Fenomenul EuroPark ia amploare

Luând în calcul situaţia actuală a localităţilor rurale, posibilităţile acestora de a beneficia de zone de agrement, inclusiv de zone verzi în localităţile rurale EcoExpert a găsit soluţia. Am venit cu iniţiativa de desing a unor zone de utilitate multiplă în regiunile rurale. Această opţiune a fost aleasă din cauza bugetelor limitate a Autorităţilor Administraţiei Publice Locale şi imposibilitatea de design a unor parcuri de suprafaţă ce ar constitui mai mult de 2-3 hectare. În majoritatea intravilanului localităţilor examinate aceste suprafeţe lipsesc.  Continue reading Fenomenul EuroPark ia amploare

Zone Umede Construite alternativă de epurare a apelor reziduale de la EcoExpert

Majoritatea localitaţilor rurale din Republica Moldova se confruntă cu problema epurării apelor reziduale menajere care se infiltreaza în sol poluând astfel apele freatice şi solul.

Compania „EcoExpert” SRL, la iniţiativa Asociaţiei Obştească „Solidaritate Europeană pentru Apă” (SEAM), a întocmit studiu de Fezabilitate „ Dezvoltarea reţelei de canalizare pentru grădiniţa nr. 2 cu perspective de conectare şi a altor beneficiari” în localitatea Vorniceni r. Străşeni. Din totalul de 5300 de locuitori de sistem de canalizare vor beneficia 1130 persoane echivalente. Continue reading Zone Umede Construite alternativă de epurare a apelor reziduale de la EcoExpert

Drumuri solare

Tendinţele actuale se dezvoltă de la absurd la proiecte reale. Propunerile în domeniul energiei alternative devin tot mai reale. Unul din proiectele pe domeniul energiei alternative constă în acoperirea drumurilor cu panouri fotovoltaice. Idee pe cât de bizară pe atât de adevărată. Proiectanţii propun o sumedenie de soluţii care pot fi implementate. Continue reading Drumuri solare

4 mini filme de atitudine ecologică

În continuare sunt prezentate atenţiei Dvs. 4 mini filme de atitudine ecologică, realizate în cadrul programului educaţional de cooperare transatlantică Benjamin Franklin Transatlantic Fellows Summer Institute (www.bftf.org) de către echipa de tineri din Finlanda (Rosa Huhtamaki), România (Ioana Popişteanu), Macedonia (Vlora Memedi), Danemarca (Vanessa Nel Rachwal) şi SUA (Patrick Bradley). Continue reading 4 mini filme de atitudine ecologică

Crima ecologică din cariera “Vatra” continuă!

În pofida faptului că pe data de 8 iulie 2010 Asociaţia Obştească „NeoJunime” a protestat în faţa Procuraturii Generale a R. Moldova, solicitând stoparea înhumării nămolului poluant extras din lacul „Valea Morilor” în cariera de călcar „Vatra”, lucrările sunt în toi. Probabil vor să ne pună în faţa unui fapt consumat… Continue reading Crima ecologică din cariera “Vatra” continuă!

Apel lansat în cadrul acţiunilor Marie Curie

În continuare puteţi găsi press release-urile pentru 2 apeluri lansate de CE în cadrul acţiunilor Marie Curie. Primul apel ţine de reţele de formare iniţială/ Initial Training Networks (ITN) ce are drept scop susţinerea şi dezvoltarea carierei tinerilor cercetători. Al doilea apel ţine de partnereiate şi colaborări industrie-mediu academic/ Industry-Academia Partnership and Pathways (IAPP) ce susţine mobilitatea intersectorială a cercetătorilor pentru schimb de experienţă şi cunoştinţe. Continue reading Apel lansat în cadrul acţiunilor Marie Curie

Ofertele de finanţare prin intermediul Programului Cadru 7 (2007-2013)

La data de 20 iulie 2010, Comisia Europeană a lansat un ciclu nou de oferte de finanţare din cadrul PC7. Programul Cadru 7 (PC7) pentru Cercetare şi Dezvoltare Tehnologică al Comunităţii Europene este cel mai important instrument de finanţare a cercetării şi dezvoltării tehnologice în Europa, avînd o durată de şapte ani (2007-2013) şi un buget de peste 50 miliarde euro.

Continue reading Ofertele de finanţare prin intermediul Programului Cadru 7 (2007-2013)