La Pelinia Drochia vor primi apă 300 de locuinţe

La începutul anului 2010 Compania EcoExpert a finalizat proiectul care a prevăzut conectarea sondei arteziene cu turnul de apă tip „Рожновскoго” şi reţeaua de distribuţie cu lungimea de 191 m. Proiectul apeductului pentru 300 locuinte in s.Pelenia r. Drochia a fost executat în conformitate cu tema de proiect cu acordul Primăriei Pelenia cu privire la planul cadastral.

Pentru protecţie este prevăzută o suprafaţă cu raza de 30 m. De la castel apa potabilă va fi distribuită gravitaţional locuitorilor localităţii.

Sursa de alimentare cu apă pentru cei 1200 locuitori va fi sonda arteziană Nr. 09/45 proiectată de Î.S. „EHGeoM” . Situată în partea de sud a s. Pelenia, la 1,25 km S-V de biserică, lîngă bazinul de recepţie al r. Răut.

În localitate mai există un sistem de alimentare de apa centralizat construit în perioada anilor 1968-1985. Alimentarea cu apă a celor 5553 locuitori se face de la cele 5 sonde arteziene existente. Fiecare platformă a sondei arteziene este amenajată cu zona sanitară de 15m. Lungimea totală a reţelelor de distribuţie este de 13,03 km. Diametrul ţevilor este cuprins între 50-150mm. Tipul conductelor: ciment asbestic, oţel, polietilenă.

Proiectul apeductului pentru 300 locuinte in s.Pelenia r. Drochia a fost executat în conformitate cu tema de proiect cu acordul Primăriei Pelenia cu privire la planul cadastral.

Sursa de alimentare cu apă pentru cei 1200 locuitori va fi sonda arteziană Nr. 09/45 proiectată de Î.S. „EHGeoM” . Situată în partea de sud a s. Pelenia, la 1,25 km S-V de biserică, lîngă bazinul de recepţie al r. Răut.

Articol de Tatiana Tudorache,

Şef Departament Proiectare EcoExpert

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.