Lansarea procesului naţional de pregătiri către Conferinţa ONU privind Dezvoltarea Durabilă „Rio+20” 25.11.2011

La conferința din 25 noiembrie, desfăşurată în incinta Hotelului Codru, s-au trecut în revistă realizările curente şi perspectivele Moldovei în promovarea dezvoltării durabile, reducerea sărăciei, promovarea economiei verzi şi protecţia mediului, Republica Moldova va lansa oficial procesul de pregătiri către Conferința de la Rio din 2012.

Conferința de la Rio din 2012 reprezintă o oportunitate istorică pentru a reînnoi angajamentul politic față de dezvoltarea umană, evalua progresele pînă în prezent și lacunele existente în realizarea deciziilor celor mai importante reuniuni privind dezvoltarea durabilă și pentru a aborda cele mai recente și stringente provocări.

Conferința ONU privind Dezvoltarea Durabilă „Rio+20”, la care țările vor fi prezente la cel mai înalt nivel (preşedinţi de ţari şi prim-miniştri), va aborda subiecte ce țin de promovarea dezvoltării economice verzi în contextul dezvoltării durabile şi reducerea sărăciei precum și fortificarea reţelei instituţionale pentru promovarea dezvoltării durabile.

La eveniment au participat: ES Dna Kaarina Immonen, Coordonator Rezident al Organizaţiei Naţiunilor Unite şi Reprezentant Permanent al Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), reprezentanţi ai Parlamentului Republicii Moldova, Cancelariei de Stat, autorităţilor publice centrale, corpului diplomatic, partenerilor de dezvoltare, asociaţiilor obşteşti, precum şi membrii Grupului naţional de lucru de pregătire către Conferinţa ONU Rio+20.

Evenimentul a fost moderat de către dl Dumitru ALAIBA, Cancelaria de Stat.

În cuvîntul său de deschidere, Dna Kaarina Immonen, Coordonator Rezident al Organizaţiei Naţiunilor Unite,a subliniat importanţa evenimentului în plan global şi naţional şi s-a axat la următoarele momente cheie:

Importanţa noii paradigme de dezvoltare şi mesajele cheie a PNUD-ului către Rio;

Relevanţa înaltă a ambelor teme ale Conferinţei pentru Moldova la etapa actuală de dezvoltare;

Suportul PNUD pentru pregătirile la nivel naţional şi global;

Încurajarea unui dialog larg, la nivel naţional, care va cuprinde toate domeniile şi nu numai cel de mediu.

Dl Rodion BAJUREANU, viceministru al mediului, a subliniat că este important de e a lansa un proces naţional de amploare şi de a uni eforturile tuturor structurilor implicate la nivel naţional şi regional nu numai pentru pregătirea la cel mai înalt nivel a ţării noastre către evenimentul global de anul viitor, dar şi pentru lansarea unui dialog continuu, deschis în scopul promovării şi integrării principiilor dezvoltării durabile în toate domeniile dezvoltării social-economice în Republica Moldova.  Dlui a menţionat, că este semnificativ, că şi Strategia Naţională de Dezvoltare „Moldova 2020”, şi Programul de Asistenţă al ONU pentru anii 2013-2017 şi Strategia Naţională de Mediu pentru 2012-2022 vor fi aprobate în ajunul Conferinţei ONU din iunie 2012, la care se vor evalua performanţele în implementarea Agendei pentru Secolul XXI şi se vor promova acţiuni practice de realizare a prevederilor principiilor dezvoltării durabile

Din partea Guvernului şi Ministerului Mediului a fost exprimată recunoştinţa Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, Delegaţiei Uniunii Europene, Guvernelor ţărilor donatoare, tuturor partenerilor de dezvoltare, care permanent ne oferă suportul metodologic, tehnic şi financiar pentru promovarea priorităţilor şi valorilor de dezvoltare şi mediu, în contextul dezvoltării umane durabile şi care continuu ne sprijină în acţiunile noastre de dezvoltare şi de protecţie a mediului.

Alex Oprunenco,  Specialist în politici, PNUD Moldova a indicat domeniile, în care poate avea loc promovarea Dezvoltării Durabile şi Creşterii Economice Verzi: în Republica Moldova. Printre domeniile de perspectivă în această direcţie sunt: sectorul energetic, agricultura, modele de producţie şi consum, dezvoltare echitabilă şi inclusivă.

Antoniţa Fonari, Consiliului Naţional pentru Participare, a reflectat aşteptările şi implicarea asociaţiilor obşteşti în promovarea     dezvoltării durabile. Ea a atras atenţia asupra rolului şi implicaţiilor principalilor actori în promovarea dezvoltării durabile a ţării – Guvernul R. Moldova şi Societatea civilă, la nivel general şi în contextul elaborării noului document de dezvoltare strategică a R. Moldova pentru următorii 8 ani.

Sursa: cnp.md