Apel pentru prevenirea arderii deşeurilor, resturilor vegetale şi frunzelor

Ministerul Mediului se adresează cu un apel faţă de toţi cetăţenii republicii, autorităţile centrale şi locale, asociaţiile obşteşti de mediu şi sănătate, pentru a preveni poluarea aerului atmosferic în rezultatul arderii deşeurilor, resturilor vegetale şi frunzelor, în scopul ocrotirii sănătăţii populaţiei şi protecţiei mediului.

Aceasta e condiţionat de faptul, că impurităţile nocive care se elimină la arderea deşeurilor, resturilor vegetale şi frunzelor se acumulează în stratul inferior al atmosferei – zona de activitate umană intensă. În rezultat, suferă în special suferă copiii, oamenii în vârstă, bolnavii de boli respiratorii, precum şi animalele şi păsările de casă.

În zilele cu aer umed şi ceaţă, microparticulele de fum interacţionează cu vaporii de apă, formând smogul oxidant, care afectează îndeosebi organele de respiraţie. Pe traseele naţionale, unde adeseori se arde iarba uscată şi frunzele, aceasta creează şi pericole de accidente. Problema în cauză se observă şi în întovărăşirile pomicole, unde din lipsa potenţialului de evacuare şi a dorinţei, cetăţenii ard totul, chiar şi deşeurile proprii, inclusiv cele toxice.

O consecinţa gravă a arderii incomplete a resturilor vegetale împreună cu alte deşeuri constă în faptul că celuloza formează combinaţii policiclice, cea mai periculoasă acţiune o are benzapirena, care este un cancerigen puternic.

Pentru evitarea poluării mediului se recomandă ca populaţia să colecteze deşeurile separat, iar resturile vegetale şi frunzele să fie depozitate şi acoperire cu sol. Astfel frunzele vor fi supuse unui proces de fermentare şi se vor transforma în compost, care va putea fi folosit ca îngrăşământ natural pentru terenurile agricole.

 

Sursa: mediu.gov.md

vitalie

arderea gunoiului in moldova este o norma.inclusiv cel din plastic.necatand ca tomberoanele sunt in preajma majoritatea il ard in curte.