Conferința de Presă dedicată încheierii lucrărilor Reuniunii a IV-a a Părților Convenției Aarhus

Vineri 1 iulie 2011 la Palatul Republicii, în cadrul Reuniunii a IV-a Convenției privind accesul la informative, justiție și participarea publicului în luarea deciziilor de mediu (Convenția Aarhus), s-a desfășurat Conferința de Presă de totalizare a reuniunii.

La Conferința de Presă au participat Secretarul Comisiei Economice pentru Europa al Organizației Națiunilor Unite dl Jan Kunis, Ministrul Mediului al Republicii Moldova dl. Gheorghe Șalaru, Directorul Departamentului de Mediu al CEE ONU dl Marco Keiner, Președintele Grupului de Lucru al Părților dl. Jan Dusik, Coordonatorul Executiv al UNCSD Rio +20 dl Brice LaLonde.

În cadrul Conferinței de Presă Ministrul Mediului dl. Gheorghe Șalaru a menționat faptul că Reuniunea a IV-a a Părților Convenției a reprezentat un pas important în activitatea consolidată a Părților în domeniul stabilirii principiilor și priorităților în ceea ce privește implementarea prevederilor Convenției Aarhus.

Totodată Secretarul CEE ONU dl Jan Kubis a atras atenția asupra faptului că această Convenție vine să implementeze principiile dezvoltării durabile, accesul la informative și justiție, întrucît aceste aspecte reprezintă cele mai vulnerabile momente ale dezvoltării socio-economice ale statelor Părți.

La rândul său Coordonatorul Executiv al UNCSD Rio+20 dl. Brice LaLonde a subliniat faptul că respectiva conferință este un rezultat nemijlocit al prevederilor Convenției Privind Dezvoltarea Durabilă și un pas important pentru organizarea cu success a întrunirii din anul viitor Rio +20.

Sursa: Ministerul Mediului

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.