CAMPANIA DE INFORMARE, CONŞTIENTIZARE ŞI EDUCAŢIE ÎN DOMENIUL POP ÎN MOLDOVA LANSATA

La 03 iulie 2007 la Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale a avut loc Seminarul Naţional de lansare a componentei de informare, conştientizare şi educaţie din cadrul Proiectului GEF/BM „Managementul şi distrugerea stocurilor de poluanţi organici persistenţi (POP)”. Seminarul a fost organizat de Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale, Echipa de Management al Proiectului şi Centrul Regional de Mediu Moldova (REC Moldova).

Obiectivul Seminarului constă în lansarea activităţilor de educaţie şi conştientizare în cadrul proiectului, informarea instituţiilor implicate, a autorităţilor publice locale, ONG-urilor despre procesul de implementare a proiectului şi crearea unui cadru de comunicare şi participare, orientat spre reducerea şi eliminarea impactului poluanţilor organici persistenţi (pesticidele clororganice învechite şi interzise şi uleiurile contaminate din condensatoarele uzate şi transformatoare) asupra mediului şi sănătăţii populaţiei.

La seminar au fost prezentate documentele naţionale în domeniul managementului durabil al poluanţilor organici persistenţi, informaţia privind starea actuală şi progresul în implementarea proiectului, materiale informaţionale dedicate acestei probleme. Au fost discutate perspectivele de soluţionare definitivă a acestei probleme, inclusiv prin reambalarea, evacuarea şi distrugerea pesticidelor învechite şi condensatoarelor uzate din toate raioanele ţării, în conformitate cu cerinţele Convenţiei de la Stocholm şi ale legislaţiei de mediu din Republica Moldova.

Seminarul anunţat a încheiat ciclul de seminare regionale organizate la această temă, altele două, rezultatele cărora vor fi de asemenea prezentate, au avut loc săptămâna trecută la Cahul şi Bălţi. Astfel, la nivel naţional a fost lansata Campania de informare, conştientizare şi educaţie în domeniul POP.

La seminar au participat reprezentanţii ministerelor şi departamentelor implicate, Consiliilor raionale, primăriilor, organelor de protecţie a mediului, ocrotire a sănătăţii, ONG-uri de mediu din zona de centru a Moldovei. La evenimentul anunţat au participat: preşedintele Comisiei parlamentare pentru administraţia publică, ecologie şi dezvoltarea teritoriului, dl Vladimir Ciobanu, ministrul ecologiei şi resurselor naturale, dl Constantin Mihailescu, reprezentanţii conducerii Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerului Apărării, Centrului Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă, Departamentului Situaţii Excepţionale al MAI, reprezentanţi ai Oficiului din Moldova al Băncii Mondiale, primarii localităţilor implicate în desfăşurarea proiectului, reprezentanţi ai societăţii civile.

În timpul seminarului a fost desfăşurată o organizată o conferinţa de presă, la care au participat circa 15 reprezentanţi de la canalele TV, posturile de radio, agenţii de presa si publicaţii periodice.

Campania va fi desfăşurată sub egida Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale de către: INQUA-Molodva (sondajele de opinii), Garomond Studio (spoturile publicitare şi programele TV şi radio), REC Moldova (seminarele, conferinţele, mesele rotunde, lucrul cu ONG-urile şi administraţia publică locală), MEM (publicaţiile periodice, broşurile, postirile, alte materiale informaţionale şi promoţionale), Casa Imago (web design). Printre beneficiari şi participanţi este şi Centrul Informaţional de Mediu (CIM), capacităţile căruia în domeniul informaţional ce ţine de POP vor fi întărite.

Pentru informaţii suplimentare privind Campania de informare, conştientizare şi educaţie în domeniul POP Vă rugăm să contactaţi Centrul Regional de Mediu Moldova (tel. 23 86 85, e-mail: Andrei. Isac@rec.md , www.rec.md) şi Echipa de Management al Proiectului (tel. 22 62 54 şi 22 68 49, e-mail: vplesca@moldovapops.md , www.moldovapops.md).