"La trei Iazuri" vine apa potabilă

În perioada noiembrie 2009 – ianuarie 2010, compania EcoExpert a fost contractată de către Întovărăşirea Pomicolă “La Trei Iazuri” care face parte din primări Peresecina, r. Orhei. Ca urmare a acestei colaborări fructuoase a fost elaborat proiectul de execuţie, schema detaliată de aprovizionare cu apă a unei regiuni a Întovărășirii Pomicole “La Trei Iazuri”. Detalii cu privire la schema generală a proiectului le aveţi în continuare. Proiectul la etapa finală a fost avizat pozitiv de către Inspectoratul Ecologic şi Direcţia de Verificare şi Expertiză în Construcţii.

Sursa: http://ecoexpert.md

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.