A fost aprobat Planul Naţional de Acţiuni pentru implementarea Convenţiei Aarhus

Astăzi, miercuri, 22 iunie 2011, în cadrul Şedinţei de Guvern a fost adoptată Hotărîrea de Guvern, privind aprobarea Planul naţional de acţiuni pentru implementarea Convenţiei privind accesul la informaţie, justiţie şi participarea publicului la adoptarea deciziilor în domeniul mediului (Convenţia Aarhus) în Republica Moldova, pentru perioada 2011 – 2015.

Planul naţional de acţiuni privind implementarea Convenţiei Aarhus conţine un şir de acţiuni bine determinate, menite să faciliteze accesul populaţiei la informaţia de mediu şi participarea publicului la adoptarea deciziilor în domeniul mediului. Cele mai importante dintre acestea fiind:

  1. Includerea accesului la informaţie şi participării publicului la luarea deciziilor de mediu în proiectul noului Acord de asociere între RM-UE.
  2. Pregătirea şi desfăşurarea celei de-a IV-a Reuniuni a Părţilor la Convenţia Aarhus în Chişinău, 27 iunie – 01 iulie  2011
  3. Consultarea activă a Organizaţiilor Neguvernamentale de Mediu privind eficientizarea  modalităţilor de implementare a prevederilor Convenţiei Aarhus.

De asemenea Planul de acţiuni prevede măsuri de fortificare a capacităţilor instituţionale, orientate spre implementarea eficientă a convenţiei în ţara noastră. Cele mai importante dintre acestea fiind crearea Centrelor Aarhus în Republica Moldova.

Suportul metodologic şi financiar pentru implementarea planului va fi acordat în bază de proiecte de către PNUD, OSCE, Guvernul Olandei, Guvernul Republicii Federale Germania şi alţi parteneri de dezvoltare şi ţări donatoare şi nu va necesita cheltuieli suplimentare de la bugetul de stat. Cofinanţarea activităţilor prevăzute în plan, va fi efectuată şi din contul mijloacelor Fondului Ecologic Naţional, conform proiectelor elaborate şi înaintate.

 

Sursa: http://www.mediu.gov.md/md/newslst/1211/1/4691/