Ecologia incepe aici - SalvaEco.org  

Colinde de Crăciun
Despre noi
Echipa
Activitati
Proteste
! Sfaturi Ecologice
Sarbatori Ecologice
Galerie Foto
Awards
Legislatia Ecologica
Turism
Finantari
Programe de finantare
Galerie Foto
Ecotopia Photo
Plante rare
Plante Medicinale
Insecte rare
Promovare

LEGE LM1347/1997 privind deseurile de productie si menajere

Vezi alte legi, hotarari...

nr. 1347 adoptat: 09.10.97 promulgat: 20.10.97 în vigoare: 05.03.98 la data:14.11.02
publicat în M.Of. nr. 016 din: 05.03.98 articolul
Cod de clasificare:
MODIFICAT prin:
L1257/19.07.02, MO151/14.11.02 art. 1177
L454/30.07.2001, MO141/22.11.2001 art.1089
Nota: În cuprinsul legii, sintagma “Departamentul Protectiei Mediului Înconjurator” se substituie prin textul “autoritatea centrala abilitata cu gestiunea resurselor naturale si cu protectia mediului înconjurator”, iar sintagma “Departamentul Protectiei Civile si Situatiilor Exceptionale” – prin sintagma “Departamentul Situatii Exceptionale”.
Parlamentul adopta prezenta lege.
Prezenta lege reglementeaza, conform prevederilor Legii privind protectia mediului înconjurator, gestionarea deseurilor de productie si menajere în scopul reducerii acestora si reintroducerii lor maximale în circuitul economic, prevenirii poluarii mediului.
 

Capitolul I Dispozitii generale
Capitolul II Atribu?ii ?i obliga?ii in domeniul Gestionarii de?eurilor
Capitolul III Normarea, eviden?a, planificarea, controlul ?i supravegherea, monitorizarea in domeniul gestionarii de?eurilor
Capitolul IV Cerin?ele privind securitatea ecologica
Capitolul V Finan?area ?i stimularea economica
Capitolul VI Contraven?ii ?i responsabilita?i
Capitolul VII Acordurile interna?ionale
Capitolul VIII Dispozi?ii finale ?i tranzitorii

Anexa la Legea privind de?eurile de produc?ie ?i menajere

 

Capitolul I Dispozitii generale

Articolul 1. Notiuni de baza
în sensul prezentei legi sînt definite urmatoarele notiuni de baza:
deseuri - substante, materiale, obiecte, resturi de materii prime provenite din activitati economice, menajere si de consum, care si-au pierdut, integral sau partial, valoarea initiala de întrebuintare, dintre care unele sînt reutilizabile dupa prelucrare;
deseuri de productie - deseuri rezultate în urma unor procese tehnologice;
deseuri menajere - deseuri provenite din activitati casnice si de consum;
deseuri periculoase - deseuri toxice, inflamabile, explozive, corosive, infectioase sau de alta natura, care, introduse în mediu, pot aduce daune plantelor, animalelor sau omului;
gestionarea deseurilor - orice activitate legata de formarea, tratarea, ambalarea, depozitarea, transportarea, acumularea, neutralizarea, prelucrarea, utilizarea, înhumarea sau distrugerea deseurilor;
depozitarea deseurilor - depunerea deseurilor în locuri autorizate si special amenajate în acest scop (poligoane, gunoisti, spatii subterane), în vederea înhumarii sau pastrarii lor temporare pentru o posibila prelucrare si utilizare ulterioara;
prelucrarea deseurilor - efectuarea unor operatiuni tehnologice (dezmembrare, taiere, presare, brichetare, macinare, topire-turnare, fermentare etc.), care modifica compozitia si proprietatile fizice, chimice sau biologice ale deseurilor în scopul transformarii acestora în materii prime secundare sau neutralizarii si evacuarii lor fara riscuri ecologice;
neutralizarea deseurilor - prelucrarea fizica, chimica sau biologica a deseurilor în vederea lichidarii ori diminuarii proprietatilor care prezinta pericol pentru calitatea mediului si sanatatea populatiei;
recuperarea deseurilor - prelucrarea deseurilor în vederea obtinerii substantelor reutilizabile ce se contin în ele în stare pura, folosirea caldurii reactiilor chimice rezultate din arderea deseurilor;
utilizarea deseurilor - reintroducerea în circuitul economic a deseurilor, ca atare ori ca materii prime secundare, a semifabricatelor, produselor finite sau energiei, obtinute în urma prelucrarii deseurilor.

Articolul 2. Domeniul de aplicare a legii
(1) Sub incidenta prezentei legi cad toate persoanele fizice si juridice care desfasoara activitate generatoare de deseuri.
(2) Legea reglementeaza relatiile care apar la gestionarea deseurilor formate în procesul:
a) valorificarii zacamintelor si prelucrarii materiei prime minerale;
b) fabricarii, transportarii si stocarii articolelor tehnice, marfurilor de larg consum, energiei si agentilor energetici;
c) efectuarii lucrarilor de constructie, agricole, miniere si de alta natura;
d) prestarilor de servicii;
e) consumului de produse industriale si alimentare.
(3) Gestionarea (utilizarea, evacuarea) deseurilor radioactive, a sedimentelor apelor reziduale se efectueaza în conformitate cu actele legislative în domeniu.Rubrica intretinuta de: Rodica Negura 
Orice în favoarea naturii
Articolele si stirile de pe acest site nu angajaza decat responsabilitatea autorilor lor, si nu reflecta in mod necesar opinia SalvaEco. Reproducerea integrala sau partiala a oricarui material fara acordul scris echipei SalvaEco sau a autorului este interzisa.

© 2002-2024 All rights reserved "SalvaEco"
Gazduire și Domeniu - vt9 – Agence Web
Version 1.5.5,578