Seminare regionale privind remedierea terenurilor contaminate cu POP

pop-imgMinisterul Ecologiei şi Resurselor Naturale a organizat la finele lunii iunie 2009 la Congaz (UTA Gagauzia), Orhei şi Bălţi o serie de seminare regionale de informare privind activităţile pilot de remediere a terenurilor şi depozitelor contaminate cu pesticide, ca parte componentă a campaniei de informare, conştientizare şi educaţie, desfăşurată în cadrul Proiectului FGM/BM „Managementul şi distrugerea stocurilor de poluanţi organici persistenţi” şi al Proiectului CIDA/BM „Remedierea suprafeţelor poluate cu pesticide POP şi curăţirea uleiurilor contaminate cu BPC în echipamentul electroenergetic”.

Scopul acestor seminare a constat în informarea reprezentanţilor administraţiei publice locale, specialiştilor organelor de stat din teritoriu, reprezentanţilor asociaţiilor obşteşti, privind metodele de remediere existente, eficienţa lor, costurile, posibilitatea de aplicare în condiţiile Moldovei,  sursele de finanţare etc. La seminare au fost discutate problemele depozitelor de pesticide distruse sau abandonate şi altor terenuri contaminate cu pesticide, inclusiv procesul de inventariere a lor.

La lucrările seminarelor au participat primarii localităţilor din toate raioanele tării, inspectorii ecologi, specialiştii din medicina preventivă, protecţia civilă şi situaţii excepţionale, reprezentanţii ONG-urilor de mediu.
Subiectele puse în discuţie s-au axat pe activităţile pilot de remediere a terenurilor contaminate la fostele depozite de chimicale din s.Congaz (UTA Găgăuzia), s.Bujor (Hînceşti) şi Stepi-Soci (Orhei), precum şi pe activităţile de inventariere la scară naţională a obiectelor de acest gen, realizate în prezent.

Pentru detalii poate fi contactat Oficiul Management Durabil POP la telefonul: 22 68 49 sau vizitaţi paginile Web: www.moldovapops.md, www.cleanup.vox.md.

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.