Al Doilea Seminar Naţional pentru instituirea Reţelei Emerald în Republica Moldova

În perioada 23-25 februarie 2010, Ministerul Mediului în comun cu Proiectul Consiliului Europei “Suport pentru implementarea Programului de Lucru al Convenţiei privind Diversitatea Biologica cu privire la Ariile Protejate în cadrul vecinătăţii Părţii Estice a Uniunii Europene şi Rusiei” a organizat cel de al Doilea Seminar Naţional pentru instituirea Reţelei Emerald în Republica Moldova, la care au participat reprezentanţi ai Consiliului Europei.

Seminarul a avut ca scop consolidarea activităţilor naţionale în vederea colectării datelor ştiinţifice privind speciile de plante şi animale, cît şi habitatele naturale, conform cerinţelor Convenţiei de la Berna (1979), propuse pentru a fi incluse in Reţeaua Emerald.

Lucrările seminarului au fost deschise de către Dl Mihai Coca, şeful direcţiei Resurse naturale şi biodiversitate, care în cuvîntul său inaugural a menţionat importanţa evenimentului prin prisma declarării anului 2010 An al diversităţii biologice. Dl M. Coca a familiarizat asistenţa cu acţiunile întreprinse de autoritatea centrală de mediu pentru asigurarea protecţiei biodiversităţii şi ariilor naturale în ţara noastră.

Convenţia de la Berna cu privire la protecţia vieţii sălbatice şi habitatelor naturale, prin Rezoluţia nr. 4 şi nr. 6 (1996), Anexa I, a identificat o listă de habitate naturale şi specii de plante şi animale de importanţă europeană, care necesita măsuri specifice de conservare. La iniţiativa Consiliului Europei, este în derulare Programul de creare a unei Reţele Europene de arii naturale REŢEAUA EMERALD, ca parte componentă a Programului NATURA 2000, ce are ca scop protejarea ariilor cu valoare naturala importantă.

În anul 2000 Moldova a participat la proiectul-pilot Reţeaua Emerald, iar în prezent ea este una dintre ţările care participă în a doua fază a Proiectului Regional Emerald alături de Ukraina, Rusia, Belarusi, ţările Caucaziene ş.a.

La 24 februarie experţii de la Consiliul Europei şi un grup de experţi locali au efectuat o vizită de studiu la complexul forestier din raionul Orhei, care este propus pentru crearea unui parc naţional, ca parte a Reţelei Emerald.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.