Ecologia incepe aici - SalvaEco.org  

Colinde de Crăciun
Despre noi
Echipa
Activitati
Proteste
! Sfaturi Ecologice
Sarbatori Ecologice
Galerie Foto
Awards
Legislatia Ecologica
Turism
Finantari
Programe de finantare
Galerie Foto
Ecotopia Photo
Plante rare
Plante Medicinale
Insecte rare
Promovare

Vezi alte legi, hotarari...

LEGE LM1236/1997 cu privire la regimul produselor si substantelor nocive
nr. 1236 adoptat: 03.07.97 promulgat: 03.09.97 in vigoare: 16.10.97 la data:14.11.02
publicat in M.Of. nr. 067 din: 16.10.97 articolul
Cod de clasificare:
MODIFICAT L1257/19.07.02, MO151/14.11.02 art. 1177
Prezenta lege stabileste cadrul juridic al activitatilor in domeniul fabricarii, depozitarii, transportarii si utilizarii produselor si substantelor nocive, al importului si exportului lor, in scopul excluderii, reducerii sau prevenirii impactului acestor produse si substante asupra omului si asupra mediului inconjurator.

Capitolul I Dispozitii generale
Capitolul II Atributiile autoritatilor publice in reglementarea problemelor ce tin de regimul produselor si substantelor nocive

Capitolul III Regimul produselor si substantelor nocive
Capitolul IV Controlul asupra respectarii legii si raspunderea pentru incalcarea ei
Capitolul V Acordurile internationale
Capitolul VI Dispozitii finale si tranzitorii

Capitolul I Dispozitii generale

Articolul 1. Notiuni principale
In sensul prezentei legi se definesc urmatoarele notiuni principale:
produs nociv - material, destinat utilizarii in economia nationala, a carui prezenta in mediul inconjurator poate deregla functiile normale ale organismelor umane, vegetale si animale, ale ecosistemelor;
substanta nociva - orice substanta care, venind in contact cu organismele vii, le poate cauza prejudicii;
incarcaturi periculoase - substante, materiale, articolele fabricate din ele, precum si deseurile acestora care, in virtutea starii lor fizice, proprietatilor chimice si biologice, in procesul de transportare si depozitare pot genera pericole pentru viata si sanatatea oamenilor, pot polua mediul inconjurator;
regim al produselor si substantelor nocive - sistem de norme si reguli care reglementeaza activitatile in domeniul fabricarii, livrarii, transportarii, depozitarii, manipularii, utilizarii, importarii si exportarii acestor produse si substante, precum si cultivarea plantelor in scopul obtinerii substantelor nocive;
manipulare - actiunea de minuire a produselor si substantelor nocive de la fabricare si pina la utilizarea lor.

Articolul 2. Legislatia privind regimul produselor si
substantelor nocive
(1) Legislatia privind regimul produselor si substantelor nocive consta din prezenta lege, din Legea privind protectia consumatorilor, Legea privind protectia mediului inconjurator, Legea cu privire la protectia civila, Legea privind asigurarea sanitaro-epidemiologica a populatiei, Legea cu privire la protectia muncii, precum si din alte acte normative.
(2) Prevederile prezentei legi nu reglementeaza regimul produselor si substantelor stupefiante si radioactive, acesta fiind stabilit prin norme de drept speciale.

Capitolul II Atributiile autoritatilor publice in reglementarea problemelor ce tin de regimul produselor si substantelor nocive

Articolul 3. Atributiile Guvernului
Guvernul:
a) adopta hotariri si alte acte normative in probleme ce tin de regimul produselor si substantelor nocive;
b) aproba Registrul national al substantelor chimice potential toxice;
c) aproba masurile de prevenire a accidentelor si avariilor la depozitele de produse si substante nocive;
d) stabileste perimetrul si modul de functionare a platformei specializate pentru neutralizarea si inhumarea produselor si substantelor nocive inutilizabile si a deseurilor lor;
e) asigura pregatirea si perfectionarea cadrelor pentru activitatile in acest domeniu.

Articolul 4. Atributiile autoritatilor administratiei
publice centrale
(1) Ministerul Sanatatii:
a) exercita controlul de stat asupra respectarii legislatiei privind regimul produselor si substantelor nocive;
b) instituie, tine si actualizeaza Registrul national al substantelor chimice potential toxice;
c) actualizeaza Regulamentul privind modul de utilizare si neutralizare a produselor si substantelor nocive si a deseurilor lor;
d) avizeaza Regulamentul privind modul de transportare, pastrare si utilizare a ingrasamintelor minerale si a pesticidelor si Lista preparatelor chimice si biologice de protectie si de stimulare a cresterii plantelor;
e) autorizeaza activitatile in domeniul utilizarii produselor si substantelor nocive;
f) aproba concentratiile maxime admise de substante nocive in sol, in apa, in aer si in produsele alimentare;
g) efectueaza expertiza toxico-igienica a substantelor chimice potential toxice si avizeaza inregistrarea lor;

(2) Ministerul Agriculturii si Alimentatiei:
a) exercita controlul departamental asupra respectarii legislatiei la gestionarea pesticidelor si a ingrasamintelor minerale;
b) intocmeste Lista preparatelor chimice si biologice de protectie si de stimulare a cresterii plantelor si o prezinta spre aprobare Consiliului republican interdepartamental pentru aprobarea produselor chimice si biologice de protectie si de stimulare a cresterii plantelor;
c) atesteaza produsele chimice si biologice de protectie si de stimulare a cresterii plantelor, tine evidenta stricta a aplicarii pesticidelor in agricultura;

d) organizeaza reteaua de laboratoare pentru analiza si controlul calitatii pesticidelor si ingrasamintelor minerale, controlul respectarii normelor stabilite de concentrare a acestora in sol, in furaje, in produsele alimentare vegetale si animale.
(3) Departamentul Protectiei Mediului Inconjurator:
a) exercita controlul de stat asupra respectarii legilor si altor acte normative referitoare la protectia mediului inconjurator in procesul de fabricare, depozitare, transportare, utilizare, neutralizare si inhumare a produselor si substantelor nocive si a deseurilor lor;
b) coordoneaza Regulamentul privind modul de utilizare si neutralizare a produselor si substantelor nocive si a deseurilor lor, Regulamentul privind modul de transportare, pastrare si utilizare a ingrasamintelor minerale si a pesticidelor, Lista preparatelor chimice si biologice de protectie si de stimulare a cresterii plantelor;
c) coordoneaza Registrul national al substantelor chimice potential toxice, amplasarea platformelor specializate pentru neutralizarea si inhumarea produselor si substantelor nocive inutilizabile si a deseurilor lor.
(4) Departamentul Protectiei Civile si Situatiilor Exceptionale in comun cu Departamentul Protectiei Mediului Inconjurator:
a) coordoneaza si supravegheaza importul, exportul, transportarea, utilizarea si neutralizarea produselor si substantelor nocive (chimice, biologice, explozive, inflamabile);
b) autorizeaza importul si exportul produselor si substantelor nocive, precum si transportul incarcaturilor periculoase pe teritoriul tarii;
c) inregistreaza si aproba listele incarcaturilor periculoase;
d) aproba listele agentilor economici care utilizeaza produse si substante nocive, precum si listele unitatilor autorizate cu transportarea incarcaturilor periculoase;
e) elaboreaza si aproba, de comun acord cu Ministerul Transporturilor si Gospodariei Drumurilor, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sanatatii, decontul fortelor si mijloacelor necesare pentru prevenirea situatiilor de avarie la transportarea si utilizarea produselor si substantelor nocive, precum si pentru inlaturarea consecintelor eventualelor avarii;
f) supravegheaza respectarea de catre persoanele fizice si juridice a cerintelor protectiei civile la fabricarea si utilizarea produselor si substantelor nocive si la transportarea incarcaturilor periculoase;
g) coordoneaza masurile preconizate de autoritatile administratiei publice locale in vederea prevenirii si inlaturarii consecintelor eventualelor avarii si incendii.
(5) Departamentul Standarde, Metrologie si Supraveghere Tehnica efectueaza reglementarea de stat a chestiunilor ce tin de asigurarea securitatii persoanelor care in activitatea lor vin in contact cu produse si substante nocive.

Articolul 5. Atributiile autoritatilor administratiei
publice locale
Autoritatile administratiei publice locale in comun cu autoritatile teritoriale pentru sanatate si pentru mediu:
a) stabilesc perimetrele pentru amplasarea depozitelor destinate stocarii produselor si substantelor nocive;
b) intocmesc anual listele agentilor economici din teritoriul administrat care fabrica, utilizeaza ori comercializeaza substante deosebit de nocive si listele intreprinderilor de transport autorizate cu transportarea incarcaturilor periculoase pe teritoriul dat si prezinta aceste liste spre aprobare Departamentului Protectiei Civile si Situatiilor Exceptionale si Departamentului Protectiei Mediului Inconjurator;
c) elaboreaza si aproba decontul fortelor si mijloacelor necesare pentru prevenirea situatiilor de avarie, precum si pentru inlaturarea consecintelor eventualelor avarii pe teritoriul administrat;
d) aproba anual, de comun acord cu organele de resort, masurile de protectie a populatiei din teritoriul administrat si a mediului inconjurator contra efectelor negative ale produselor si substantelor nocive;
e) asigura mentinerea intr-o stare tehnica satisfacatoare a mijloacelor de instiintare a populatiei din teritoriul administrat in caz de pericol cauzat de calamitati naturale, de utilizarea produselor si substantelor nocive sau de avarii tehnogene;
f) informeaza imediat Departamentul Protectiei Civile si Situatiilor Exceptionale, Departamentul Protectiei Mediului Inconjurator si Ministerul Sanatatii in cazul evacuarii de substante deosebit de nocive in mediul inconjurator si iau masuri pentru inlaturarea consecintelor acestor evacuari;
g) supravegheaza, in comun cu autoritatile teritoriale pentru agricultura, respectarea reglementarilor privind transportarea, depozitarea, pastrarea si utilizarea pesticidelor si ingrasamintelor minerale.
Rubrica intretinuta de: Rodica Negura 
Orice în favoarea naturii
Articolele si stirile de pe acest site nu angajaza decat responsabilitatea autorilor lor, si nu reflecta in mod necesar opinia SalvaEco. Reproducerea integrala sau partiala a oricarui material fara acordul scris echipei SalvaEco sau a autorului este interzisa.

© 2002-2024 All rights reserved "SalvaEco"
Gazduire și Domeniu - vt9 – Agence Web
Version 1.5.5,578