Ecologia incepe aici - SalvaEco.org  

Colinde de Crăciun
Despre noi
Echipa
Activitati
Proteste
! Sfaturi Ecologice
Sarbatori Ecologice
Galerie Foto
Awards
Legislatia Ecologica
Turism
Finantari
Programe de finantare
Galerie Foto
Ecotopia Photo
Plante rare
Plante Medicinale
Insecte rare
Promovare
Fa-ti o poza!

LEGE LM1347/1997 privind deseurile de productie si menajere

Vezi alte legi, hotarari...

nr. 1347 adoptat: 09.10.97 promulgat: 20.10.97 în vigoare: 05.03.98 la data:14.11.02
publicat în M.Of. nr. 016 din: 05.03.98 articolul
Cod de clasificare:
MODIFICAT prin:
L1257/19.07.02, MO151/14.11.02 art. 1177
L454/30.07.2001, MO141/22.11.2001 art.1089
Nota: În cuprinsul legii, sintagma “Departamentul Protectiei Mediului Înconjurator” se substituie prin textul “autoritatea centrala abilitata cu gestiunea resurselor naturale si cu protectia mediului înconjurator”, iar sintagma “Departamentul Protectiei Civile si Situatiilor Exceptionale” – prin sintagma “Departamentul Situatii Exceptionale”.
Parlamentul adopta prezenta lege.
Prezenta lege reglementeaza, conform prevederilor Legii privind protectia mediului înconjurator, gestionarea deseurilor de productie si menajere în scopul reducerii acestora si reintroducerii lor maximale în circuitul economic, prevenirii poluarii mediului.
 

Capitolul I Dispozitii generale
Capitolul II Atribuþii ºi obligaþii în domeniul Gestionãrii deºeurilor
Capitolul III Normarea, evidenþa, planificarea, controlul ºi supravegherea, monitorizarea în domeniul gestionãrii deºeurilor
Capitolul IV Cerinþele privind securitatea ecologicã
Capitolul V Finanþarea ºi stimularea economicã
Capitolul VI Contravenþii ºi responsabilitãþi
Capitolul VII Acordurile internaþionale
Capitolul VIII Dispoziþii finale ºi tranzitorii

Anexã la Legea privind deºeurile de producþie ºi menajere

Articolul 21. Finan?area activit?ilor de gestionare a de?eurilor

Finan?area activit?ilor de utilizare, prelucrare, depozitare (?humare), p?trare ?i distrugere a de?eurilor se efectueaz?din contul:
a) bugetului de stat ?i bugetelor locale;
b) persoanelor fizice ?i juridice care desf?ar?activitate generatoare de de?euri;
c) fondurilor ecologice republican ?i locale;
d) creditelor bancare;
e) dona?iilor.

Articolul 22. Plata pentru depozitarea de?eurilor

(1) Depozitarea (?humarea) de?eurilor de produc?ie ?i menajere se efectueaz?contra plat?
(2) Cuantumul pl?ii pentru depozitarea de?eurilor, ? limitele stabilite ?i ?in?d cont de pericolul ecologic, se stabile?te conform anexei la prezenta lege.
(3) Pentru depozitarea de?eurilor ? cantit?i ce dep?sc limitele stabilite se ?caseaz?o plat?? m?imea a 5 taxe fixate.
(4) Achitarea taxei nu scute?te persoanele fizice ?i juridice de r?pundere pentru securitatea ecologic?la depozitarea de?eurilor.
(5) Plata pentru depozitarea de?eurilor poate fi diferen?iat?? func?ie de starea mediului ?conjur?or ? zona respectiv? de valoarea recreativ??i agricol?a teritoriului.
(6) Nu se ?caseaz?plata pentru depozitarea provizorie a de?eurilor ? sta?iile de transbordare ?i ? c?purile de compostare sau filtrare.
(7) Modul de stabilire, diferen?iere ?i percepere a taxelor pentru depozitarea de?eurilor este determinat de Guvern la prezentarea Departamentului Protec?iei Mediului ?conjur?or. Mijloacele ob?inute din pl?ile pentru depozitarea de?eurilor, precum ?i din amenzile pentru ?c?carea legisla?iei privind gestionarea de?eurilor, se transfer?pe conturile fondurilor ecologice.

Articolul 23. Stimularea economic?a utiliz?ii ?i prelucr?ii de?eurilor

(1) M?urile de stimulare economic?a utiliz?ii ?i prelucr?ii de?eurilor includ:
a) stabilirea taxelor preferen?iale la impozitarea venitului provenit din colectarea ?i furnizarea materiilor prime secundare (de?eurilor);
b) alocarea fondurilor din bugetul de stat ?i bugetele locale pentru realizarea m?urilor privind utilizarea ?i prelucrarea de?eurilor;
c) acordarea de ?lesniri fiscale ?i credite preferen?iale persoanelor fizice ?i juridice care utilizeaz?de?eurile ? calitate de materii prime.

(2) Modul de realizare a m?urilor de stimulare economic?a utiliz?ii ?i prelucr?ii de?eurilor este determinat de legisla?ie.


Rubrica intretinuta de: Rodica Negura

Chisinau
Bucuresti
Timisoara
Iasi
Brasov
Constanta
Hincesti
Arad
Cluj-Napoca
Straseni

  Parteneri:
Orice în favoarea naturii
Articolele si stirile de pe acest site nu angajaza decat responsabilitatea autorilor lor, si nu reflecta in mod necesar opinia SalvaEco. Reproducerea integrala sau partiala a oricarui material fara acordul scris echipei SalvaEco sau a autorului este interzisa.

© 2002-2023 All rights reserved "SalvaEco"
Gazduire și Domeniu - Adpixel
Version 1.5.5,190