Ecologia incepe aici - SalvaEco.org  

Colinde de Crăciun
Despre noi
Echipa
Activitati
Proteste
! Sfaturi Ecologice
Sarbatori Ecologice
Galerie Foto
Awards
Legislatia Ecologica
Turism
Finantari
Programe de finantare
Galerie Foto
Ecotopia Photo
Plante rare
Plante Medicinale
Insecte rare
Promovare

Vezi alte legi, hotarari...

LEGE LM1440/1997 cu privire la radioprotectie si securitatea nucleara
nr. 1440 adoptat: 24.12.97 promulgat: 12.03.97 in vigoare: 19.03.98 la data:22.11.01
publicat in M.Of. nr. 024 din: 19.03.98 articolul
Cod de clasificare:
MODIFICAT prin:
[L454/30.07.2001, MO141/22.11.2001 art. 1089]

Parlamentul adopta prezenta lege.
Luind in considerare importanta radiatiilor ionizante pentru medicina, industrie si cercetari stiintifice, precum si faptul ca iradierea ionizanta poate avea urmari nefaste pentru om, este necesara numirea unor institutii publice in calitate de organe competente sa asigure protectia vietii, sanatatii si securitatii populatiei si a mediului inconjurator si sa permita utilizarea benefica a radiatiilor ionizante.

Capitolul I Dispozitii generale
Capitolul II Competenta organelor publice de reglementare in domeniul radioprotectiei si securitatii nucleare
Capitolul III Drepturile si obligatiile cetatenilor in domeniul radioprotectiei si securitatii nucleare

Capitolul IV Raspunderea pentru incalcarea prezentei legi
Capitolul V Finantarea activitatii de asigurare a radioprotectiei si securitatii nucleare
Capitolul VI Conventiile internationale in domeniul radioprotectiei si securitatii nucleare
Capitolul VII Dispozitii finale si tranzitorii

Capitolul I
DISPOZITII GENERALE

Articolul 1. Obiectul prezentei legi
Prezenta lege are ca obiect:
a) neadmiterea raspindirii armelor nucleare, securitatea si mentinerea ei la nivel inalt in orice activitate de utilizare a materialelor radioactive si surselor de radiatii ionizante, prevenirea utilizarii neautorizate a acestora si a deseurilor radioactive, inclusiv a combustibilului nuclear, in conformitate cu obligatiile Republicii Moldova ce decurg din Acordul de neraspindire a armelor nucleare si cu obligatiile din cadrul altor conventii internationale la care Republica Moldova este parte;
b) protectia personalului, populatiei, bunurilor si mediului inconjurator impotriva actiunii nocive a radiatiilor ionizante in conformitate cu Standardele internationale de baza pentru protectia contra radiatiilor ionizante si securitatea surselor de radiatii ionizante.

Articolul 2. Domeniile de aplicare a prezentei legi
Prezenta lege se aplica in toate cazurile legate de iradiere sau de posibilitatea iradierii ionizante.

Articolul 3. Notiuni principale
In sensul prezentei legi, se utilizeaza urmatoarele notiuni: certificat de securitate - document care confirma ca agentul economic respecta standardele, regulile si normativele tehnice, alte documente care reglementeaza desfasurarea in siguranta a activitatii si utilizarii instalatiilor, obiectelor sau mijloacelor cu risc sporit de iradiere;
deseuri radioactive - materiale, articole, instalatii si obiecte biologice in orice forma, inutilizabile, care contin sau sint contaminate cu radionuclizi in concentratii superioare limitelor admise;
licenta (autorizatie) - document emis de organul public de reglementare in domeniul radioprotectiei si securitatii nucleare, in baza unei evaluari de protectie, securitate nucleara si control, catre o persoana juridica, la cererea acesteia, pentru desfasurarea unei activitati legate de utilizarea radiatiilor ionizante, cu conditii si reglementari specifice de functionare;
radiatie ionizanta - orice iradiere corpusculara sau electromagnetica capabila sa produca direct sau indirect ioni la trecerea prin substanta sau orice radiatie din urmatoarele: alfa, beta, gama, X, neutroni, electroni, protoni sau alte particule incarcate (cu exceptia undelor radio, radiatiilor vizibile, infrarosii, ultraviolete, radiatiilor laser, ultrasunetelor, undelor electromagnetice de inalta frecventa etc.);
radioprotectie si securitate nucleara - protectie a personalului, populatiei, bunurilor si a mediului inconjurator impotriva actiunii surselor de radiatii ionizante si securitatea acestor surse, inclusiv masurile de asigurare a unei protectii si securitati care, in diversele activitati, sa mentina riscul la un nivel scazut, sa previna accidentele nucleare si consecintele lor;
sursa de radiatii ionizante - materiale, echipamente, dispozitive, instalatii capabile sa produca cimpuri de radiatii ionizante.

Articolul 4. Desfasurarea activitatilor cu
surse de radiatii ionizante
Nici o activitate practica legata de sursele de radiatii ionizante nu poate fi aprobata, implementata, efectuata, oprita sau stopata si nici o sursa de radiatii ionizante nu poate fi procurata, prelucrata, proiectata, fabricata, instalata, montata, achizitionata, importata, exportata, raspindita, vinduta, insusita, data in chirie, primita, amplasata, data in exploatare, aflata in posesiune, folosita, exploatata, aflata in stadiu de deservire, reparare, transfer, scoasa din exploatare, demontata, transportata, pastrata sau depozitata definitiv in alt mod decit in conformitate cu regulamentele si cerintele organelor publice de reglementare in domeniul radioprotectiei si securitatii nucleare si dupa declararea prealabila a intentiei de a practica o astfel de activitate.

Articolul 5. Organele publice de reglementare in domeniul
radioprotectiei si securitatii nucleare
Organele publice de reglementare in domeniul radioprotectiei si securitatii nucleare sint:
a) Ministerul Sanatatii;
b) Departamentul Standarde, Metrologie si Supraveghere Tehnica;
c) Departamentul Protectiei Civile si Situatiilor Exceptionale.
d) autoritatea centrala abilitata cu gestiunea resurselor naturale si cu protectia mediului inconjurator.
[Art.5 lit.d) in redactia L454/30.07.2001, MO141/22.11.2001 art 1089]

Articolul 6. Principiile activitatii in domeniul asigurarii
radioprotectiei si securitatii nucleare
Activitatea in domeniul asigurarii radioprotectiei si securitatii nucleare se bazeaza pe urmatoarele principii:
a) neadmiterea depasirii nivelului de iradiere maxim admis;
b) excluderea oricarei iradieri nejustificate;
c) reducerea dozelor de iradiere la un nivel minim posibil.

Articolul 7. Documentele normative privind radioprotectia
si securitatea nucleara
(1) Documentele normative privind radioprotectia si securitatea nucleara se elaboreaza si se aproba de catre organele publice nominalizate la art.5, in limitele competentei lor.
(2) Documentele normative privind radioprotectia si securitatea nucleara sint executorii pentru toate persoanele juridice si fizice care utilizeaza surse de radiatii ionizante.
(3) Recomandarile in domeniul radioprotectiei si securitatii nucleare sint elaborate de Comitetul National de Radioprotectie.

Articolul 8. Competenta autoritatii centrale abilitate
cu gestiunea resurselor naturale si cu protectia
mediului inconjurator
Autoritatea centrala abilitata cu gestiunea resurselor naturale si cu protectia mediului inconjurator efectueaza:
a) monitoringul, colectarea si analiza informatiei privind poluarea radioactiva de fond a mediului;
b) prognoze privind dispersia si deplasarea poluantilor radioactivi.
[Art.8 redactia L454/30.07.2001, MO141/22.11.2001 art 1089]
Rubrica intretinuta de: Rodica Negura 
Orice în favoarea naturii
Articolele si stirile de pe acest site nu angajaza decat responsabilitatea autorilor lor, si nu reflecta in mod necesar opinia SalvaEco. Reproducerea integrala sau partiala a oricarui material fara acordul scris echipei SalvaEco sau a autorului este interzisa.

© 2002-2024 All rights reserved "SalvaEco"
Gazduire și Domeniu - vt9 – Agence Web
Version 1.5.5,578