Filosofia Apei

Apa a reprezentat şi reprezintă esenţa vieţii. În ecosistemul planetar, apa este un factor de primă importanţă.
Volumul total al apei pe glob este de 1,35 miliarde km³ la suprafaţă + 8 mil. km³ în subsol + 13000 km³ în atmosferă. Procentual, 92,7% se găseşte în oceane, 2,15% este îngheţată şi 0,65% există sub formă de apă dulce pe Pământ sau în atmosferă. Astfel, apa dulce nu reprezintă decât 39,2 mil. km³ (2,7%) şi repartiţia ei nu este egală, iar cea mai mare parte trebuie adusă din zonele polare.

Apa poluată scoate din folosinţă o cantitate de apă curată de 25 de ori mai mare. Consumul industrial de apă este enorm:40 lpentru o cutie de conserve,10 lpentru un litru de petrol,27 lpentru un litru de alcool,200 m³pentru o tonă de oţel,3,5 m³pentru o tonă de ciment.

La nivel individual, menţinerea curăţeniei corporale, călirea şi fortificarea organismului necesită o cantitate de apă apreciată la 50-60 l/zi de persoană. Necesităţile menajere-gospodăreşti, cele de salubrizare colectivă, utilizarea apei în scop economic, industrial, urbanistic etc. pot ridica foarte mult valoarea apei necesare, care poate să depăşească 1000 l/zi pe locuitor. Această apă devine reziduală, improprie pentru utilizare pe distanţe de mii de kilometri şi alterează uneori resursele de apă nu numai la nivel local, ci şi regional, naţional şi chiar mondial.

Aceste necesităţi impun un anumit circuit al apei în economie, compus dintr-o suită de etape în care apa este tratată, purificată, epurată.

Apa e vitală pentru buna funcţionare a minţii şi a corpului. O persoană adultă poate trăi 3 săptămâni fără hrană, dar numai 3-5 zile fără apă. 57 % din corpul omenesc este apă şi pentru buna lui funcţionare această cantitate trebuie să rămână constantă. Inevitabil însă, datorită organelor, funcţionării şi metabolismului, corpul pierde zilnic 1,5-2 l de apă prin urină, excremente, transpiraţie şi respiraţie. Un om poate suporta această pierdere cam trei zile, însă randamentul îi scade mult. După aceea urmează moartea.

În mod obiectiv, ştiinţific, ca să poată funcţiona eficient, orice om are nevoie zilnic de 2-3 l de apă pe vreme rece şi cam de 4-5 l pe vreme călduroasă.

Omul lipsit de apă face orice ca să bea. Înnebunit de sete, el poate ajunge să înghită chiar benzină, lichid antigel din radiatorul maşinii sau apă de mare. Chiar dacă ai la îndemână lichide ce par bune de băut, stăpâneşte-te şi nu te repezi să bei orice!

Reguli de bază:

– Nu bea apă cu miros sau gust rău; cea în care sunt cadavre, sau din apropierea lor; cea acoperită cu o pojghiţă uleioasă sau lăptoasă.

– Pe cât posibil nu bea decât apă fiartă, dezinfectată, filtrată.

– Nu bea cu înghiţituri mari. După o lipsă mai îndelungată de apă, la început bea câte puţin.

Nu bea niciodată apă de mare.

Orice apă găseşti trebuie s-o consideri poluată. În apă se pot găsi: impurităţi solide (anorganice, organice), chimicale (metale grele, halogeni), organisme vii (bacterii, virusuri, ouă de paraziţi etc.). Chiar apa (aparent) foarte curată poate fi contaminată. De la robinet curge apă poluată. Iar pârâul ispititor de la munte poate a trecut deja printr-un sat, sau pe lângă o stână, sau peste un animal mort. Deşi unii supravieţuitori au băut cele mai jegoase lichide fără să le cureţe şi nu au păţit nimic, pericolul îmbolnăvirii cu holeră, febră tifoidă, dizenterie, enterită, chist hidatic ş.a.m.d. este prea mare, iar urmările prea grave, ca să-ţi permiţi riscul de a face ca ei.

Despre calităţile neobişnuite ale apei ştiau îndepărtaţii noştri strămoşi. Omul contemporan are memoria scurtă. Proprietăţile energetice ale apei se pot numi fără greş magice. Nu degeaba în poveştile populare se vorbeşte despre apa moartă şi apa vie.

Apa are o capacitate îndelungată, dacă nu permanentă de a conserva informaţia energetică, înregistrând-o oarecum în memorie. Apa este capabilă nu numai să memoreze, dar şi să spele informaţia energetică străină, indiferent dacă ne gândim la această proprietate sau nu. Nu degeaba se obişnuieşte  pe la noi să te speli dimineaţa deşi s-a uitat pentru ce o facem.

Mai există şi o astfel de tradiţie, venită de la credincioşii de rit vechi, de a pune peste noapte la capătul patului un pahar cu apă. Se pare că fiecărui om i s-a întâmplat să se trezească dimineaţa într-o proastă dispoziţie fără motiv sau cu senzaţia că toată noaptea a cărat lemne. Apa poate „să preia asupra ei” lovitura, să înlăture influenţa negativă. Dimineaţa această apă trebuie aruncată fără întârziere.

Dacă aţi visat urât şi vă este teamă că ar putea fi o prevestire, este suficient să daţi drumul la orice robinet şi să povestiţi acel vis apei care curge. Este de dorit să nu vă audă nimeni în timpul acesta. Apa va înlătura atât conţinutul rău al visului, cât şi influenţa lui asupra dumneavoastră.

Apa mai este capabilă şi să ducă cu ea bunăstarea din casa dumneavoastră. Este obligatoriu să urmăriţi ca niciun robinet să nu curgă după închidere şi să nu-l lăsaţi multă vreme deschis fără să fie neapărat nevoie. Totuşi, orice curăţenie prin ea însăşi este un act magic, în timpul ei apa care curge nu atentează asupra bunăstării dumneavoastră.

Asigurarea necesarului de apă se înscrie astăzi ca o problemă majoră a contemporaneităţii. Rezervele de apă ale planetei noastre scad datorită unor multiple cauze, dar mai ales ca urmare a poluării intense şi continue a marilor resurse naturale de apă.

Apa este poate prima dintre resursele existente în oceane, care se cere folosită în prezent din aceste imense rezervoare, datorită epuizării treptate a resurselor de apă dulce din reţeaua hidrografică a continentelor. Desalinizarea se face fie prin metoda osmozei, fie a dializei inverse, folosind membrane de acetat de celuloza.

Soluţia actuală de remediere a lipsei de apă este folosirea sa economică şi reducerea poluării. Mai întâi se cere schimbată atitudinea faţă de consumul excesiv de apă de până acum cu o atitudine ecologică, de consum economic şi poluare minimă, astfel încât să redea mediului înconjurător cantitatea de apă consumată cu însuşiri mai apropiate de cele naturale, conservându-se resursele existente pentru ca ele să poată fi folosite fără riscuri şi cheltuieli deosebite de cei ce urmează în timp şi spaţiu după anumiţi consumatori.

Articol şi foto realizat de:
Dorina BLÎNDESCU
22 Mai 2012 

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.