Crearea paginii-web în domeniul managementului apelor în Republica Moldova.

Recent în cadrul proiectului OECD „Susţinerea elaborării uni Plan de investiţii/Acţiuni pentru a ajuta la implementarea Strategiei a Guvernului Republicii Moldova pentru aprovizionare cu apă şi canalizare”, susţinut de Agenţia Austriacă pentru Dezvoltare  (ADA) şi de Agenţia Republicii Cehă pentru Dezvoltare şi Cooperare a fost creat websit-ul www.apelemoldovei.org.
Pagina-web dată cuprind un şir de informaţii actualizate şi de profil cu privire la sectorul administrării apelor din Republica Moldova, precum şi oferă posibilitatea tuturor doritorilor să ultimele informaţii referitoare la activităţile şi actele elaborate în domeniul Managementului apelor.
În acest context şi reieşind din faptul că Ministerul Mediului reprezintă instituţia centrală de mediu din stat, recent pagina-wed dată a fost transferată în gestionarea instituţiei.  Administrarea paginii a fost încredinţată, Direcţiei Managementului Apelor.

Sursa: mediu.gov.md