Asistenţa UE în lupta cu "ucigaşul invizibil" – poluarea aerului

presaReprezentanţii celor şapte ţări-partenere, participante ale proiectului finanţat de Uniunea Europeană, ”Guvernarea Calității Aerului în țările din Europa de Est”, se întâlnesc în Chişinău pe 11 februarie 2014 pentru cea de-a 4-a şedinţă a Comitetului Director. Treizeci şi şase de participanţi, inclusiv oficiali din ministerele industriei, transportului şi mediului din Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova, Federaţia Rusă şi Ucraina, vor participa la această şedinţă, care va fi deschisă de Ministrul Mediului al Moldovei dl Gheorghe Şalaru şi co-prezidată de reprezentanţii Uniunii Europene. Reprezentanţii ţărilor, împreună cu oficialii UE şi membrii echipei proiectului, vor evalua activităţile principale din anul 2013 şi vor discuta acţiunile necesare pentru îmbunătăţirea şi protejarea calităţii aerului în ultimul an al proiectului.
Comisarul European pentru mediu Janez Potočnik a declarat: “Aerul cu care respirăm astăzi este mult mai curat decât în deceniul precedent. Poluarea aerului, totuşi, rămâne a fi “ucigaşul invizibil” şi nu permite mai multor oameni să trăiască o viaţă pe deplin activă.” În lumina celor spuse, reprezentanţii UE vor prezenta participanţilor şedinţei activităţile UE în contextul Convenţiei asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi (CLRTAP) şi noua strategie a UE cu privire la poluarea aerului.
Discuţia va fi axată pe realizările principale din cei trei ani de implementare a proiectului, în special:

• Implementarea legislaţiei şi regulamentelor potrivite, necesare pentru îmbunătăţirea şi protejarea calităţii aerului.
• Îmbunătăţirea cadrului instituţional şi legislativ în conformitate cu standardele şi cerinţele europene.
• Introducerea stimulentelor pentru măsuri de protecţie a mediului, instrumente de modelare avansată a calităţii aerului şi implementarea acordurilor ecologice multilaterale, în special a Convenţiei CLRTAP şi a Protocoalelor acesteia.
• Implicarea societăţii civile şi a sectorului privat prin intermediul celor 7 proiecte-pilot naţionale pentru asigurarea unui grad mai înalt de conştientizare a problemelor de mediu.
Ultimul, dar nu și cel mai puțin important subiect de pe agenda şedinţei este diseminarea rezultatelor proiectului şi planificarea durabilităţii.

Informaţii generale
Lansat în ianuarie 2011, proiectul ” Guvernarea Calității Aerului în țările din Europa de Est ” (2011-2014) susţine şapte ţări din programul ENPI Est în îmbunătăţirea gestionării calităţii aerului. Proiectul acordă asistenţă ţărilor-partenere în rezolvarea problemelor cu care se confruntă în legătură cu creşterea emisiilor de poluanţi atmosferici prin intermediul ajutorului oferit pentru îmbunătăţirea cadrului instituţional şi legislativ în conformitate cu standardele europene, precum şi pentru implementarea acordurilor şi convenţiilor ecologice multilaterale. Mai mult ca atât, proiectul va consolida cooperarea între factorii-cheie, inclusiv industriile private şi sectorul transportului rutier, în toate ţările şi va promova conştientizarea problemelor ce ţin de calitatea aerului în rândurile populaţiei.
Proiectul este un pilon important al iniţiativei de anvergură cu privire la Guvernarea Ecologică, aprobate de UE şi cele şase ţări, care colaborează în cadrul “Parteneriatului estic”. Este, de asemenea, o componentă importantă a “Parteneriatului pentru modernizare” între Federaţia Rusă şi UE.
Toate rapoartele sunt disponibile pe pagina web a proiectului: www.airgovernance.eu

Pentru informaţii suplimentare rugăm să o contactaţi pe dna Elena MADAN, Ofiţerul pentru cooperare internaţională (Elena.MADAN@eeas.europa.eu) Delegaţia UE şi dl Lubomyr Markevych, Şeful echipei proiectului (Lubomyr.Markevych@airgovernance.org).