Ecologia incepe aici - SalvaEco.org  

Colinde de Crăciun
Despre noi
Echipa
Activitati
Proteste
! Sfaturi Ecologice
Sarbatori Ecologice
Galerie Foto
Awards
Legislatia Ecologica
Turism
Finantari
Programe de finantare
Galerie Foto
Ecotopia Photo
Plante rare
Plante Medicinale
Insecte rare
Promovare

Vezi alte legi, hotarari...

DIVERSE DPMI17/1997

DEPARTAMENTUL PROTECTIEI MEDIULUI INCONJURATOR
privind pescuitul sportiv si de amatori, dobindirea altor organisme acvatice in bazinele din Republica Moldova
nr. 17 adoptat: 17.07.97 promulgat: 17.07.97 in vigoare: la data:
publicat in M.Of. nr. 046 din: 17.07.97 articolul
Cod de clasificare:

Pescuitul sportiv si de amatori I
Pescuitul sportiv si de amatori II
Taxe

Art. 1. Pescuitul sportiv si de amatori, dobindirea altor organisme acvatice pentru consum personal se permite persoanelor fizice contra plata in toate bazinele piscicole cu exceptia rezervatiilor naturale, crescatoriilor de peste, gospodariilor piscicole cu respectarea regulilor stabilite privind pescuitul si "Regulamentul cu privire la protectia resurselor piscicole...". Intr-un sir de bazine si sectoare, apreciate de Serviciul Piscicol pescuitul se permite numai membrilor asociatiei pescarilor, pe baza contractului incheiat intre asociatiile de pescari si Serviciul Piscicol.
Art. 2. Protectia resurselor piscicole, altor organisme acvatice, reglementarea pescuitului, acordarea dreptului de a pescui, efectuarea masurilor pentru reproducerea resurselor piscicole si controlul de stat privind respectarea prezentelor Reguli se infaptuieste de Serviciul Piscicol.
Art. 3. Pescuitul pestelui si altor organisme acvatice in bazinele piscicole se efectueaza numai pe baza abonamentelor eliberate persoanelor fizice si juridice contra plata de Serviciul Piscicol.
In cazurile de neindeplinire sistematica a conditiilor contractuale de catre asociatia pescarilor privind organizarea pescuitului sportiv si de amatori si executarea masurilor de ocrotire si reproducere a resurselor piscicole in bazine, contractele pot fi anulate de Serviciul Piscicol.
In caz de incalcare de catre pescarii amatori a cerintelor "Regulamentului cu privire la protectia resurselor piscicole..." si a Regulilor prezente abonamentele se anuleaza, iar contravenientii sint pedepsiti pe cale administrativa.
Art. 4. Competitiile la pescuitul sportiv se petrec in conformitate cu ordinea stabilita de asociatiile republicane si raionale a pescarilor amatori, si alte asociatii sportive benevole.
Locurile si termenele competitiilor se concordeaza cu Serviciul Piscicol.
Art. 5. Asociatiile pescarilor, care au incheiat contracte cu Serviciul Piscicol sint obligate:
5.1. Sa respecte strict "Regulamentul cu privire la protectia resurselor piscicole...", "Regulile privind pescuitul sportiv si de amatori...", regulile privind gospodarirea apelor;
5.2. Sa indeplineasca obligatiile conform contractelor incheiate cu Serviciul Piscicol;
5.3. Sa efectueze masuri coordonate cu Serviciul Piscicol privind ameliorarea piscicola a bazinelor;
5.4. Sa duca evidenta mijloacelor folosite de asociatii la efectuarea masurilor de ocrotire si reproducere a resurselor piscicole;
5.5. Sa creeze conditii prielnice pentru pescarii amatori (puncte pentru procurarea autorizatiilor de pescuit, statii cu barci, debarcadere, locuri pentu cazare, parcari, locuri centralizate pentru stringerea si lichidarea gunoiului si altor deseuri, alte servicii);
5.6. Sa duca regulat evidenta privind frecventarea bazinelor de catre pescarii amatori si a pestelui pescuit avind in vedere cantitatea, masa si specia;
5.7. Sa efectueze ocrotirea resurselor piscicole in bazinele acordate pentru folosire, sa controleze starea sanitara a acestor bazine, sa asigure lichidarea surselor de poluare a apelor si zonei litorale, despre toate incalcarile sa informeze Serviciul Piscicol;
5.8. Sa participe la pasaportizarea bazinelor;
5.9. De a organiza grupuri obstesti pentru a acorda ajutor Serviciului Piscicol la combaterea braconajului, preintimpinarea altor incalcari a Regulilor prezente, depistarea cazurilor de poluare a bazinelor piscicole cu ape reziduale, chimicate, ingrasaminte minerale si organice ce se folosesc in preajma bazinelor piscicole; de a participa nemijlocit la evidentierea pricinilor de pieire a pestelui si depistarea surselor de poluare a bazinelor, despre toate cazurile de pieire a pestelui sau de aparitie a conditiilor capabile sa provoace pieirea pestelui de informat Serviciul Piscicol in mod urgent;
Remarca: Membrilor asociatiilor vinatorilor si pescarilor, sefilor si specialistilor unitatilor piscicole se poate acorda dreptul de inspectori voluntari.
5.10. Sa prezinte Serviciului Piscicol informatie privind valorificarea bazinelor, folosirea mijloacelor materiale si banesti la efectuarea lucrarilor de ameliorare piscicola infaptuite dupa formele si in termenele concordarii cu Serviciul Piscicol;
5.11. Sa efectueze lucrul didactic cu membrii asociatiei si populatia privind explicarea "Regulamentului cu privire la protectia resurselor piscicole..." si Regulilor prezente;
5.12. Sa marcheze hotarele sectoarelor de pescuit cu semne conventionale aprobate de Serviciul Piscicol.
Art. 6. Cetatenii care se ocupa cu pescuitul sportiv si de amatori sint obligati:
6.1. Sa respecte prezentele Reguli, "Regulamentul cu privire la protectia resurselor piscicole..." si regimul pescuitului stabilit pentru bazinul sau sectorul frecventat;
6.2. Sa mentina intr-o stare sanitara cuvenita sectorul, sa nu lase pe gheata si pe maluri gunoi si alte deseuri, sa nu admita poluarea bazinelor;
6.3. Sa aiba la sine abonamentul si documentul de identificare;
6.4. Sa nu admita incalcarea ordinii publice la bazinele piscicole, bazele sportive, sa acorde ajutor lucratorilor Serviciului Piscicol in retinerea contravenientilor si preintimpinarea incalcarilor;
6.5. Sa tina grija de plantatiile verzi de pe malurile bazinelor;
6.6. Sa nu admita deteriorarea semnelor conventionale situate pe maluri si in bazine.
Art. 7. Serviciul Piscicol in ordinea stabilita dispune de dreptul:
7.1. Sa controleze respectarea prevederilor prezentelor Reguli de catre persoanele fizice si juridice;
7.2. Sa ceara de la persoanele oficiale si particulare explicatii cu privire la incalcarea prezentelor Reguli;
7.3. Sa controleze mijloacele de transport terestru si pe apa, uneltele de pescuit, pestele si alte organisme acvatice in locurile pentru pescuit, la depozite, la cherhanale, la intreprinderile de prelucrare a pestelui si de comert;
7.4. Sa schimbe in acord cu Consiliul ihtiologic termenele perioadei de prohibitie a pescuitului, cu 20 de zile mai devreme sau mai tirziu in dependenta de conditiile hidrometeorologice;
7.5. A permite asociatiilor de pescari in caz de necesitate de a pescui din bazinele in care are loc pieirea pestelui (lipsa de oxigen), sub controlul Serviciului Piscicol, cu scule admise pentru pescuitul industrial si de a folosi pestele pescuit pentru popularea altor bazine sau a-i transfera in reteaua comerciala.
In cazurile necesare, cu acordul asociatiilor, sa angajeze intreprinderi piscicole la pescuitul pestelui din bazinele acordate in folosirea asociatiilor;
7.6. Sa permita pescuitul sportiv in locurile interzise pentru pescuitul industrial si in perioada de prohibitie cu un numar limitat de unelte pentru pescuitul sportiv cu exceptia zonelor de depunere a icrelor, gropilor pentru iernatul pestelui si cailor de migrare a pestelui;
7.7. Sa determine limitele zonelor pentru depunerea icrelor si gropilor pentru iernatul pestelui, precum si datele de inghetare si topire a ghetii conform materialelor hidrometeorologice.
Art. 8. Se interzice:
8.1. De a efectua fara acordul Serviciului Piscicol si Consiliului ihtiologic, aclimatizarea, popularea si inmultirea speciilor noi de pesti;
8.2. De a folosi fara permisiunea Serviciului Piscicol a metodelor si uneltelor noi de pescuit care nu sint prevazute de Regulile prezente;
8.3. De a petrece intreceri la pescuitul sportiv in perioada de prohibitie;
8.4. Aflarea la bazinele piscicole sau in preajma lor cu unelte de pescuit, care conform Regulilor prezente sint interzise pentru folosire in bazinul respectiv si la vremea respectiva, cu substante toxice si explozive, cu exceptia cazurilor cind cu autorizatia Inspectoratului Ecologic de Stat in bazinele piscicole sau in preajma lor sint efectuate explozii pentru adincirea albiei;
8.5. Realizarea materialelor de confectionare a uneltelor de pescuit, uneltelor de pescuit ce sint interzise de Regulile prezente;
8.6. Spalarea mijloacelor de transport, efectuarea altor lucrari care afecteaza regimul hidrochimic al bazinelor;
8.7. Vinderea pestelui de specii valoroase, altor vietuitoare acvatice, pentru pescuitul nelegitim, dobindirea si distrugerea carora prevede despagubirea conform taxelor de incasare pentru pagubele cauzate.
Art. 9. Vinatoarea submarina cu ajutorul harpoanelor si armelor cu harpoane se permite fara folosirea acvalangelor si altor aparate autonome de respiratie. Folosirea armelor submarine care functioneaza cu ajutorul tractiunilor de cauciuc, resortelor, gazului comprimat, hidropneumaticii, harpoanelor cu un numar nu mai mult de 5 dinti se permite numai cu acordul Serviciului Piscicol.
Art. 10. Se interzice pescuitul amator:
10.1. Cu folosirea substantelor explozive si toxice, curentului electric, uneltelor strapungatoare, armelor de foc sau pneumatice si prin metode de intepare (ca cange, ostii, cirlige);
10.2. Cu folosirea avelor plaselor de toate sistemele, navoadelor,
traulelor, cotetelor, gardurilor, coboacelor, crisnicului, prostovoalelor, ostiilor, jupuitorului, virse undite electrice;
10.3. In canalele magistrale de alimentare si deversare a sistemelor de ameliorare, precum si in canalele de ecluze;
10.4. Pina la o dispozitie speciala in lacuri de acumulare noi construite;
10.5. De pe mijloacele flotabile, neinregistrate, sau pe care lipseste numarul clar de inregistrare;
10.6. Pe sectoarele de pescuit (locuri de tras navodul, de stationare a ieterelor, avelor, plaselor).
Art. 11. Se interzice pescuitul industrial pe sectoarele acordate in baza contractului pentru pescuitul sportiv si de amatori fara concordarea cu persoanele fizice si juridice care poseda aceste sectoare si Serviciul Piscicol.
Art. 12. Se pune sub interdictie pretutindeni confectionarea si realizarea uneltelor interzise pentru pescuit.
Art. 13. Ridicarea din apa a uneltelor de pescuit, folosite cu incalcarea Regulilor prezente si a "Regulamentului cu privire la protectia resurselor piscicole...", transportarea uneltelor de pescuit, mijloacelor flotabile, pestelui pescuit pina la locul de receptie se efectueaza de contravenient dupa indicatiile lucratorilor Serviciului Piscicol.
Remarca: Transportul flotabil retinut de pe care s-a efectuat pescuitul cu unelte legitime, precum si uneltele de pescuit permise pentru pescuit se intorc contravenientului dupa luarea deciziei de administratia Serviciului Piscicol.
Sculele interzise pentru pescuit, transportul pe apa cu cares-a savirsit contraventia se confisca si contravenientului nu se intorc.
Daca dosarul e transmis pentru examinare organelor de drept soarta celor retinute depinde de decizia organelor de drept.
Pestele pescuit cu incalcarea "Regulamentului cu privire la protectia resurselor piscicole..." si Regulilor prezente se retine de la contravenient.
Art. 14. Actiunea Regulilor prezente se extinde pentru bazinele piscicole de stat din Republica Moldova.

mai departe...Rubrica intretinuta de: Rodica Negura 
Orice în favoarea naturii
Articolele si stirile de pe acest site nu angajaza decat responsabilitatea autorilor lor, si nu reflecta in mod necesar opinia SalvaEco. Reproducerea integrala sau partiala a oricarui material fara acordul scris echipei SalvaEco sau a autorului este interzisa.

© 2002-2024 All rights reserved "SalvaEco"
Gazduire și Domeniu - vt9 – Agence Web
Version 1.5.5,578