Lansarea Expediţiei „Prut 2011”

Miercuri, 22 iunie 2011, la barajul lacului de acumulare Costeşti-Stînca, Serviciul Hidrometeorolgic de Stat din cadrul Ministerului Mediului al Republicii Moldova lansează Expediţia ecologică complexă „Prut 2011”.

Acţiunea este dedicată Zilei Dunării, ai cărui afluent este rîul Prut. Expediţia va monitoriza indicii fizico-chimici şi biologici ai apei r. Prut în limitele Republicii Moldova, pe tronsoanele de la intrarea rîului în ţară (s. Criva) pînă la gura acestuia (or. Giurgiuleşti).

Pe segmentele selectate ale rîului vor fi minuţios examinate şi evaluate toate modificările intervenite în ecosistemul rîului, sub aspect hidrografic, hidrologic, geomorfologic, peisagistic, hidrochimic, hidrobiologic etc., ca rezultat al inundaţiilor catastrofale din vara anilor 2008 şi 2010, în special în localităţile Nemţeni şi Cotul Morii din r-nul Hînceşti.

De asemenea, în cadrul activităţilor de lansare a Expediţiei „Prut 2011”, vor fi prezentate succint activităţile proiectului ceho-moldav „Managementul apelor de suprafaţă şi protecţia împotriva inundaţiilor în bazinul rîului Prut”, implementat cu suportul Guvernului Republicii Cehe. În acest context, vor fi realizate, prin intermediul echipamentului procurat în cadrul proiectului, măsurători de nivel şi profilul transversal al rîului în regiunea s. Branişte, r-nul Rîşcani.

Expediţia „Prut 2011” va fi finalizată oficial la 29 iunie în localitatea Giurgiuleşti, la confluenţa rîului Prut cu fluviul Dunărea.

 

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.