Semnarea Acordului de Implementare a proiectului „Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în raionul Nisporeni: Primăriile Nisporeni, Vărzăreşti şi Grozeşti din Republica Moldova”

Vineri, 24 iunie 2011, Ministerul Mediului al Republicii Moldova, Agenţia Austriacă pentru Dezvoltare (ADA), Delegaţia Uniunii Europene (EUD), Agenţia de Dezvoltare şi Cooperare a Elveţiei (SDC) şi Consiliul raional Nisporeni vor semna Acordul de Implementare a proiectului comun  „Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în raionul Nisporeni: Primăriile Nisporeni, Vărzăreşti şi Grozeşti din Republica Moldova”.

Valoarea integrală a proiectului dat se ridică la 11,3 mln de euro, dintre care 1,6 mln au fost alocate de Ministerul Mediului al Republicii Moldova, cealaltă parte a sumei fiind finanţată de donatorii internaţionali şi autorităţile administraţiei publice locale.

Acest proiect multidonor este unul dintre cele mai mari în sectorul de aprovizionare cu apă al Republicii Moldova şi poate servi drept model elocvent de cooperare fructuoasă şi parteneriat durabil între donatori şi partenerii locali. În urma implementării acestui proiect vor beneficia de acces nelimitat la apă potabilă calitativă circa 23 000 locuitori din localităţile menţionate. Extinderea evidentă şi reabilitarea durabilă a sistemului de aprovizionare cu apă potabilă în localităţile  menţionate va contribui esenţial la diminuarea impactului asupra mediului şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi sănătate ale cetăţenilor Republicii Moldova.

 

Sursa: http://www.mediu.gov.md/md/newslst/1211/1/4692/