Dreptu la un mediu sanatos

Chişinău, 25 iulie 2007. Comisia pentru drepturile omului a Parlamentului Republicii Moldova în parteneriat cu proiectul PNUD „Susţinere în implementarea Planului Naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului (PNADO)” a desfăşurat audieri publice privind realizarea capitolului 5 din PNADO – „Asigurarea dreptului la un mediu sănătos”.

În cadrul audierilor a fost făcut public un studiu de evaluare a prevederilor acestui capitol ce ţin de asigurarea dreptului populaţiei la apă potabilă, aer calitativ, ameliorarea habitatelor speciilor de floră şi faună, asigurarea dreptului populaţiei la informaţie, la justiţie şi la luarea deciziilor în domeniul mediului etc.

Studiul constată că la momentul aprobării PNADO, au fost incluse în acest document un număr mare de acţiuni ce ţin exclusiv de îmbunătăţirea calităţii resurselor naturale şi realizarea mai bună pe această cale a drepturilor economice, sociale şi de alt gen, dar lipsesc unele acţiuni importante cum ar fi: crearea zonelor de agrement, protecţia populaţiei urbane contra poluării chimice şi sonore, radiaţiei, gestionarea poluanţilor chimici etc. O problemă majoră pentru instituţiile de stat responsabile de asigurarea drepturilor la un mediu natural sănătos este antrenarea slabă a publicului la elaborarea şi aprobarea deciziilor de mediu care îi afectează nemijlocit pe fiecare din cetăţenii ţării. Studiul relevă faptul, că legislaţia de mediu nu este adusă în corespundere cu cerinţele Convenţiei de la Arhus – document internaţional, ratificat de majoritatea statelor europene, care reglementează drepturile populaţiei la accesul la informaţie, luare a deciziilor şi accesul la justiţie în problemele de mediu ambiant.

În ceea ce priveşte acţiunile care necesită a fi întreprinse în vederea îmbunătăţirii situaţiei privind respectarea dreptului la un mediu natural sănătos, studiul recomandă să fie consolidate capacităţile Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale (MERN) privind majorarea numărului personalului responsabil de asigurarea drepturilor la un mediu sănătos, aplicarea procedurilor de evaluare strategică de mediu la nivel naţional, crearea unui centru naţional de monitoring de mediu şi informare ecologică a publicului, crearea unui sistem de gestionare a substanţelor chimice în Moldova în vederea reducerii impactului asupra mediului şi sănătăţii ş.a.

Recomandările studiului vizează direct atât MERN şi alte autorităţi centrale de resort, precum şi autorităţile locale, sistemul judecătoresc, ONG-urile de profil şi mass-media.

Studiul realizat de consultanţii PNUD, a cuprins două categorii de surse: autorităţi publice responsabile de executarea activităţilor vizate în PNADO şi organizaţiile non-guvernamentale.
La şedinţă au participat deputaţi, reprezentanţi ai Guvernului, precum şi lideri ai organizaţiilor neguvernamentale din ţară profilate pe domeniul protecţiei mediului înconjurător, reprezentanţi ai organismelor internaţionale, a comunităţii donatorilor mass-media. Evenimentul a fost pregătit cu participarea experţilor de la OT Chişinău al MEM şi REC Moldova.

Pentru contact sau informaţii: Ana Racu, manager de proiect, tel. 245079, e-mail: ana.racu@undp.org , www.hr.un.md

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.