Programul Cantemir: Sectiunea II – Promovare/Culture to Go

Programul CANTEMIR s-a constituit în anul 2006, în baza procedurilor, criteriilor şi condiţiilor prevăzute de Legea nr. 350/2005, precum şi a Ordonanţei 9/1996, ca un program-pilot de finanţare a proiectelor culturale româneşti adresate mediului internaţional.

Pentru a fi eligibili, solicitanţii trebuie să fie:
Persoane juridice fără scop patrimonial, înregistrate legal în România, care desfăşoară, conform actelor constitutive, activităţi culturale (asociaţii, fundaţii sau instituţii publice de cultură finanţate din venituri extrabugetare şi din alocaţii de la bugetul de stat/bugete locale).

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.