Proiectul GREENEVO – oportunităţi de colaborare în domeniul energiei regenerabile şi ale tehnologiilor verzi

La 08.11.2011 a avut loc masa rotundă „Proiectul GREENEVO – oportunităţi de colaborare în domeniul energiei regenerabile şi ale tehnologiilor verzi”, organizată de către Ambasada Republicii Polone în Republica Moldova în colaborare cu Ministerul Mediului al RM şi Camera de Comerţ şi Industrie.

La masa rotundă au participat ministrul mediului Gheorghe Şalaru, Preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie dl Gh.Cucu, Ambasadorul Republicii Polone în RM dl B.Luft, reprezentanţi ai Ministerului Mediului al RP, ai companiilor poloneze – membre ale proiectului Green Evo, ai altor instituţii interesate.

Dna Agnieszka Kozłowska-Korbicz şi dna Marzena Brzychczy, reprezentanţi ai Ministerului Mediului al Republicii Polone, au prezentat informaţia privind proiectul GreenEvo şi rezultatele obţinute în urma implementării acestuia în Republica Polonă.

Participanţii la masa rotundă au pus în dezbatere problemele ce ţin de dezvoltarea energeticii din sursele regenerabile în Republica Moldova.

În luarea sa de cuvânt, ministrul mediului Gheorghe Şalaru a menţionat că „…promovarea politicilor de producere mai pură, de utilizare a tehnologiilor verzi şi eco-tehnologiilor, de eficienţă energetică şi de utilizare a resurselor regenerabile de energie în ansamblu pot asigura utilizarea mai eficientă a resurselor limitate, ceea ce va avea un efect economic şi ecologic incontestabil, sporind siguranţa şi securitatea producerii, inclusiv şi alimentării cu energie. Reducerea emisiilor de substanţe nocive în mediu poate fi obţinută prin promovarea producerii mai pure, utilizării tehnologiilor verzi, inclusiv şi creşterea ponderii surselor de energie regenerabilă în bilanţul energetic.”

Colaborarea Republicii Moldova cu alte state şi structuri internaţionale în domeniul energiei regenerabile şi eficienţei energetice va permite obţinerea asistenţei tehnice şi tehnologiilor performante pentru consolidarea capacităţii naţionale şi sporirea experienţei în domeniu.

Sursa: Ministerul Mediului