Despre SalvaEco

Aparitia “SalvaEco”

Protest k2r4 Organizatia de Tineret “SalvaEco” a fost creata in urma actiunii de protest K2R4 impotriva proiectului de finantare a doua reactoare nucleare de la Rivne si Khmelnitsk (Ucraina) de catre Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare (BERD). 25 tineri au participat la protestul din 14 decembrie 1998. Au fost inaintate 500 foi de protest la sediul oficiului din Chisinau a BERD-ului, care ulterior au fost expediate la Londra la sediul central al BERD. Apoi, grupul de initiativa creat din 12 persone au inaintat un pachet de documente la Ministerul Justitiei al Republicii Moldova pentru a inregistra organizatia “SalvaEco”. Inregistrarea a avut loc la 12 mai 1999.

Statutul “SalvaEco”

Organizatia obsteasca “SalvaEco” reprezinta o asociatie binevola, neguvernamentala, independenta, nonprofit si nepolitica creata pe baza liberei asocieri a cetatenilor Republicii Moldova, al caror obiectiv major este imbunatatirea mediului inconjurator, constientizarea populatiei cu situatia ecologica, educarea tineretului in spirit ecologist, restabilirea bilantei dintre Natura si Om.
“SalvaEco” activeaza pe intreg teritoriul Republicii Moldova, in conformitate cu prevederile constitutiei R.M., cu legislatia in vigoare, cu Declaratia Universala a Drepturilor Omului si cu prezentul Statut.
“SalvaEco” este o persoana juridica, dispune de cont bancar atat in valuta nationala cat si straina, are stampila proprie, sigla, foaie cu antet, simbolica, diverse rechizite.
“SalvaEco” poate avea organe de informare in masa, posturi audiovizuale, agenti si retele informationale, poate desfasura activitate editoriala si angaja lucratori titulari, conform legislatiei in vigoare.
“SalvaEco” poate sa adere la Aliante, Blocuri, Miscari, Conventii, Acorduri cu organizatiile neguvernamentale nationale, europene, internationale atat ca membru titular, cat si ca membru asociat sau observator.

Sfera de activitate

Avand drept scop restabilirea echilibrului natural, insanatosirea mediului inconjurator si a populatiei, formarea unei viziuni si constiinte ecologiste a tuturor cetatenilor, SalvaEco va contribui la:

 • Participarea la crearea unui sistem flexibil de educatie si instruire ecologica, ecologizarea intregii societati;
 • Implementare unei retele informationale de colectare, sistematizare si difuzare in interior si exterior a informatiei de mediu, crearea bazei de date pe anumite domenii;
 • Facilitarea accesului liber la informatie si la valorificarea intregului stoc informational acumulat in institutiile statale stiintifice;
 • Editarea buletinelor, pliantelor, foilor volante, ziarelor, revistelor de profil ecologist;
 • Organizarea expeditiilor ecologice cu implicarea tineretului la nivel local, national si international;
 • Participarea si organizarea de simpozioane, conferinte, seminare, consfatuiri, instruirea si reciclarea publicului pe domenii ce tin de mediul natural;
 • Elaborarea si implimentarea de proiecte, granturi, participarea la concursuri si competitii in cadrul diverselor fundatii nationale si internationale;
 • Fondarea organizatiilor, unitatilor de diferit profile economic, cu drept de personalitate juridica, ale caror venituri sa contribuie la realizarea obiectivelor si scopurilor statutare a SalvaEco;
 • Colaborarea, cooperarea si dezvoltarea relatiilor dintre organizatiile guvernamentale si neguvernamentale de peste hotarele Moldovei;
 • Conectarea SalvaEco la sistemele informationale de mediu nationale, regionale, internationale;
 • Implicarea publicului in expertiza obsteasca, in implementarea conceptului de dezvoltare durabila, in luarea deciziilor ce vizeaza mediul inconjurator, in crearea unui sistem de supraveghere obsteasca a implementarii si respectarii legislatiei ecologice;
 • Initierea de cercetari ecosociologice si referendumuri locale si nationale in probleme de mediu;
 • Organizarea si desfasurarea actiunilor in favoarea conservarii naturii, impaduririi, pentru protectia atmosferei, solurilor si apelor, reducerii deseurilor si depozitarea lor conform standardelor ecosanitare, curatirii izvoarelor si fantanilor, ocrotiri faunei si florei, biodiversitatii, monumentelor naturii, de istorie, cultura, arhitectura, paleontologie, arheologie;
 • Crearea monitoringului de mediu;
 • Organizarea de campanii publicitare pentru ridicarea prestigiului si pentru finantarea corespunzatoare a institutiilor publice de protectie a mediului.

Pentru informatie mai ampla contactati-ne la salvaeco.org@gmail.com

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.