Ghidul „Managementul ecologic sigur al bifenililor policloruraţi”

Ministerul Mediului a organizat la 23 şi 24 martie curent un seminar informativ de prezentare a Ghidului „Managementul ecologic sigur al bifenililor policloruraţi” pentru persoanele de conducere şi specialiştii din instituţiile de stat şi private, activităţile cărora au tangenţă la gestionarea uleiurilor dielectrice potenţial contaminate cu bifenili policloruraţi (BPC).

Ghidul a fost elaborat de catre dl Urs K Wagner din Elvetia, Consultant International (wagner@eti-swiss.com), specialist in domeniul PCB, în cadrul proiectului „Managementul şi distrugerea stocurilor de Poluanţi Organici Persistenţi”, finanţat de Fondul Global de Mediu prin intermediul Băncii Mondiale şi are drept scop facilitarea procesului de inventariere, gestionare şi eliminare a BPC în sectorul electroenergetic în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 81 din 2 februarie 2009 şi cerinţele acordurilor internaţionale relevante la care Republica Moldova este parte.

Activităţile de inventariere a BPC în uleiurile dielectrice din echipamentul electrotehnic au fost lansate în Republica Moldova în anul 2008 în cadrul proiectului menţionat şi în 2009 au fost extinse la scară naţională cu susţinerea Guvernului Canadian şi a Fondului Ecologic Naţional. În acest scop a fost achiziţionat şi distribuit echipamentul necesar pentru prelevarea probelor de ulei şi analiza calitativă şi cantitativă a conţinutului de BPC. Conform estimărilor, în cadrul acestei sarcini, urmează să fie inventariate cca. 35 000 unităţi electrotehnice.

In cadrul seminarului anunţat au fost deasemenea prezentate rezultatele activităţilor deja realizate în cadrul proiectului, acţiunile în curs de desfăşurare şi măsurile preconizate pe viitor în scopul reducerii şi eliminării impactului poluanţilor organici persistenţi (POP), inclusiv a BPC, asupra mediului şi sănătăţii publice. Pentru informaţii suplimentare cu privire la acest eveniment Vă rugăm să contactaţi Echipa de Management a Proiectului la tel. (022) 22 68 49 sau (022) 22 62 54.

Versiunea Romana a acestui ghid poate fi descarcata in format PDF de pe pagina WEB a oficiului POP www.moldovapops.md.

for download

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.