Proiect privind riscurile pesticidelor asupra sănătăţii umane şi a mediului lansat in Romania

ONG MARE NOSTRUM, prin finanţarea fondului GLOBAL GREENGRANTS, lansează, pentru prima dată în experienţa organizaţiei, un proiect privind riscurile pesticidelor asupra sănătăţii umane şi a mediului.

Proiectul se numeşte „Creşterea gradului de conştientizare a publicului cu privire la folosirea pesticidelor şi impactul asupra sănătăţii umane şi a mediului” şi a fost deja demarat prin participarea ONG MARE NOSTRUM la workshop-ul “Noul cadru legislativ al Uniunii Europene privind folosirea pesticidelor: Participarea societăţii civile la elaborarea Planului Naţional de Acţiune (PNA)”, ce a avut loc la Budapesta.

Proiectul „Creşterea gradului de conştientizare a publicului cu privire la folosirea pesticidelor şi impactul asupra sănătăţii umane şi a mediului” este structurat pe mai multe etape şi are ca obiective principale colectarea informaţiilor despre tendinţele de folosire a pesticidelor în judeţul Constanţa, reziduurile de pesticide din produsele alimentare, disponibilitatea acestor informaţii pentru publicul larg, precum şi transparenţa autorităţilor în informarea publicului.

Pesticidele sunt folosite pentru combaterea bolilor, dăunătorilor şi buruienilor în agricultură. Din păcate, aceste substanţe chimice pot provoca daune nu numai speciilor vizate, dar, în multe cazuri, pot avea efecte negative şi asupra sănătăţii umane.

O primă etapă a proiectului a constat în participarea coordonatorului de proiect, dna MARIA MOLDOVEANU la lucrările Workshop-ului “Noul cadru legislativ al Uniunii Europene privind folosirea pesticidelor: Participarea societăţii civile la elaborarea Planului Naţional de Acţiune (PNA)”. Workshop-ul s-a desfăşurat la Budapesta, în perioada 29-30 iunie 2009 şi fost organizat de PAN Europe (Reţeaua de Acţiune pentru Pesticide). La eveniment au participat reprezentanţi ai organizaţiilor de mediu din Bulgaria, Croaţia, Polonia, Slovacia, Slovenia şi Ungaria (co-organizatorul întâlnirii).

„Participarea MARE NOSTRUM la acest workshop este o experienţă care nu poate fi decât benefică, ţinând cont de faptul că workshopul a fost organizat în vederea pregătirii ONG-urilor din ţările est-europene pentru implicarea în realizarea PNA. Mai mult decât atât, subiectele atinse în cadrul discuţiilor au vizat stadiul actual al demersurilor întreprinse de fiecare ţară pentru elaborarea PNA privind utilizarea durabilă a pesticidelor. În acest sens, proiectul iniţiat de MARE NOSTRUM este o iniţiativă salutară şi de altfel prima iniţiativă de acest fel a organizaţiei”, a declarat dna MARIA MOLDOVEANU, coordonator proiect.

Proiectul „Creşterea gradului de conştientizare a publicului cu privire la folosirea pesticidelor şi impactul asupra sănătăţii umane şi a mediului” este în derulare. ONG MARE NOSTRUM va face informări permanente, legate de rezultatele acestui proiect.

Sursa: Ecomagazin

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.