Ecologia incepe aici - SalvaEco.org  

Colinde de Crăciun
Despre noi
Echipa
Activitati
Proteste
! Sfaturi Ecologice
Sarbatori Ecologice
Galerie Foto
Awards
Legislatia Ecologica
Turism
Finantari
Programe de finantare
Galerie Foto
Ecotopia Photo
Plante rare
Plante Medicinale
Insecte rare
Promovare

LEGE LM0728/1996 Cu privire la pomicultura

Vezi alte legi, hotarari...

LEGE LM0728/1996 Cu privire la pomicultura
nr. 728 adoptat: 06.02.96 promulgat: 05.03.96 in vigoare: 09.07.99 la data:05.07.02
publicat in M.Of. nr. 017 din: 21.03.96 articolul

Cod de clasificare:
L1087/30.05.2002, MO96/05.07.2002, art.695
Legea nr.493-XIV din 09.07.99
Legea nr.300-XIV din 24.02.99

Nota:. In cuprinsul legii, cuvintele ?material de inmultire si saditor pomicol si bacifer? se substituie prin cuvintele ?material saditor pomicol?. L1087/30.05.2002, MO96/05.07.2002, art.695.

Parlamentul adopta prezenta lege.
Prezenta lege reglementeaza conditiile generale si speciale de producere si comercializare a fructelor si pomusoarelor, a materialului de inmultire si saditor pomicol si bacifer, fiind orientata spre pastrarea, dezvoltarea si sporirea potentialului productiv al plantatiilor pomicole si bacifere, indiferent de tipul de proprietate si forma organizatorico-juridica a gospodariei.

Capitolul I DISPOZITII GENERALE

Articolul I. Organele de stat pentru reglementarea pomiculturii
Reglementarea producerii si comercializarii fructelor si pomusoarelor, a materialului de inmultire si saditor pomicol si bacifer materialului saditor pomicol se efectueaza de catre Ministerul Agriculturii si Industriei Prelucratoare Alimentare.
[Art.1 modificat prin L1087/30.05.2002, MO96/05.07.2002, art.695]
[Art.1 modificat prin Legea nr.300-XIV din 24.02.99]

Articolul 2. Recensamintul si cadastrul plantatiilor pomicole si bacifere
Recensamintul si cadastrul plantatiilor pomicole si bacifere se efectueaza pe toate suprafetele, indiferent de tipul de proprietate si forma organizatorico-juridica a gospodariei, de catre organele imputernicite de Guvern, o data la 10 ani.

Capitolul II PRODUCEREA SI COMERCIALIZAREA MATERIALULUI DE INMULTIRE SI SADITOR POMICOL SI BACIFER

Articolul 3. Materialul saditor pomicol
(1) Se considera material saditor pomicol materialul obtinut in urma inmultirii generative si vegetative, care include:
a) materialul biologic de reproductie a plantelor fructifere ? simburi si seminte, parti de planta sau plante intregi, inclusiv portaltoiuri;
b) materialul pentru plantare si replantare, constituit din pomi, inclusiv pomi altoiti si plante pomicole fructifere, destinate producerii de fructe.
(2) Materialul biologic de reproductie se obtine in plantatiile-mama speciale pentru material semincer, ramuri altoi, marcote, drajoni, butasi si stoloni, aprobate, testate la viroze si neafectate de boli si daunatori de carantina.
(3) Materialul saditor pomicol pentru plantare si replantare se obtine in pepiniere pomicole, cu respectarea asolamentului respectiv.
(4) Materialul saditor pomicol se clasifica:
a) dupa valoarea biologica ? in categoriile biologice ?Prebaza?, ?Baza? si ?Certificat?;
b) dupa starea fitosanitara ? in ?Liber de viroze? (Virus Free) si ?Testat la viroze? (Virus tested);
c) dupa indicatorii morfologici ? in categoria I si categoria a II-a.

Articolul 4. Producerea, testarea, controlul, certificarea si comercializarea materialului saditor pomicol
(1) Producerea si comercializarea materialului saditor pomicol se efectueaza de agentii economici care poseda licenta de activitate in acest domeniu, acordata in modul stabilit de legislatia in vigoare. Materialul saditor pomicol se comercializeaza de catre producator.
(2) Materialul saditor pomicol de categoriile biologice ?Prebaza? si ?Baza? este multiplicat numai de ameliorator si de mentinatorul oficial al soiului, iar cel de categoria ?Certificat? ? si de alti agenti economici in temeiul unui contract incheiat cu amelioratorul sau mentinatorul oficial al soiului.
(3) Testarea la prezenta bolilor virotice si la prezenta nematozilor in sol se efectueaza de un laborator acreditat in conformitate cu prevederile actelor normative in vigoare.
(4) Controlul si certificarea materialului saditor pomicol sint exercitate de Inspectoratul de Stat pentru Seminte prin inspectoratele de stat teritoriale.

Articolul 5. Obligatiile producatorilor de material de inmultire si saditor pomicol si bacifer
(1) Producatorii de material saditor pomicol multiplica pentru plantare numai soiurile inscrise in Registrul soiurilor de plante si poarta raspundere pentru puritatea biologica, stabilirea categoriei calitatii si starea fitosanitara a acestuia, conform legislatiei.
(2) Documentatia ce reflecta originea si calitatea materialului de inmultire si saditor pomicol si bacifer materialului saditor pomicol se pastreaza in gospodarie pina la intrarea pe rod a plantatiilor.
(3) Producatorii de material de inmultire si saditor pomicol si bacifer comercializeaza pe piata interna numai material certificat in conformitate cu cerintele standardelor, iar pe piata externa - si conform cerintilor prevazute in intelegerea dintre parti.
(4) Controlul asupra producerii si certificarii materialului de inmultire si saditor pomicol si bacifer materialului saditor pomicol, asupra calitatii si starii lui fitosanitare il exercita organele imputernicite de Guvern.

Articolul 6. Importul materialului de inmultire si saditor pomicol si bacifer materialului saditor pomicol
(1) Pentru infiintarea plantatiilor pomicole si bacifere se admite importul materialului de inmultire si saditor pomicol si bacifer materialului saditor pomicol de soiuri si tipuri de portaltoi de perspectiva in conditiile republicii, insotit de certificatul fitosanitar, eliberat de catre organele pentru carantina fitosanitara ale tarii exportatoare si de autorizatiile Ministerului Agriculturii si Industriei Prelucratoare Alimentaresi Inspectoratului Principal de Stat pentru Carantina Fitosanitara ale Republicii Moldova.
[Art.6 al. (1) modificat prin L1087/30.05.2002, MO96/05.07.2002, art.695]
[Alin.1 art.6 modificat prin Legea nr.300-XIV din 24.02.99]
(2) Importul materialului de inmultire si saditor pomicol si bacifer materialului saditor pomicol de soiuri si tipuri de portaltoi neomologate se permite numai institutiilor stiintifice in scopuri stiintifice si de investigatiie.
[Alin.2 art.6 modificat prin Legea nr.300-XIV din 24.02.99]

Capitolul III INFIINTAREA PLANTATIILOR POMICOLE SI BACIFERE

Articolul 7. Proiectarea si infiintarea plantatiilor pomicole si bacifere
(1) Proiectarea plantatiilor pomicole si bacifere si repartizarea terenurilor pentru infiintarea lor se efectueaza in baza indrumarilor si recomandatiilor agrotehnice, instructiunilor si altor acte normative, in corespundere cu autorizatiile eliberate de organele imputernicite de Guvern.
(2) Infiintarea de plantatii pomicole si bacifere pentru productie marfa se efectueaza in corespundere cu conditiile pedo-climaterice si particularitatile biologice ale speciilor si soiurilor, tinindu-se cont de eficienta economica a ramurii, traditiile locale si cerintele pietei.
(3) Plantatiile pomicole si bacifere pentru productie marfa se infiinteaza doar cu material saditor certificat de soiuri si tipuri de portaltoi inscrise in Registrul soiurilor de plante, conform proiectelor stiintific fundamentate, incepind cu suprafata de peste 0,5 hectare, in baza autorizatiei eliberate de organele imputernicite de Guvern.
[Alin.3 art.7 modificat prin Legea nr.300-XIV din 24.02.99]

Articolul 8. Trecerea la pierderi si defrisarea plantatiilor pomicole si bacifere
(1) Trecerea la pierderi si defrisarea plantatiilor pomicole si bacifere se efectueaza in conformitate cu normele de exploatare eficienta si, ca exceptie, in urma calamitatilor naturale, in modul stabilit de Guvern.
(2) Termenul minim de exploatare a plantatiilor pomicole si bacifere se stabileste in functie de specie, combinatia soi-portaltoi, conform prescriptiilor agrotehnice si normelor tehnice in vigoare.
[Art.8(2) in redacta L1087/30.05.2002, MO96/05.07.2002, art.695]

Capitolul IV PRODUCEREA SI COMERCIALIZAREA FRUCTELOR SI POMUSOARELOR

Articolul 9. Reglementarea productiei de fructe si pomusoare
1) Productia de fructe si pomusoare este reglementata de indrumari si recomandatii agrotehnice, instructiuni si alte acte normative.
(2) Actiunile de combatere a eroziunii solului, bolilor si daunatorilor pomilor si arbustilor fructiferi sint obligatorii pentru toate categoriile de producatori de fructe si pomusoare, cu respectarea recomandatiilor si normativelor respective.

Articolul 10. Ambalarea, marcarea, transportarea si pastrarea fructelor si pomusoarelor, a materialului de inmultire si saditor pomicol si bacifer
Ambalarea, marcarea, transportarea si pastrarea fructelor si pomusoarelor, a materialului de inmultire si saditor pomicol si bacifer materialului saditor pomicol trebuie sa corespunda cerintelor standardelor, iar a produselor destinate exportului - si cerintelor prevazute in intelegerea dintre parti.

Capitolul V STIMULAREA POMICULTURII DE CATRE STAT

Articolul 11. Finantarea infiintarii plantatiilor pomicole si bacifere
Infiintarea plantatiilor pomicole si bacifere in gospodarii de orice categorie, pe o suprafata de peste 0,5 hectare, precum si a plantatiilor-mama pomicole si bacifere si intretinerea lor pina la intrarea deplina pe rod se efectueaza din contul mijloacelor producatorilor si al creditelor de stat pe termen lung, cu rambursarea acestora in proportie de 50 la suta din suma creditului in decurs de 10-15 ani pentru plantatiile pomicole, de 5 ani pentru plantatiile bacifere si in decurs de 4-5 ani pentru plantatiile-mama, incepind cu anul intrarii depline pe rod.

Articolul 12. Sustinerea pomiculturii de catre stat
Statul sustine cultivarea unor specii si soiuri pretioase si putin raspindite de pomi si arbusti fructiferi, desvoltarea infrastructurii ramurii pomicole si, in primul rind, constructia camerelor frigorifice, sectiilor si liniilor de sortare, calibrare si prelucrare a fructelor si pomusoarelor, creeaza conditii pentru saturarea pietei cu ingrasaminte minerale, pesticide si tehnica necesara.

Articolul 13. Finantarea cercetarilor stiintifice si incercarilor de stat in pomicultura
(1) Finantarea cercetarilor stiintifice in domeniul pomiculturii, biotehnologiei la obtinerea materialului de inmultire si saditor pomicol si bacifer de superelita materialului saditor pomicol de categoriile biologice ?Prebaza? si ?Baza?, a activitatii statiunilor experimentale si a sectoarelor de incercare a soiurilor de culturi pomicole si bacifere se efectueaza din bugetul de stat in conformitate cu legislatia in vigoare si pe baza contractelor incheiate cu producatorii si consumatorii productiei pomicole si bacifere.
[Art.13 modificat prin L1087/30.05.2002, MO96/05.07.2002, art.695]
[Alin.2 art.13 exclus prin Legea nr.493-XIV din 09.07.99]

Capitolul VI RASPUNDEREA PENTRU INCALCAREA PREVEDERILOR PREZENTEI LEGI

Articolul 14. Raspunderea pentru incalcarea prevederilor prezentei legi

Sint trasi la raspundere conform legislatiei cetatenii si persoanele cu functii de raspundere culpabile de:
a) importarea si inmultirea neautorizata a soiurilor si tipurilor de portaltoi neraionate;
b) producerea si comercializarea neautorizata a materialului de inmultire si saditor pomicol si bacifer, a celui fara documentatia respectiva sau a celui cu documentatia intocmita cu incalcarea cerintelor stabilite;
c) falsificarea materialului de inmultire si saditor pomicol si bacifer materialului saditor pomicol;
d) infiintarea plantatiilor cu suprafata de peste 0,5 hectare fara proiect, cu material saditor necertificat sau de soiuri si tipuri de portaltoi neraionate;
e) defrisarea neautorizata a plantatiilor pomicole si bacifere;
f) nerespectarea regimului fitosanitar si de carantina;
g) incalcarea tehnologiei de cultivare a plantatiilor pomicole si bacifere, soldata cu pierderi materiale considerabile sau cu distrugerea plantatiilor.

Capitolul VII DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII

Articolul 15 Prezenta lege intra in vigoare la data publicarii

Articolul 16 Guvernul: in termen de 3 luni:
- va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislatiei in vigoare in corespundere cu prezenta lege, inclusiv stabilirea raspunderii pentru incalcarea ei;
- va aduce actele sale normative in conformitate cu prezenta lege;
- va asigura revizuirea si anularea de catre ministere si departamente a actelor normative care contravin prezentei legi;
- va asigura elaborarea actelor normative care ar reglementa productia de fructe si pomusoare, de material de inmultire si saditor pomicol si bacifer.
[Ultimul alin. art.16 exclus prin Legea nr.300-XIV din 24.02.99]

PRESEDINTELE PARLAMENTULUI Petru LUCINSCHI

Chisinau, 6 februarie 1996. Nr. 728-XIII.Rubrica intretinuta de: Rodica Negura 
Orice în favoarea naturii
Articolele si stirile de pe acest site nu angajaza decat responsabilitatea autorilor lor, si nu reflecta in mod necesar opinia SalvaEco. Reproducerea integrala sau partiala a oricarui material fara acordul scris echipei SalvaEco sau a autorului este interzisa.

© 2002-2024 All rights reserved "SalvaEco"
Gazduire și Domeniu - vt9 – Agence Web
Version 1.5.5,578