Terminalul Giurgiulesti, Ucraina si ecologia

Moldova a îndeplinit cerinţele Convenţiei Espoo la construcţia Terminalului Petrolier „Giurgiuleşti”. Totodată, au fost respectate normativele şi standardele internaţionale, şi au fost întreprinse măsuri de prevenire a situaţiilor excepţionale la Portul Giurgiuleşti, anunţă Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale din Moldova.

Potrivit unui comunicat de presă, Ucraina a fost informată oficial despre îndeplinirea acestor cerinţe în cadrul recentelor consultări moldo-ucrainene privind potenţialul impact asupra mediului de la construcţia Terminalului „Giurgiuleşti” (Republica Moldova) şi Complexul Hidroelectric de la Novodnestrovsc (Ucraina).

Consultările s-au desfăşurat în conformitate cu punctul 5 al „Graficului de soluţionare a subiectelor prioritare în relaţiile moldo-ucrainene” aprobat pe data de 1 februarie 2008 la Chişinău, precum şi Articolul 5 al Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului înconjurător în context transfrontalier (Convenţia Espoo), la care Republica Moldova este parte.

În cadrul discuţiilor a avut loc un schimb de informaţii privind evaluarea impactului asupra mediului înconjurător în context transfrontier de la construcţia Terminalului Petrolier „Giurgiuleşti” şi a Complexului Hidroelectric de la Novodnestrovsc şi măsurile de diminuare sau lichidare a unei eventuale poluări.

Referitor la evaluarea impactului asupra mediului înconjurător la Complexul Hidroelectric de la Novodnestrovsc, urmare a consultărilor, s-a decis că partea ucraineană va prezenta, până la 1 iulie 2008, părţii moldave Documentaţia privind Evaluarea Impactului asupra Mediului Înconjutător (EIAMÎ) la construcţia Complexului Hidroelectric de la Novodnestrovsc. De asemenea, va fi creat un Grup mixt de experţi, care va efectua cercetări complexe şi va elabora prognoze privind impactul Complexului Hidroelectric de la Novodnestrovsc asupra ecosistemului râului Nistru, precum şi elaborarea în comun a adresării către Secretariatul Convenţiei Espoo în scopul obţinerii ajutorului financiar pentru efectuarea unei expertize complexe a ecosistemului râului Nistru în amonte şi în aval de Complex.

Consultările au finalizat cu semnarea de către ministrul Ecologiei şi Resurselor Naturale al Republicii Moldova, Violeta Ivanov, şi ministrul adjunct al Protecţiei Mediului Ambiant al Ucrainei, Ivan Macarenco, a Protocolului privind rezultatele consultărilor moldo-ucrainene pe problemele potenţialului impact transfontier asupra mediului înconjurător de la Terminalului Petrolier „Giurgiuleşti” şi Complexului Hidroelectric de la Novodnestrovsc.

Acum doi ani Ucraina a cerut efectuarea unei expertize ecologice suplimentare a “Complexului portuar de la Giurgiuleşti” şi, în special, a proiectului de construcţie a rafinăriei şi portul comercial şi de pasageri (Vasile Sârbu). //Eco.md

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.