Ecologia incepe aici - SalvaEco.org  

Colinde de Crăciun
Despre noi
Echipa
Activitati
Proteste
! Sfaturi Ecologice
Sarbatori Ecologice
Galerie Foto
Awards
Legislatia Ecologica
Turism
Finantari
Programe de finantare
Galerie Foto
Ecotopia Photo
Plante rare
Plante Medicinale
Insecte rare
Promovare
Fa-ti o poza!

LEGE LC1202/1997 pentru modificarea si completarea Codului funciar

Vezi alte legi, hotarari...

nr. 1202 adoptat: 29.05.97 promulgat: 26.06.97 în vigoare: 03.07.97 la data:
publicat în M.Of. nr. 043 din: 03.07.97 articolul
Cod de clasificare:
Parlamentul adopta prezenta lege.

Art.I. - Codul funciar nr.828-XII din 25 decembrie 1991 (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1993, nr.3, art.58, 60; Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.13, art.133; nr.24, art.279) se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Articolul 8 se completeaza în final cu un nou subalineat, avînd urmatorul cuprins:
"aprobarea suprafetelor de vii si livezi supuse casarii în baza propunerilor comitetelor executive raionale sau primariilor municipale."
2. La articolul 12 alineatul 8, subalineatele 1-3 si 5 se exclud.
3. Articolul 13:
alineatele 5, 8 si 11 se exclud;
alineatele 6 si 7, care devin prin renumerotare alineatele 5 si 6, se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Primariile satesti (comunale) sau orasenesti, la propunerea comisiei funciare, stabilesc locul de amplasare a terenurilor care se atribuie proprietarilor cotelor de teren echivalent, tinînd cont de cerintele amplasarii compacte si de folosirea rationala a terenurilor. Proprietarilor cotelor de teren echivalent li se atribuie mijloacele fixe si circulante ce li se cuvin.
Decizia primariei satului (comunei) sau orasului privind atribuirea de terenuri proprietarilor cotelor de teren echivalent serveste drept temei pentru lucrarile de organizare a teritoriului, înregistrarea de stat a dreptului asupra pamîntului si eliberarea documentului ce autentifica dreptul detinatorului de teren.";
dupa alineatul 6 se introduce un nou alineat, avînd urmatorul cuprins:
"În cazul în care proprietarii cotelor de teren echivalent nu sînt de acord cu decizia primariei satului (comunei) sau orasului privind locul de amplasare a terenurilor, acesta va fi stabilit de catre comitetul executiv raional sau primaria municipiului."
4. Articolul 73 alineatul 2:
cuvintele "desfiintarea livezilor si viilor" se exclud;
alineatul se completeaza în final cu fraza: "Casarea viilor si livezilor se face cu autorizarea autoritatilor administratiei publice locale în modul stabilit de Guvern."

Art.II. - Articolul V din Legea nr.369-XIII din 10 februarie 1995 pentru modificarea si completarea Codului funciar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.13, art.133) se abroga.

Art.III. - Guvernul, în termen de o luna, va aduce actele sale normative în corespundere cu prezenta lege.

Art.IV. - Prezenta lege intra în vigoare la data publicarii.

PRESEDINTELE PARLAMENTULUI Dumitru MOTPAN

Chisinau, 29 mai 1997.
Nr. 1202-XIII.Rubrica intretinuta de: Rodica Negura

Chisinau
Bucuresti
Timisoara
Iasi
Brasov
Constanta
Hincesti
Arad
Cluj-Napoca
Straseni

  Parteneri:
Orice în favoarea naturii
Articolele si stirile de pe acest site nu angajaza decat responsabilitatea autorilor lor, si nu reflecta in mod necesar opinia SalvaEco. Reproducerea integrala sau partiala a oricarui material fara acordul scris echipei SalvaEco sau a autorului este interzisa.

© 2002-2023 All rights reserved "SalvaEco"
Gazduire și Domeniu - Adpixel
Version 1.5.5,412