Containere de plastic pentru Regiunea de Dezvoltare Sud

A început furnizarea containerelor de plastic pentru Centrele Raionale ale Regiunii de Sud în cadrul proiectului ,,Eficientizarea managementului deșeurilor menajere solide în Regiune de Dezvoltare Sud“ implmentat de Agenția de Dezvolatre Regională Sud. Proiectul a dat start implementării în luna septembie, 2010 și este momentan în plin proces de implementare, acesta se preconizează a se finaliza în decembrie, anul curent.

Containerele din polietilenă de înaltă densitate pentru deșeuri menajere, sunt livrate Întreprinderilor Municipale ,,Gospodărie Comunal Locativă“ din cele 8 Centre Raionale ale Regiunii Sud. Cele 82 de tomberoane din plastic vor fi amplasate pe platformele pentru colectarea selectivă a deșeurilor special amenajate în cadrul aceluiași proiect. Alături de containere for fi amplasate și lăzi pentru colectarea plasticului, fapt ce va da posibilitatea locuitorilor să inițieze procesul de colectare selectivă a deșeurilor menajere solide municipale.

Proiectul ,,Eficientizarea managementului deșeurilor manajere solide în Regiunea de Dezvoltare Sud“ se implementează în toate cele 8 raioane ale Regiunii Sud și a prevăzut până în prezent dotatarea cu câte un buldozer a Întreprinderilor Municipale ,,Gospodărie Comunal Locativă“ din raioanele Căușeni, Ștefan Vodă și Cantemir, și dotarea cu câte o autospecială a Întreprinderilor Municipale ,,Gospodărie Comunal Locativă“ din raioanele Basarabeasca, Cahul, Taraclia, Leova și Cimișlia. Containere și lăzi pentru colectarea plasticului au fost livrate tuturor Centrelor Raionale ale Regiunii Sud și urmează a fi amplasate în ariile cu blocuri locative în momentul finisării platformelor pentru colectarea selectivă a deșeurilor.

Acțiunea majoră de livrare a containerelor de toate cele trei tipuri se preconizează a se încheia în perioada 25 – 29 iulie, după care se vor finisa lucrările de construcție a platfomelor pe care vor fi amplasate containerele. Următorul pas în cadrul proiectului prevede școlarizarea și educarea populației Regiunii Sud în vederea colectării selective a deșeurilor pentru îmbunătățirea calității mediului ambiant și a sănătății populație din Centrele Raionale ale RDS.

Sursa: civic.md