Ecologia incepe aici - SalvaEco.org  

Colinde de Crăciun
Despre noi
Echipa
Activitati
Proteste
! Sfaturi Ecologice
Sarbatori Ecologice
Galerie Foto
Awards
Legislatia Ecologica
Turism
Finantari
Programe de finantare
Galerie Foto
Ecotopia Photo
Plante rare
Plante Medicinale
Insecte rare
Promovare

Proiecte si activitati

Proiecte in curs de derulare

Dezvoltarea Portalului Ecologic GreenMedia la nivelul unui portal interna?ional;
Ziua Interna?ional?a Protec?iei Stratului de Ozon;
Studiul Sociologic ?? ora? f??automobilul meu?;
Protest ?Rezerva?ia Biosferic?Dun?ea e Pus?? Pericol?;
Protest ?Ro?ia Montan?e pus?? pericol?;
Baza de date SalvaEco.

Proiecte si activitati realizate:

2007

Ce oferim noi Pamantului

La 13 aprilie 2007, s-a intrunit in sedinta membrii juriului concursului ecologic ?Ce oferim noi Pamantului ? In cadrul sedintei au fost examinate 300 lucrari atat din Republica Moldova cat si din Romania. Mai ulte detalii,

2006

Iadul Vesel - 2006 expedi?ie turistica

Expedi?ia din vara anului 2006 am petrecut-o ? zona de nord a ?Moldovei, pe traseul Corjeu?i-Fete?ti-Volodeni-Bulc?eni-V?atic-Coste?ti-Cobani-Moara Domneasc? locuri pitore?ti amplasate de-a lungul r?lui Prut. Am avut ocazia s?p?rundem ? misterele unor legende locale, s?admir? succesiunea celor 100 de movile ?i s?vizit? zimbr?ia de la Moara Domneasc? Detalii, Galerie Foto

2005

5 iunie ? Ziua Mondiala a Mediului

La data de 5 iunie ? Ziua Mondiala a Mediului, Organizatia Obsteasca ?SalvaEco" in Parteneriat cu ?Viitorul Verde" a desfasurat campania de informare cu genericul ?Ia-ti deseurile acasa". In jur de 25 voluntari si membri ?SalvaEco", ?Viitorul Verde", au distribuit flayere informationale si au discutat cu populatia orasului Chisinau, despre impactul negativ al deseurilor asupra mediului inconjurator, sanatatii populatiei. Prin aceasta actiune am vrut sa le transmitem chisinauienilor mesajul: Reducere, Refolosire, Reciclare - Reducerea cantitatii de deseurilor prin Refolosirea lor si darea spre Reciclare. Fiecare din noi poate contribui la prevenirea acumularii de stocuri imense de deseuri prin neintroducerea materialelor nereciclabile si nereutilizabile in mediu. Aceste materiale inceteaza sa mai fie o problema pentru mediu si dispare nevoia de gospodarire sau eliminare sub orice forma a deseurilor. Mentine curatenia si fa curat dupa orice activitate de productie, instruire, educatie, recreare etc.
Impreuna putem schimba lumea !


2003
Proiectul ?R?rile NU Au Frontiere?

Trei activit?i de baz?ce ?in de problemele calit?ii apei ? zonele rurale ale Moldovei. Prima activitate presupune organizarea concursului de eseuri ?R?rile NU au Frontiere?, a doua activitate ?ine de cur?area pe?terii ?Surprize?, teritoriilor aferente precum ?i a malurilor R?lui Nistru pe distan??de 1km. A treia activitate este un concurs de scrisori c?re administra?ia public?local?cu descrierea problemelor surselor ?i bazinelor acvatice precum ?i propuneri de solu?ionare a acestor probleme. ? activit?i sunt ?cadra?i tineri de p??la 18 ani. Proiectul a fost sus?inut de c?re Re?eaua Ziua P??tului ?i finan?at?de c?re Green Grant Fond.

Ecotopia 2003 ? Ukraina

14 persoane, membri a Echipei SalvaEco au luat parte la expedi?ia interna?ional?ECOTOPIA 2003 care a avut loc ? Ukraina ? perioada 18 august ? 3 septembrie 2003. detalii la www.salvaeco.org/ecotopia Galeria fotografic?la: www.salvaeco.org/foto/ecotopia

Campusul Interna?ional la m??tirea Saharna

Campus ecologic organizat de c?re AVI-MD cu implicarea direct?a membrilor SalvaEco. Ca participan?i au fost 17 persoane, inclusiv membri a ONG-urilor interna?ionale. Au fost efectuate activit?i de cur?are a teritoriilor de de?euri, construit un gard pentru deplasare mai u?oar?? locurile accidentate. Departamentul Turism SalvaEco a organizat lec?ii de turism. Nu au lipsit drume?iile, lec?iile, jocurile ecologice.

Expedi?ii la Sadova

2 expedi?ii ? satul Sadova din sectorul Criuleni. Au fost efectuate fotografii pentru portalul ecologic ?i studiat?zona din punct de vedere turistic.

Protestul Interna?ional ?Spune NU Tranzitului Nuclear?

Echipa SalvaEco de comun acord cu Comitetul Na?ional Anti-Tranzit Nuclear a organizat un protest sus?inut interna?ional ? martie 2003. protestul a fost generat de semnarea de c?re oficialit?ile de la Chi?in? a acordului cvadripartit de tranzitare a de?eurilor nucleare de la Kozlodui (Bulgaria) prin Moldova, Ukraina spre Rusia.

SalvaEco a colectat 500 de semn?uri prin Internet ?i 40 de ONG-uri semnatare din 8 ??i ale lumii. 10 ONG-uri din Moldova au sus?inut ac?iunea prin protestul din fa?a parlamentului. Detalii la: www.salvaeco.org/protest/antitranzit

Seminare pentru voluntari

? luna februarie 2003 au fost organizate 2 seminare pentru voluntarii ?i membrii Echipei SalvaEco cu denumirea ?Managementul ONG? ?i ?Resursele Informa?ionale? pe Internet?. ?preun?cu Echipa SalvaEco a participat ONG ?RESURSE?.

Asemenea seminare au fost organizate ? zilele de 16-17 mai 2001 unde au participat 24 de voluntari?i membri SalvaEco cu temele ?Managementul ONG? ?i ?Metodele de Finan?are a ONG-urilor?.

?Rezerva?ia Biosferic?Dun?ea e Pus?? Pericol?

?cep?d cu octombrie 2002 Echipa SalvaEco a organizat de comun acord cu Organiza?ia Ukrainean?Pecheneg Protestul Interna?ional ?Rezerva?ia Biosferic?Dun?ea e Pus?? Pericol?. Protestul a avut ca ?int?inten?ia oficialit?ilor Ukrainene de a separa printr-un canal naval rezerva?ia ? dou?p??i. SalvaEco a plasat pe Internet o list?pentru semn?uri care a fost semnat?de aproximativ 300 persoane. Proiectul a fost pus ? actualitate de autorit?ile Ukrainene ? septembrie 2003, protestul continu?

Detalii la: www.salvaeco.org/protest/dunarea

SalvaEco la Cluj

Pe parcursul lunii august Tatiana Marcu, membru SalvaEco a participat la proiectul interna?ional ?Habitat for Humanity?.

SalvaEco la Ora Ecologic?

Pe data de 19 septembrie membrii ?i voluntarii SalvaEco au citit lec?ii la Ora Ecologic?cu tematica ?Dezvoltarea Durabil?? ?coala V. Alexandri, Liceul ?Prometeu?, Liceul Teoretic Agrar ?i Liceul Real. De aceste lec?ii au beneficiat 450 elevi.

Portal ecologic

Pe data de 25 iunie a fost lansat oficial portalul ecologic al Organiza?iei Ecologice de Tineret ?SalvaEco? unde poate fi g?it?informa?ie util?despre ecologie, dezvoltare durabil? diverse ?tiri din Rom?ia, Moldova ?i de peste hotare, plante rare din flora spontan?a Republicii Moldova, insectele rare ?i amenin?ate cu dispari?ie din Republica Moldova, legisla?ie ecologic? fonduri ?i finan?atori, carte pentru vizitatori ?i informa?ie complet?despre SalvaEco. Pagina poate fi accesat?la http://www.salvaeco.org

Expedi?ia C?riana 2002

Membrii organiza?iei ? num? de 5 au vizitat M??tirea C?riana. Timp de 3 zile 5-7 iulie membrii organiza?iei au vizitat izvorul de la C?riana, au fost organizate lec?ii teoretice ?i practice de orientare ? spa?iu. Au fost executate schi?e ale locului de campare ?i zonelor al?urate.

Valea Trandafirilor ? Parcul Visului T?

Proiect complex de restaurare ?i ameliorare a parcului Valea Trandafirilor ? perioada 1 iunie ? 1 iulie 2002. Sunt organizate astfel de activit?i ca confec?ionarea insignelor ? baza proiectului (3 iunie), salubrizarea parcului (4 iunie), publicarea paginii web cu re?noire s?t??al?(4 iunie) http://www.ournet.md/~parcuri , plasarea a 10 b?ci (8 iunie), plasarea a 15 containere (12 iunie), restaurarea par?ial?a 4 izvoare (14 iunie), publicarea posterului (14 iunie), repara?ia a 3 poduri (16 iunie), campania publicitar?pe toat?durata proiectului. Finan?ator UNDP Moldova.

?SalvaEco? ridic????imile

? perioada 18 - 20 mai 2002 a fost organizat?o expedi?ie la cel mai ?alt punct din Moldova ?i anume ???imea de l?g?satul B??e?ti de 428 m. A fost ???at steagul ?SalvaEco? pe aceast????ime. Au fost vizitate ?i studiate din punct de vedere a importan?ei turistice zona cu traseul C??a?i ? Podul Lung ? Novaci ? Peticeni ? V?cine? ? B??e?ti. ? total a fost parcurs un traseu de 30 km lungime fiind depistate importante zone atractive pentru agro-turizm ?i eco-turizm. O enorm?eroziune a fost depistat?? apropierea satului G?reni care are un specific ?i o frumuse?e deosebit? Masivul situat ?tre satele G?reni ? Temeliu?i ? V?cine? e de o frumuse?e nemaipomenit?fiind excep?ional?prin faptului c?are o form?asem??oare cu Farfuria Turcului doar c?are marginile mult mai nalte ?i mai conturate. Multe pot fi vizitate, merit?s?vede?i.

Ziua P??tului 2002

Organiza?ia ?SalvaEco? este Membru al Comitetului Na?ional ?i Interna?ional Ziua P??tului. A participat activ la un ?ir de 16 activit?i din cadrul programului na?ional al Zilei P??tului.

Excursie pentru elevi

Pe data de 14 aprilie a fost organizat?excursia la pe?tera surprizelor din Criuleni. La aceast?excursie au participat 18 elevi ?i profesori de la ?coala din or?lul Ialoveni. Pe parcursul activit?ii a fost citit?o lec?ie despre pe?ter? protec?ia ei ?i apoi echipa a vizitat pe?tera. La finele activit?ii a fost cur?it teritoriul de de?euri care au fost evacuate la locuri amenajate.

Publica?ii ecologice

Organiza?ia ?SalvaEco? ? perioada septembrie ? noiembrie 2001 a lansat editarea unui set de materiale promo?ionale cu tematic?ecologic? Cum ar fi semne pentru c??i, ac?ibilduri, pliante etc.

Seminarele OSE

Au fost organizate dou?seminare pe temele managementul organiza?iei ?i surse de finan?are ?i modalit?ile de aplicare. Timp de 2 zile, 16 ?i 17 mai 2001 la aceste seminare au participat 24 de membri a organiza?iei ?SalvaEco?.

Iadul Vesel 2001

A fost organizat?o expedi?ie cu participarea a 18 membri OSE pe ruta Japca ? Saharna ? ?pova. Toat?ruta a fost parcurs?pe jos (aproximativ 100km) inclusiv echipamentul. Durata expedi?iei 7 zile.

Ziua P??tului 2001

Voluntarii ?SalvaEco? ?preun?cu membrii Comitetului Na?ional Ziua P??tului constituit din 16 ONG-uri au desf?rat conform unui plan pe durat?de 3 luni un ?ir de activit?i informa?ional ? educa?ional ? practice ? num? de 18 activit?i.

Ziua F??Transport 2001

Pe data de 21 aprilie 2001 au fost organizate un ?ir de activit?i cum ar fi distribuirea foilor volante, pliantelor, posterelor despre dauna pricinuit?naturii ?i organismelor vii de c?re transportul urban, au fost organizate concursuri de desen pe asfalt, expozi?ii fotografice. ? opt puncte a Chi?in?lui au fost efectuate studii ale intensit?ii transportului urban. Toate detaliile sunt accesibile la www.salvaeco.org

Ecospectacolele cu tema ?Natura ?i Noi?

11 colective din ?colile municipiului Chi?in? au participat la spectacole pe teme ecologice. Activitatea a fost organizat?? comun cu Asocia?ia Ecologic?a Copiilor ?i Tineretului.

Aleea ?SalvaEco?

Plantarea unei alei de 150 de stejari ro?ii ? parcul p?ure R?ani de c?re 15 voluntari ?SalvaEco? ?i 15 elevi a liceului Prometeu. Activitate organizat?? comun cu Spa?iile Verzi a sectorului R?ani.

Pe?tera "Surprizelor"

In ziua de 11 noiembrie 2000, 25 de voluntari a organiza?iilor ecologice "SalvaEco", au salubrizat teritoriul aferent al pe?terii "Surprizelor" din Criuleni. A fost organizat??i o excursie in pe?ter?

Expeditia "Saharna-Tipova"

Aceasta expedi?ie a evaluat situa?ia ecologica a rezerva?iilor Saharna ? Tipova, starea monumentelor naturale, arhitecturale, istorice ?i spirituale in zilele de 21-22 octombrie 2000.

"Expedi?ia Bac-2000"

Reprezentan?ii "SalvaEco" au participat la depistarea surselor de poluare a r?lui Bac, inspectarea ?treprinderilor, prelevarea probelor etc. Activitatea a fost organizat?de c?re O.T.C. a M.E.M.

Iazurile Chi?in?lui

Participare ?preun?cu alte ONG-uri la cur?area malurilor si lacurilor din municipiul Chi?in?.

"GLOBE Program ? Moldova"

Membrii "SalvaEco" sunt instructori GOLBE. Au participat la organizarea seminarelor teoretice ?i activit?ilor in teren ? cadrul programului GLOBE.

"Ziua P??tului -1999, 2000"

Au fost organizate un ?ir de activit?i ecologice practice ?i educative cum ar fi concursul de desene ?i compuneri cu denumirea "Ce mai faci P??tule" ?i "Alternativa energetica pentru Moldova". Au participat in total 194 de copii de pe ?treg teritoriul Republicii Moldova, din Chi?in?, B?ti, Str?ni, Criuleni, Cimi?lia, Vulc?e?ti etc. Plantarea arborilor pe data de 1 aprilie. EcoTon pe data de 15 aprilie la care au participat 59 persoane etc.

"Calendarul Ecologic - 2000"

A constatat ? editarea a 500 de calendare cu desene ecologice ale copiilor de la concursul desenelor organizat cu ocazia s?b?orii Zilei P??tului ? 1999.

Ac?iunea stradal?de Protest - K2R4

Organizarea sondajului sociologic ?i a ac?iunii de protest ?potriva inten?iei BERD (Banca Europeana de Reconstruc?ii si Dezvoltare) de finan?are a unui proiect de construire a doua reactoare atomice nucleare la Rovno (R4) ?i Hmelni?c (K2), Ucraina.

Expedi?ia la Orheiul Vechi

A fost organizat?o expedi?ie de evaluare a monumentelor de la Trebujeni pentru membrii organiza?iei ? iulie 1999.

Calitate de membru na?ional:

1. Membru al Comitetului Na?ional Anti-Tranzit Nuclear
2. Membru al Comitetului Na?ional Ziua P??tului
3. Membru al Asocia?iei Voluntariatului Interna?ional - AVI-MD

Calitate de membru Interna?ional:

1. Bank Watch, Europa
2. Comitetul Interna?ional Ziua P??tului
3. Comitetul Interna?ional Ziua F??Transport
4. Ecoport-NEWS, Rusia
5. Clean Up the World

Colabor?i la nivel na?ional:

1. Mi?carea Ecologist?din Moldova (MEM)
2. Organiza?ia Teritorial?Chi?in? a MEM
3. Asocia?ia Ecologic?a Copiilor ?i Tineretului din Moldova
4. O.O. Unda Verde din Moldova
5. O.O. Ecosfera, Moldova
6. O.O. C?pu?orul Ecologic, Moldova
7. ONG ?BIOM? din Moldova
8. Asocia?ia Zoologilor din Moldova
9. Centrul Contact, Moldova
10. Orange Net

Colaborare interna?ional?

1. Funda?ia pentru Dezvoltarea Societ?ii Civile, Bucure?ti, Rom?ia
2. Tinerii pentru Natur? Timi?oara, Rom?ia
3. Ecodefence, Rusia
4. Ecotopia Interna?ional
5. Green Peace, Rom?ia

Colaborare cu ziare ?i reviste:

1. Revista ?NATURA?, Moldova
2. Revista ?ALTERNATIVE?, Moldova
3. Revista ?Perspective?, Rom?ia
4. Revista ?ACUM?, Rom?ia
5. Revista ?Pescuit in Rom?ia?

Octombrie 25, 2006
 
Orice în favoarea naturii
Articolele si stirile de pe acest site nu angajaza decat responsabilitatea autorilor lor, si nu reflecta in mod necesar opinia SalvaEco. Reproducerea integrala sau partiala a oricarui material fara acordul scris echipei SalvaEco sau a autorului este interzisa.

© 2002-2024 All rights reserved "SalvaEco"
Gazduire și Domeniu - vt9 – Agence Web
Version 1.5.5,1538