Ziua Naţională de Înverzire a Plaiului

Tradiţional, deja de aproape două decenii, în fiecare an în ţara noastră se organizează ample activităţi de salubrizare, amenajare, igienizare, aducere în bunăstare a localităţilor. Începând cu 1995, în conformitate cu Decretul Preşedintelui Republicii Moldova, bilunarul de salubrizare a fost suplinit cu acţiunea de extindere a spaţiilor verzi „Un arbore pentru dăinuirea noastră”, ce se organiza în prima sâmbătă a lunii aprilie. Anual, în această zi, în satele şi oraşele republicii, de-a lungul şoselelor, altor căi de comunicaţie, se plantau arbori, se efectuau regenerări ale suprafeţelor împădurite, se renovau scuarele, parcurile, grădinile publice etc. Însă, în virtutea condiţiilor climaterice complicate, procentul de prindere a puieţilor plantaţi era destul de mic şi randamentul acţiunii nu era cel scontat.

Astfel, anul acesta, în conformitate cu decizia de modificare a Decretului Preşedintelui, data organizării Zilei Naţionale de Înverzire a Plaiului a fost transferată în ultima sâmbătă a lunii octombrie. Această decizie a fost luată pe motiv că perioada agrotehnică de toamnă este mai lungă decât cea de primăvară, fapt care asigură o reuşită sporită a înrădăcinării puieţilor.

În acest context, la 29 octombrie 2011, în toate raioanele republicii se vor desfăşura manifestări consacrate Zilei Naţionale de Înverzire a Plaiului. În acest an se preconizează extinderea suprafeţelor cu vegetaţie forestieră pe o suprafaţă de 384 de ha.

De asemenea, se preconizează crearea culturilor silvice în fondul forestier pe o suprafaţă de 536 ha, precum şi ajutorarea regenerării naturale a pădurii pe o suprafaţă de 49 ha în întreprinderile pentru silvicultură. Autorităţile publice centrale şi locale vor asigura plantarea a peste 25 000 de puieţi în mun. Chişinău şi peste 248 000 în localităţile ţării.

Totodată, la 29 octombrie 2011, în raionul Orhei, unde, conform planului de activităţi, colaboratorii Ministerului Mediului vor efectua plantările, va avea loc semnarea Memorandumului de Colaborare trilateral între Ministerul Mediului, Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Agenţia Naţională „Moldsilva” în domeniul silviculturii, conservării   biodiversităţii şi gestionării ariilor naturale protejate de stat.

Ministerul Mediului se adresează cu un apel către toţi cetăţenii republicii, autorităţile centrale şi locale, asociaţiile neguvernamentale de mediu şi sănătate, agenţii economici şi instituţiile de învăţământ mediu şi superior, să participe activ la activităţile din cadrul Zilei Naţionale de Înverzire a Plaiului. Implicarea fiecărui cetăţean în această acţiune va duce la îmbunătăţirea stării ecologice a ţării şi a mediului de trai.

 

Sursa: mediu.gov.md