Ecologia incepe aici - SalvaEco.org  

Colinde de Crăciun
Despre noi
Echipa
Activitati
Proteste
! Sfaturi Ecologice
Sarbatori Ecologice
Galerie Foto
Awards
Legislatia Ecologica
Turism
Finantari
Programe de finantare
Galerie Foto
Ecotopia Photo
Plante rare
Plante Medicinale
Insecte rare
Promovare
Fa-ti o poza!

LEGE LM1347/1997 privind deseurile de productie si menajere

Vezi alte legi, hotarari...

nr. 1347 adoptat: 09.10.97 promulgat: 20.10.97 în vigoare: 05.03.98 la data:14.11.02
publicat în M.Of. nr. 016 din: 05.03.98 articolul
Cod de clasificare:
MODIFICAT prin:
L1257/19.07.02, MO151/14.11.02 art. 1177
L454/30.07.2001, MO141/22.11.2001 art.1089
Nota: În cuprinsul legii, sintagma “Departamentul Protectiei Mediului Înconjurator” se substituie prin textul “autoritatea centrala abilitata cu gestiunea resurselor naturale si cu protectia mediului înconjurator”, iar sintagma “Departamentul Protectiei Civile si Situatiilor Exceptionale” – prin sintagma “Departamentul Situatii Exceptionale”.
Parlamentul adopta prezenta lege.
Prezenta lege reglementeaza, conform prevederilor Legii privind protectia mediului înconjurator, gestionarea deseurilor de productie si menajere în scopul reducerii acestora si reintroducerii lor maximale în circuitul economic, prevenirii poluarii mediului.
 

Capitolul I Dispozitii generale
Capitolul II Atribuþii ºi obligaþii în domeniul Gestionãrii deºeurilor
Capitolul III Normarea, evidenþa, planificarea, controlul ºi supravegherea, monitorizarea în domeniul gestionãrii deºeurilor
Capitolul IV Cerinþele privind securitatea ecologicã
Capitolul V Finanþarea ºi stimularea economicã
Capitolul VI Contravenþii ºi responsabilitãþi
Capitolul VII Acordurile internaþionale
Capitolul VIII Dispoziþii finale ºi tranzitorii

Anexã la Legea privind deºeurile de producþie ºi menajere

Articolul 27

Prezenta lege intr?? vigoare la data public?ii , iar prevederile articolului 16 litera d) ?i ale articolului 20 litera d) ? de la 1 ianuarie 2002.

[Art. 27 modificat prin L454/30.07.2001, MO141/22.11.2001 art.1089]

Articolul 28 Guvernul:

- va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea Legii cu privire la resursele materiale secundare ?i a altor acte legislative ? concordan??cu prezenta lege;
- va aduce propriile sale acte normative ? concordan??cu prezenta lege;
- va asigura, ? termen de 6 luni:
modificarea sau abrogarea de c?re ministere ?i departamente a actelor lor normative ce contravin prezentei legi;
elaborarea ?i prezentarea de c?re Departamentul Protec?iei Mediului ?conjur?or, ? comun cu Ministerul Justi?iei ?i cu Procuratura ecologic? a propunerilor privind operarea ? Codul penal ?i ? Codul cu privire la contraven?iile administrative a modific?ilor ce rezult?din prezenta lege;
- va elabora ?i va aproba, ? termen de 1 an, Programul de stat de valorificare a de?eurilor de produc?ie ?i menajere, argumentat din punct de vedere economic ?i ecologic;
- va elabora ?i va aproba, ? termen de 3 luni:
Instruc?iunea cu privire la calcularea ?i perceperea taxei pentru depozitarea (?humarea) de?eurilor;
Regulamentul privind modul de acordare a autoriza?iilor (licen?elor) pentru desf?rarea activit?ii de gestionare a de?eurilor;
- va asigura, ? termen de 3 luni, elaborarea ?i prezentarea de c?re Ministerul S???ii, ? comun cu Departamentul Protec?iei Mediului ?conjur?or, a Clasificatorului de?eurilor toxice;
- va asigura, ? termen de 2 ani, elaborarea proiectului ?i construc?ia unui poligon pentru prelucrarea, neutralizarea ?i ?humarea de?eurilor toxice ?i periculoase, prev?ut cu o sec?ie pentru demercurizarea l?pilor luminiscente uzate.Rubrica intretinuta de: Rodica Negura

Chisinau
Bucuresti
Timisoara
Iasi
Brasov
Constanta
Hincesti
Arad
Cluj-Napoca
Straseni

  Parteneri:
Orice în favoarea naturii
Articolele si stirile de pe acest site nu angajaza decat responsabilitatea autorilor lor, si nu reflecta in mod necesar opinia SalvaEco. Reproducerea integrala sau partiala a oricarui material fara acordul scris echipei SalvaEco sau a autorului este interzisa.

© 2002-2023 All rights reserved "SalvaEco"
Gazduire și Domeniu - Adpixel
Version 1.5.5,162