Invitaţie la Consultările Publice ale Studiilor de Fezabilitate în cadrul Proiectului de Susţinere a Programului Sectorului de Drumuri din Republica Moldova.

FȘP ”Universinj” SRL și Kocks Consult GmbH, în conlucrare cu Administraţia de Stat a Drumurilor, va desfăşura, în perioada 25 februarie – 3 martie curent, un şir de discuţii publice axate pe elaborarea studiului de fezabilitate a unor segmente de drumuri naţionale în cadrul Proiectului de Susținere a Programului Sectorului de Drumuri din Republica Moldova.

Discuţiile publice vor fi organizate zonal şi vor cuprinde mai multe localităţi rurale situate în preajma a opt drumuri ce urmează a fi renovate:

R1: Chişinău-Ungheni-Sculeni-Vama Sculeni- 121,7 km

R16: Bălţi-Făleşti-Sculeni – 59.6 km

R13: Bălţi-Şoldăneşti-Râbniţa (secţiunea Bălţi-Gura Camencii) – 39.9 km

R33: Hânceşti-Lăpuşna-M1 – 37.2 km

R34: Hânceşti-Leova-Cahul-Slobozia Mare – 167.5 km

R3: Chişinău-Hânceşti-Cimişlia-Basarabeasca (secţiunea Hânceşti – Cimişlia) – 38,8 km

R6: M1-Ialoveni (secţiunea M1-R3) – 6.0 km

R9: Soroca-Arioneşti- Moghiliv Podilski (secţiunea Arioneşti-Otaci) – 9.6 km

Consultările Publice vor cuprinde Evaluările Sociale și de Mediu pentru fiecare drum în parte, după cum urmează:

Pentru Drumul R1 (sectorul km 6+490 până la km 70)

În or. Călărași, Consiliul Raional Călărași, str. Biruinței, nr.1, Sala Mare.

Vineri, 25 februarie 2011, orele 9:00.

Pentru Drumul R1 (sectorul km 70 până la km 128+170)

În or. Ungheni, Consiliul Raional Ungheni, str. Națională nr. 11, et. 1, Sala de Ședințe.

Vineri, 25 februarie 2011, orele 15:00.

Pentru Drumurile R13, R16 și R9

În or. Bălți, Primăria Bălți, str. Independenței, nr. 1, et. 1, Sala 101.

Marți, 1 martie 2011, orele 10:00.

Pentru Drumurile R33, R3, R6 și R34 (sectorul km 0 până km 70)

În or. Hâncești, Consiliul Raional Hâncești, str. Mihalcea Hâncu, nr. 126, et. 1, Sala de

Ședințe.

Miercuri, 2 martie 2011, orele 10:00.

Pentru Drumul R34 (sectorul km 70 până km 170)

În or. Cahul, Consiliul Raional Cahul, str. Piața Independenței, nr.2, et. 2, Sala Mare.

Joi, 3 martie 2011, orele 10:00

Consultările Publice sunt orientate pentru prezentarea rezultatelor din Proiectul Studiilor de Fezabilitate, cu accent pe detaliile Evaluărilor Sociale și de Mediu.

Obiectivul principal al discuţiilor publice este colectarea opiniilor grupurilor interesate privind metodele optime de planificare, proiectare şi implementare a proiectului de reabilitare a drumurilor. Studiul de fezabilitate include şi efectuarea unei evaluări a impactului social şi de mediu al activităţilor de reabilitare, precum şi de exploatare ulterioară. Scopul evaluării sociale şi de mediu constă în determinarea potenţialelor efecte negative asupra mediului şi comunităţilor, precum şi elaborarea unor măsuri de diminuare a acestora.

Comentariile Dumneavoastră sunt binevenite în formă scrisă sau verbală în timpul procesului de consultări publice, sau le puteți expedia la oficiul consultanţilor proiectului după ședință, la adresa: silvia_ghiaur@yahoo.com sau prin fax (+373 22 748850). Orice efort responsabil va fi luat în calcul pentru a îndeplini cerinţele specifice menţionate. Limba oficială a consultărilor preliminare va fi limba de stat cu traducere în limba engleză. Dacă aveți nevoie de asistenţă specifică, vă rugăm să contactați în prealabil oficiul consultanților.

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.