Programul Cantemir: Sectiunea III – Cooperare/Culture to Share

Programul CANTEMIR s-a constituit în anul 2006, în baza procedurilor, criteriilor şi condiţiilor prevăzute de Legea nr. 350/2005, precum şi a Ordonanţei 9/1996, ca un program-pilot de finanţare a proiectelor culturale româneşti adresate mediului internaţional.

Pentru a fi eligibili, solicitanţii trebuie să fie:
– persoane juridice, fără scop patrimonial, înregistrate legal în România, care desfăşoară, conform actelor constitutive, activităţi culturale (asociaţii, fundaţii, instituţii publice de cultură finanţate din venituri extrabugetare şi din alocaţii de la bugetul de stat/bugete locale).

Proiectele trebuie să se înscrie într-unul sau mai multe dintre următoarele domenii: arte vizuale, arhitectură şi design, muzică, dans, teatru, film, literatură, patrimoniu cultural.