Ecologia incepe aici - SalvaEco.org  

Colinde de Crăciun
Despre noi
Echipa
Activitati
Proteste
! Sfaturi Ecologice
Sarbatori Ecologice
Galerie Foto
Awards
Legislatia Ecologica
Turism
Finantari
Programe de finantare
Galerie Foto
Ecotopia Photo
Plante rare
Plante Medicinale
Insecte rare
Promovare

Vezi alte legi, hotarari...

DEPARTAMENTUL PROTECTIEI MEDIULUI INCONJURATOR cu privire la mijloacele speciale banesti obtinute de la prestarea serviciilor contra-plata de catre Inspectoratul Ecologic de Stat si subdiviziunile lui

nr. 12 adoptat: 12.05.97 promulgat: 12.05.97 in vigoare: la data: publicat in M.Of. nr. 046 din: 17.07.97 articolul

Mijloacele speciale banesti obtinute de la prestarea serviciilor contra-plata
Tarifele provizorii I
Tarifele provizorii II

Cod de clasificare:

1. Prezentul Regulament determina modul de constituire, repartizare si utilizare a mijloacelor speciale banesti obtinute de la prestarea serviciilor si este elaborat in conformitate cu Hotarirea Guvernului Republicii Moldova nr. 431 din 19 iulie 1996 "Privind aprobarea Statutului Inspectorului de Stat pentru ecologie", ordinul Ministerului Finantelor al Republicii Moldova nr. 61 din 18 iulie 1995 "Privind completarea listei mijloacelor speciale ale institutiilor finantate de la buget", cit si cu Regulamentul Inspectoratului Ecologic de Stat aprobat la 23 decembrie 1994.

2. Contul special al Inspectoratului Ecologic de Stat si subdiviziunilor lui se formeaza din sumele incasate la efectuarea serviciilor prestate in domeniul protectiei mediului, controlului ecologic instrumental al mijloacelor de transport auto si lucrarile de diagnosticare a lor.

3. Mijloacele financiare ale conturilor speciale ale Inspectoratului Ecologic de Stat si subdiviziunile lui se incaseaza de la agentii economici, persoanele fizice si juridice, pentru efectuarea (la solicitarea acestora) lucrarilor in domeniul protectiei mediului, cit si din activitatea Posturilor de Control Ecologic si Diagnosticare conform tarifelor temporare aprobate de catre Departamentul Protectia Mediului Inconjurator si Ministerul Finantelor.

4. Prestarea serviciilor contra-plata se efectueaza prin contract cu intreprinderile si organizatiile de stat, cooperatiste si private prin organizatiile bancare, care le deservesc, iar pentru persoanele particulare prin intermediul bancilor de economii.

5. Devizul de venituri si cheltuieli al mijloacelor speciale banesti se intocmeste de catre Inspectoratul Ecologic de Stat concomitent cu devizul de cheltuieli al bugetului pe anul urmator dupa forma stabilita de Ministerul Finantelor.

6. Contractele de lucru intre "Executor" si "Beneficiar", cit si a actelor de examinare a sectoarelor respective, reflecta starea reala a mediului ambiant, cerintele si obligatiunile beneficiarului in domeniul protectiei mediului.

7. Inspectoratul Ecologic de Stat organizeaza evidenta mijloacelor financiare incasate pe conturile speciale ale subdiviziunilor lui.

Agentiile Ecologice Zonale trimestrial (nu mai tirziu de data de 10 a lunii urmatoare a trimestrului expirat) prezinta dari de seama privind sumele incasate la conturile speciale si utilizarea lor.

8. Mijloacele financiare acumulate pe contul special se utilizeaza conform ordinului Ministerului Finantelor nr. 61 din 18 iulie 1995 "Privind completarea listei mijloacelor speciale ale institutiilor finantate de la buget":

- pentru salarizarea, asigurarea materiala si premierea lucratorilor pina la 40%;

- pentru cheltuieli de deplasare - 15%;

- pentru procurarea utilajului, inventarului, cheltuieli gospodaresti si reparatii capitale - 25%;

- taxa pe valoarea adaugata - 20%.

Se permite pina la 20% din cele 40% prevazute in primul alineat al p. 8 sa fie folosite pentru:

a) premierea lucratorilor, conform rezultatelor muncii;

b) stimularea lucratorilor pentru executarea unor lucrari, sarcini de importanta deosebita, pentru obtinerea unor rezultate deosebite in munca;

c) stimularea lucratorilor cu prilejul unor date festive si jubiliare din viata lor, precum si cu prilejul sarbatorilor profesionale;

d) acordarea de ajutor material lucratorilor, inclusiv fostilor lucratori pensionati din Inspectorat si subdiviziunile lui, care temporar sint in nevoie;

e) acordarea de ajutor lucratorilor si membrilor lor de familie pentru imbunatatirea conditiilor material-sociale, de odihna si tratament;

j) stimularea materiala a persoanelor care au participat activ la efectuarea controalelor si au dat concursul la prevenirea incalcarilor ecologice si depistarea contravenientilor si la repararea prejudiciilor cauzate mediului ambiant.

Premierea si stimularea lucratorilor Inspectoratului Ecologic de Stat se efectueaza trimestrial cu participarea comisiei de premiere care este numita prin ordin cu concursul colectivului.

9. Cu acordul colectivului Inspectoratului se permite de a folosi suplimentar din sumele prevazute pentru salarizare, asigurarea materiala si premierea lucratorilor (40%) si pentru cheltuielile de deplasari (25%) a cite 10% din fiecare pentru consolidarea bazei tehnico-materiale, inzestrarea inspectorilor pentru ecologie cu uniforma de serviciu.

10. Decizia privind premierea conform rezultatelor muncii a sefului Inspectoratului Ecologic de Stat, inclusiv stimularea si acordarea ajutorului material in cazurile prevazute la punctul 8 alineatele d) si e) ale prezentului Regulament se ia de catre Directorul General al Departamentului Protectia Mediului Inconjurator. Referitor la colaboratorii aparatului central, sefii adjuncti, sefii de directii si sectii, directorii Agentiilor Ecologice Zonale, Serviciul Piscicol, cit si a angajatilor prin contract de catre seful Inspectoratului Ecologic de Stat.

Premierea, stimularea si acordarea de ajutor material altor lucratori din organele mentionate se adopta in modul stabilit de catre conducatorii acestor subdiviziuni.

11. Inspectoratul Ecologic de Stat cu subdiviziunile lui prezinta Ministerului Finantelor trimestrial si anual dari de seama privind utilizarea mijloacelor financiare de pe contul special.

12. Contabilitatea Inspectoratului prezinta o data in semestru darea de seama la adunarea generala a colectivului Inspectoratului privind utilizarea mijloacelor obtinute de la prestarea serviciilor contra-plata.

13. Controlul privind utilizarea mijloacelor financiare din fondul special se exercita de catre Departamentul Protectia Mediului Inconjurator si Inspectoratul Ecologic de Stat.

SEFUL INSPECTORATULUI ECOLOGIC DE STAT V. EGOROV

TARIFELE PROVIZORII pentru exercitarea serviciilor prestate (Text oficial cu modificarile si completarile la data de 12 mai 1997)

DISPOZITII GENERALE

1. Tarifele provizorii functioneaza pe teritoriul Republicii Moldova si se refera la serviciile prestate, efectuate de catre Inspectoratul Ecologic de Stat, Agentiile Ecologice Zonale, Serviciul Piscicol, serviciile ecologice raionale, cit si de Posturile de Conrtol Ecologic si Diagnosticare a mijloacelor de transport auto, laboratoarele analitice de control.

Plata confrom tarifelor se incaseaza pentru lucrarile efectuate in domeniul protectiei mediului inconjurator intreprinderilor, organizatiilor, cooperativelor, persoanelor fizice si juridice, indiferent de apartenenta departamentala.

2. Acte de prestari neprevazute in tariful provizoriu pot fi considerate la acelasi nivel cu alte lucrari asemanatoare, maximal apropiate de munca depusa si mijloacelor consumate.

3. Tarifele serviciilor prestate a analizelor de laborator includ toate cheltuielile materiale, salarizarea, amortizarea etc. suportate de catre laborator pentru indeplinirea volumului de lucru conform contractului semnat.

4. Plata serviciilor prestate in zilele de odihna si de sarbatoare este majorata cu 50%.

5. Exercitarea repetata a serviciilor contra-plata din pricina executorului se efectueaza gratuit.

6. Serviciile prestate in domeniul analizelor chimice le exercita laboratoarele de control analitic atestate si autorizate, rezultatele carora au putere juridica.

7. Tarifele stabilite includ in pretul sau taxa pe valoarea adaugata.

8. Tarifele provizorii periodic sint revazute cu punerea in functiune a coeficientilor, luind in consideratie ritmul cresterii inflatiei.

9. Incasarea platii pentru exercitarea serviciilor prestate se efectueaza de catre Inspectoratul Ecologic de Stat, Agentiile Ecologice Zonale, Posturile de Control Ecologic si Diagnostica in valuta nationala prin virament conform contractului si procesului-verbal semnat de ambele parti, elaborarii tichetelor ecologice si a bonurilor de plata aprobate de organele competente.

10. La efectuarea lucrarilor de laborator cu caracter unitar coeficientul platii este dublu.


Rubrica intretinuta de: Rodica Negura 
Orice în favoarea naturii
Articolele si stirile de pe acest site nu angajaza decat responsabilitatea autorilor lor, si nu reflecta in mod necesar opinia SalvaEco. Reproducerea integrala sau partiala a oricarui material fara acordul scris echipei SalvaEco sau a autorului este interzisa.

© 2002-2024 All rights reserved "SalvaEco"
Gazduire și Domeniu - vt9 – Agence Web
Version 1.5.5,578