Localitatea Sătuc din Cahul dezvoltă iniţiativele de alimentare cu apă potabila

În luna mai au fost finalizate lucrările de proiectare a reţelei de apeduct şi turnului de apă în satul Sătuc din com.Pelinei r-nul. Cahul. Proiectul de execuţie a fost elaborat în corespundere cu cerinţele ecologice, sanitaro-igienice, antiincendiare şi alte norme în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova. Sursa de alimentare cu apă pentru cele 33 de gospodării va fi sonda arteziană proiectată de Î.S. „EHGeoM” . Sonda se află în partea de sud-est a localității.

Proiectul de execuţie a fost o etapă premergătoare a unui proiect de finanţare către Fondul de Investiţii Sociale din Republica Moldova. FIS a primit un Grant acordat de Comisia Europeană, o parte a căruia urmează a fi utilizată pentru acoperirea costului proiectului de alimentare cu apă potabilă a acestei localităţi. Proiectul va fi implementat cu suportul tehnic al Fondului de Investiţii Sociale din Moldova (FISM-2), fiind monitorizat de Banca Mondială.

Conform datelor cerecetărilor tehnico-geologice condiţiile geologice sunt următoarele:

– seismicitatea – 6 grade;

– solul – stratul de bază argilă compactă

Numărul de gospodării este de 168.

Numărul de locuitori care vor beneficia de sistem de apeduct este de 672 persoane.

Sursa de alimentare cu apă va fi o sondă arteziană  proiectată.

Înmagazinarea apei potabile este efectuată în castel de apă de tip „Рожновскoго” cu volumul cuvei V=50m3 , cu zona de protecţie sanitară cu dimensiunile 15x15m.

Reţelele de distribuţie sunt  realizate din conducte de polietilenă cu diametre  Ǿ63 – 110mm. Lungimea totală a reţelelor  fiind de 3,1km.

Racordările consumatorilor  sunt  efectuate pe cont propriu de către consumatori prin branşament întŕ-un cămin comun pentru cîţiva consumatori.

Pentru dezvoltarea infrastructurii localităţii, pe viitor se prevede proiectarea şi construcţia reţelelor de canalizare şi staţiei de epurare a apelor uzate.

Articol de Tatiana Tudorache,

Şef Departament Proiectare EcoExpert

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.