Cărţi ecologice pentru elevii din şcoli

Peste 25 de mii de manuale cu conţinut ecologic au ajuns în instituţiile de învăţămînt din ţară. Ministerul Educaţiei, în colaborare şi cu finanţarea Fondului Ecologic Naţional, a achiziţionat 17 titluri de carte cu conţinut educativ ecologic, a cîte 1500 exemplare fiecare. Cărţile au fost distribuite în toate instituţiile şcolare din ţară.

Potrivit vice-ministrului Educaţiei, Loretta Handrabura, „titlurile solicitate au un caracter ştiinţific şi de popularizare, destinate elevilor, studenţilor, profesorilor, specialiştilor în domeniu, precum şi tuturor celor interesaţi de floră, faună, resurse acvatice şi hazardurile naturale ale Republicii Moldova”.

„Aceste volume pot fi utilizate pentru aprofundarea şi integrarea cunoştinţelor la disciplinele ştiinţe, biologie, geografie şi ecologie, dar şi pentru realizarea unor obiective trans-disciplinare împlicînd cunoaşterea mediului şi educaţia ecologică”, a mai spus Handrabura.

Cărţile au fost achiziţionate în scopul realizării proiectului „Completarea fondurilor bibliotecilor şcolare, universitare, publice cu carte de popularizare a ştiinţei, orientată spre educarea ecologică a tinerei generaţii”.

În 2010 au fost achiziţionate 6 titluri de carte a cîte 1500 de exemplare fiecare.

Sursa: noi.md