Consiliul de Bazin Bîc a fost constituit!

La 29 februarie 2012, Agenţia de Dezvoltare Regională Centru în parteneriat cu Centrul Naţional de Mediu şi Organizaţia Teritorială Chişinău a Mişcării Ecologiste din Moldova au organizat Şedinţa de Constituire a Consiliului de Bazin Bîc.

Şedinţa a întrunit 33 de participanţi, reprezentanţi ai  Consiliilor Raionale, Centrelor de Sănătate Publică, Inspecţiilor Ecologice şi primăriilor situate în bazinul rîului Bîc, Ministerului Mediului, Agenţiei de Stat „Apele Moldovei”, Agenţiei de Dezvoltare Regională Centru, ONG-urilor de mediu şi mass-media.

Obiectivul principal al şedinţei l-a constituit alegerea membrilor, Preşedintelui şi Secretariatului Tehnic al Consiliului de Bazin Bîc. Prin votul unanim al membrilor Consiliului, prezenţi la şedinţă, Preşedinte a fost desemnat Victor Gori, primarul comunei Botnăreşti din raionul Anenii Noi. Atribuţiile Secretariatului Tehnic al Consiliului au revenit Centrului Naţional de Mediu. De asemenea,  a fost pus în discuţie Regulamentul de Funcţionare al Consiliului de Bazin Bîc, la care s-au propus careva amendamente de îmbunătăţire.

În cadrul şedinţei s-a pus în discuţie starea ecologică a bazinului rîului Bîc precum şi principalele surse de poluare, menţionîndu-se ca unităţile agroindustriale, bazele petroliere, depozitele de deşeuri menajere solide construite în lipsa documentaţiei de proiect, agenţii economici şi utilizatorii de apă amplasaţi în raioanele Călăraşi, Străşeni, Anenii Noi şi municipiul Chişinău sunt factorii de bază care contribuie la poluarea rîului Bîc.

A urmat o scurtă prezentare a propunerilor de proiect depuse pînă în prezent diferitor finanţatori, care vizează soluţionarea unor probleme stringente de poluare a râului Bîc, creşterea capacităţilor factorilor de decizie pentru administrarea corespunzătoare a bazinului rîului Bîc, precum şi campanii de informare şi conştientizare a grupurilor ţintă în vederea prevenirii poluării şi protecţiei rîului.

Un alt subiect al şedinţei l-a constituit Strategia de Comunicare pe Ape de Suprafaţă, document elaborat de către OT Chişinău a Mişcării Ecologiste din Moldova, în cadrul proiectului „Consolidarea Societăţii Civile din Moldova pentru un Mediu îmbunătăţit” implementat de Milieukontakt International. Reieşind din starea râului Bîc şi atitudinea indiferentă a diferitor grupuri faţă acest râu, constatăm absolut necesară implementarea unui program intensiv de informare şi comunicare adresat grupurilor ţintă pentru a creşte nivelul de conştientizare a publicului şi schimbarea comportamentului faţă de resursele de apă în general şi faţă de râul Bîc în special. Astfel, în perioada următoare, Centrul Naţional de Mediu va iniţia o campanie de consultare a acestui document strategic, pentru a fi îmbunătăţit cu contribuţia tuturor celor interesaţi de protecţia resurselor de apă şi va elabora un program de comunicare pentru râul Bîc. Această campanie va fi susţinută de fundaţia internaţională Milieukontakt International prin prisma programului MATRA a Guvernului Olandei.

Următoare şedinţă a Consiliului de Bazin Bîc se va desfăşura în prima decadă a lunii aprilie 2012.

Notă: Consiliul de Bazin este un organ consultativ obştesc, creat pentru Bazinul rîului Bîc, care traversează 3 raioane din regiunea centrală a Republicii Moldova (Călăraşi, Străşeni, Anenii Noi) şi municipiul Chişinău. Consiliul colaborează permanent cu instituţiile de resort pe problemele promovării şi implementării politicilor în domeniul apelor, precum şi utilizării raţionale şi protecţiei resurselor de apă din bazinul rîului Bîc.

Pentru detalii suplimentare ne puteţi contacta la:

tel (+373 22) 836727; mob: 060 58 99 98; fax (+373 22) 836726

e-mail: cnm@environment.md

Sursa: civic.md

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.