Paşi spre atingerea standardelor Europene a calităţii aerului discutate de către şapte ţări în Chişinău

airÎn data de 26 februarie, 2013, reprezentanţii celor şapte ţări participante la proiectul UE, Guvernarea Calităţii Aerului în ţările din Europa de Est, se vor întruni la Chişinău pentru a treia reuniune a Comitetului de Coordonare. La întrunirea ce va fi prezidată de reprezentanţii Uniunii Europene vor participa treizeci şi cinci de oficiali din cadrul ministerelor industriei, transportului, dezvoltării economice şi mediului a Armeniei, Azerbaidjanului, Republicii Belarus, Georgiei, Republicii Moldova, Federaţiei Ruse şi Ucrainei. Acesta este un moment important pentru revizuirea activităţilor proiectului şi a progresului înregistrat de ţările partenere în domeniul reformării legislaţiei naţionale privind calitatea aerului, inclusiv și aprobarea acţiunilor ce urmează a fi întreprinse în anul curent.
Printre principalele subiecte ale reuniunii, sunt analiza rezultatelor activităţilor proiectului în anul 2012 și realizările majore, cum ar fi:
• Analiza asupra neajunsurilor legislaţiei de mediu, a capacităţilor legislative şi instituţionale;
• Inventarul Emisiilor şi a Raportului privind Monitorizarea Calităţii aerului, care se axează pe deosebirile dintre ţările partenere privind monitorizarea şi gradul de corespundere a acesteia cerinţelor pentru implementarea protocoalelor Convenţiei ONU privind Poluarea Transfrontalieră a Aerului la Distanţe Lungi;
• Colectarea şi analiza datelor pentru elaborarea recomandărilor privind Sistemul de autorizare, prevenire şi control integrat al poluării în ţările partenere;
• “tabelului de convergenţă” a legislaţiei naţionale şi legislaţiei UE, precum şi elaborarea “Recomandărilor pentru îmbunătăţirea legislaţiei în sectorul transportului”.
Reuniunea, de asemenea, coincide cu începutul a trei proiecte pilot la nivel naţional şi un proiect-pilot regional privind “Consolidarea capacităţilor naţionale pentru aderarea la protocoalele Convenţiei ONU privind Poluarea Transfrontalieră a Aerului pe Distanţe Lungi”, la care Republica Moldova va lua parte.
Fundal
Proiectul Guvernarea Calităţii Aerului (2011-2014) oferă suport pentru şapte ţări din cadrul programului ENPI Est (European Neighbourhood and Partnership Instrument ) în scopul de a îmbunătăţi gestionarea calităţii aerului. Ţările partenere vor perfecţiona cadrul instituţional şi juridic pentru armonizare cu standardele europene. În plus, proiectul va intensifica cooperarea între factorii cheie interesaţi din toate ţările şi va promova conştientizarea publicului în problemele calităţii aerului. Colaborarea activă cu sectorul privat şi sectorul transportului rutier este, de asemenea, de o importanţă semnificativă.
Proiectul este un pilon important în cadrul Iniţiativei Emblematice privind Guvernarea Mediului convenite între UE şi cele şase ţări care colaborează în cadrul “Parteneriatului Estic”. Este, de asemenea, o componentă importantă în “Parteneriatul pentru Modernizare” între Federația Rusă şi Uniunea Europeană.
Toate rapoartele vor fi publicate în curînd pe site-ul proiectului: http://www.airqgov.org.
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să o contactaţi pe Dna Lena Nielsen, European Commission/EuropeAid Lena.Nielsen@ec.europa.eu sau oficiul local al proiectului în Kiev, tel. +38 044 253 23 43.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.