Ecologia incepe aici - SalvaEco.org  

Colinde de Crăciun
Despre noi
Echipa
Activitati
Proteste
! Sfaturi Ecologice
Sarbatori Ecologice
Galerie Foto
Awards
Legislatia Ecologica
Turism
Finantari
Programe de finantare
Galerie Foto
Ecotopia Photo
Plante rare
Plante Medicinale
Insecte rare
Promovare

Vezi alte legi, hotarari...

LEGE LM1236/1997 cu privire la regimul produselor si substantelor nocive
nr. 1236 adoptat: 03.07.97 promulgat: 03.09.97 in vigoare: 16.10.97 la data:14.11.02
publicat in M.Of. nr. 067 din: 16.10.97 articolul
Cod de clasificare:
MODIFICAT L1257/19.07.02, MO151/14.11.02 art. 1177
Prezenta lege stabileste cadrul juridic al activitatilor in domeniul fabricarii, depozitarii, transportarii si utilizarii produselor si substantelor nocive, al importului si exportului lor, in scopul excluderii, reducerii sau prevenirii impactului acestor produse si substante asupra omului si asupra mediului inconjurator.

Capitolul I Dispozitii generale
Capitolul II Atributiile autoritatilor publice in reglementarea problemelor ce tin de regimul produselor si substantelor nocive

Capitolul III Regimul produselor si substantelor nocive
Capitolul IV Controlul asupra respectarii legii si raspunderea pentru incalcarea ei
Capitolul V Acordurile internationale
Capitolul VI Dispozitii finale si tranzitorii

Capitolul III Regimul produselor si substantelor nocive

Articolul 6. Autorizarea activitatilor ce tin de gestionarea
produselor si substantelor nocive
(1) Activitatile in domeniul fabricarii si utilizarii produselor si substantelor nocive in scopuri medicinale, sanitaro-veterinare, industriale, agricole, silvice, instructive, stiintifice si comerciale, precum si in domeniul importului si exportului lor, se efectueaza in baza autorizatiilor eliberate si inregistrate de organele abilitate ale Ministerului Sanatatii, Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, Departamentului Protectiei Mediului Inconjurator, Departamentului Protectiei Civile si Situatiilor Exceptionale.

(2) La incetarea activitatilor ce tin de gestionarea produselor si substantelor nocive, agentul economic in cauza este obligat sa restituie, in termen de 20 de zile, autorizatia organului care a eliberat-o.
(3) Se interzice importul, depozitarea si utilizarea pesticidelor si a ingrasamintelor minerale fara licenta ori autorizatia eliberata de organele abilitate.

Articolul 7. Revocarea licentelor si autorizatiilor
In cazul in care se constata ca agentul economic autorizat nu respecta regimul produselor si substantelor nocive prevazut de legislatie si de actele normative, licenta ori autorizatia pentru activitatile ce tin de gestionarea lor se revoca de catre organul care a eliberat-o.

Articolul 8. Obligatiile persoanelor fizice si juridice
(1) Persoanele fizice si juridice au urmatoarele obligatii:
a) sa respecte la fabricarea, utilizarea, pastrarea, transportarea, prelucrarea, neutralizarea si inhumarea produselor si substantelor nocive, la importul si exportul lor regulile sanitare si normativele tehnice de utilizare, sa intreprinda masuri de prevenire si de inlaturare a efectelor nocive asupra omului si asupra mediului inconjurator;
b) sa tina un registru special al produselor si substantelor nocive utilizate, sa prezinte, la cerere, acest registru autoritatilor pentru mediu si pentru sanatate.
(2) Nerespectarea acestor cerinte, care genereaza ori poate genera poluarea mediului si periclitarea sanatatii populatiei, atrage dupa sine interzicerea, in baza deciziilor adoptate de organele centrale de control, a fabricarii si utilizarii produselor si substantelor nocive.

Articolul 9. Fabricarea
(1) Produsele si substantele nocive sint fabricate de agenti economici specializati, respectindu-se cerintele proceselor tehnologice care sint aprobate de ministerele in a caror subordine se afla unitatile respective, si sint coordonate cu Ministerul Sanatatii si Departamentul Protectiei Mediului Inconjurator.
(2) Apele reziduale, evacuarile gazoase, deseurile si reziduurile lichide, solide si pastiforme, rezultate din fabricarea si conditionarea produselor si substantelor nocive, se purifica, se acumuleaza, se depoziteaza, se pastreaza, se neutralizeaza sau se lichideaza conform cerintelor tehnologice si prevederilor legislatiei ecologice.
(3) Fiecare produs si fiecare substanta nociva se fabrica prin tehnologii si biotehnologii autorizate si se livreaza insotite de normative tehnice de utilizare, precum si de certificate de calitate si de conformitate.

Articolul 10. Depozitarea
(1) Produsele si substantele nocive se depoziteaza in incaperi speciale, amenajate in conformitate cu regulamentele aprobate de Ministerul Sanatatii de comun acord cu Departamentul Protectiei Mediului Inconjurator.
(2) In depozite se tine, in registre speciale, evidenta stricta a produselor si substantelor nocive, depozitate si livrate conform normativelor coordonate cu Ministerul Sanatatii.
(3) Produsele si substantele nocive se elibereaza numai persoanelor si agentilor economici autorizati cu utilizarea lor.

Articolul 11. Transportarea
(1) Produsele si substantele nocive sint transportate in baza unui ordin al conducatorului unitatii de transport sau al persoanei imputernicite cu aceasta, in care se indica normele tehnice stabilite pentru transportare la fiecare mijloc de transport.
(2) Transportarea se efectueaza in prezenta unui insotitor, specialist in domeniu, desemnat de conducerea unitatii si instruit in problema modului de transportare, a nocivitatii produselor, a masurilor ce urmeaza a fi luate in caz de deteriorare a ambalajelor, de avarie etc.
(3) La transportarea produselor si substantelor nocive se folosesc mijloace de transport speciale. Se interzice stationarea in asezarile umane a mijloacelor de transport incarcate cu produse si substante explozive sau care pot emana gaze nocive.
(4) Se interzice de a transporta produsele si substantele nocive in ambalaje deteriorate, precum si fara supraveghere.

Articolul 12. Manipularea si utilizarea
Manipularea si utilizarea produselor si substantelor nocive se efectueaza in conformitate cu normativele si cerintele tehnice, cu regulile sanitare si de protectie a muncii si a mediului inconjurator, prevazute pentru fiecare produs ori substanta nociva.

Articolul 13. Evidenta
(1) Agentii economici care desfasoara activitati ce tin de utilizarea produselor si substantelor nocive sint obligati sa tina evidenta miscarii lor in registre speciale, a caror forma este aprobata de Ministerul Sanatatii.
(2) In registre speciale se tine si evidenta terenurilor cultivate cu plante din care se extrag substante nocive, precum si a volumului produselor colectate, depozitate si prelucrate.

Articolul 14. Neutralizarea
Produsele si substantele nocive se neutralizeaza conform Regulamentului privind stocarea, utilizarea, neutralizarea si inhumarea substantelor si reziduurilor toxice.

Articolul 15. Importul si exportul
(1) Importul si exportul produselor si substantelor nocive se efectueaza in baza licentelor eliberate de organele abilitate, cu acordul Departamentului Protectiei Mediului Inconjurator.
(2) La licenta de import se va anexa in mod obligatoriu declaratia importatorului, facuta pe proprie raspundere, in care se va specifica denumirea si caracteristica produselor ori substantelor nocive ce urmeaza a fi introduse pe teritoriul tarii.Rubrica intretinuta de: Rodica Negura 
Orice în favoarea naturii
Articolele si stirile de pe acest site nu angajaza decat responsabilitatea autorilor lor, si nu reflecta in mod necesar opinia SalvaEco. Reproducerea integrala sau partiala a oricarui material fara acordul scris echipei SalvaEco sau a autorului este interzisa.

© 2002-2024 All rights reserved "SalvaEco"
Gazduire și Domeniu - vt9 – Agence Web
Version 1.5.5,477