Seminar regional de consultare publică a proiectului Strategiei Naţionale de Mediu pentru perioada anilor 2012-2022

Un seminar regional de consultare publică a proiectului Strategiei Naţionale de Mediu a Republicii Moldova pentru perioada anilor 2012-2022 a avut loc miercuri, 27 iulie a.c., în incinta Hotelului „Bălți” din municipiul Bălți.

În luarea sa de cuvînt de la deschiderea seminarului, directorul Agenției de Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord), Ion Bodrug, a vorbit despre importanţa elaborării şi implementării Strategiei Naţionale de Mediu atît la nivel naţional, cît şi la nivel local. Directorul ADR Nord a subliniat necesitatea unei colaborări productive între autorităţile centrale din domeniu cu autorităţile publice locale. Doar în acest mod, potrivit lui Ion Bodrug, va fi posibilă realizarea tuturor prevederilor strategiei respective. „Salutăm această inițiativă de consultări publice a Strategiei Naționale de Mediu pentru perioada anilor 2012-2022. Ceea ce se propune este o măsură foarte bine pusă la punct din punct de vedere a priorităților și a regulilor Uniunii Europene”, a declarat directorul ADR Nord.

La Seminar au participat reprezentanţi reprezentanți ai Ministerului Mediului, preşedinţi şi vicepreşedinţi ai raioanelor din regiunea de nord a republicii, primari, reprezentanţi ai organelor teritoriale de ocrotire a sănătăţii, reprezentanţi ai asociaţiilor obşteşti din teritoriu.

Seminarul a avut ca scop discutarea proiectului structurii Strategiei, a obiectivelor generale de promovare a principiilor dezvoltării durabile şi creşterii economice verzi, discutarea integrării cerinţelor de mediu în dezvoltarea social-economică a ţării la nivel naţional şi local, stabilirea obiectivelor sectoriale şi indicatorilor în domeniul mediului, determinarea rolului APL şi a partenerilor locali, a asociaţiilor obşteşti, în elaborarea, promovarea şi implementarea strategiei. De asemenea, au fost puse în discuţie priorităţile locale în domeniul protecţiei mediului, acţiunile necesare, atragerea mijloacelor financiare etc.

Seminarul a fost organizat de către Ministerul Mediului în parteneriat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Direcţia Generală Dezvoltare Regională şi Centrul Naţional de Mediu.

Acest eveniment este organizat în cadrul proiectului „Promovarea dezvoltării durabile a Moldovei prin apărarea dreptului la un mediu sănătos”, implementat de Centrul Naţional de Mediu, graţie susţinerii generoase a poporului american, prin prisma Programului de Granturi pentru Democraţie al Ambasadei SUA din Republica Moldova, şi a poporului lituanian, prin prisma Programului de Grantului al Ambasadei Republicii Lituania în Chişinău.

Acest eveniment este finanţat de un grant oferit de Departamentul de Stat al SUA şi cofinanţat de Ambasada Lituaniei în Chişinău. Opiniile, constatările şi concluziile prezentate şi discutate în cadrul evenimentului aparţin autorilor şi nu reflectă neapărat pe cele ale Departamentului de Stat al SUA şi pe cele ale Ambasadei Lituaniei. / adrnord.md

Sursa: www.civic.md

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.