Burse”NEW EUROPE COLLEGE” pentru anul universitar 2006-2007

CONDITII DE PARTICIPARE:
1. candidatul trebuie sa fie inscris la doctorat (ultima faza a redactarii tezei) sau sa aiba titlul de doctor;
2. se va acorda prioritate candidatilor sub 45 ani;
3. o foarte buna cunoastere a cel putin doua din limbile straine de circulatie internationala.
Prin profilul sau, NEC pune accentul asupra dezbaterilor inter- si trans-disciplinare. Se incurajeaza proiectele care permit aceasta des?hidere, fara a pierde din rigoarea disciplinara.

CONDITII ALE BURSEI:
Programul bursierilor presupune prezenta obligatorie in Bucuresti cel putin o data pe saptamana. In timpul bursei, bursierii vor beneficia de un stagiu de cercetare de o luna intr-unul din marile centre universitare/de cercetare din strainatate. Valoarea bursei este echivalentul in lei a 460 EURO pe durata a 9 luni, plus 2.560 EURO pentru stagiul de
cercetare.

MODALITATI DE INSCRIERE SI TERMENE PRIVIND CONCURSUL:
Formularul de participare la concurs poate fi ridicat de la sediul Colegiului in zilele de luni – vineri, orele 10-17, sau poate fi primit prin posta (in cazul candidatilor din provincie). De asemenea, formularul poate fi obtinut prin e-mail sau de la adresa web [url=http://www.nec.ro]www.nec.ro[/url]

Termenul limita de depunere a dosarului completat este 5 decembrie 2005 (inclusiv).