Eliminarea mirosului neplăcut din Chişinău

La Staţia de epurare a apelor din Chişinău au demarat lucrările de instalare a echipamentului tehnic de deshidratare a nămolului. Echipamentul constă în instalarea pe platformele de nămol a unor geotuburi, care vor separa reziduurile de apă, iar nămolul ce se va acumula în ele se va usca. În rezultat, mirosul neplăcut pe care-l elimină reziduurile deshidratate de la Staţia de epurare va dispărea.

Lucrările respective se desfăşoară în cadrul unui proiect, pe care-l desfăşoară SA „Apă-Canal Chişinău” în colaborare cu Compania olandeză „Tencate”. Echipamentul va fi montat pe platformele de nămol până la data de 20 iulie a.c., când în capitală vor veni experţii olandezi pentru a demara realizarea proiectului.

Proiectul privind înlăturarea mirosului de la Staţia de epurare a apei din Chişinău a fost iniţiat în anul 2008, iar în luna octombrie trecut între SA „Apă-Canal Chişinău” şi Compania olandeză a fost semnat un contract de colaborare. În luna mai a.c., municipalitatea a alocat 4 milioane lei pentru procurarea echipamentului necesar.

Amintim că recent Primăria Chişinău a reluat negocierile cu Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), pentru efectuarea studiului de fezabilitate a activităţii SA „Apă-Canal Chişinău”. Efectuarea şi punerea în aplicare a Studiului respectiv ar simplifica procedura de accesare a fondurilor europene pentru reconstrucţia şi dezvoltarea întreprinderii, inclusiv Staţia de epurare a apelor. În acest sens există deja şi o aprobare preliminară din partea BERD, pentru un grant de 3 milioane Euro.

Direcţia Relaţii Publice a Primăriei mun. Chişinău

bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 83

MD 2012, Chişinău, Republica Moldova

Tel.: + 373 22 201 707; Fax: + 373 22 201 708
e-mail: drp@pmc.md; web: www.chisinau.md

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.