Întâlnirea publică de stabilire a domeniului de evaluare („scoping meeting”) pentru drumul Sărăteni-Soroca-Unguri

Administraţia de Stat a Drumurilor / INVITAŢIE la Întâlnirea publică de stabilire a domeniului de evaluare („scoping meeting”) pentru Efectuarea Evaluării Impactului asupra Mediului (EIA) pentru Proiectul de reabilitare a drumului Sărăteni-Soroca-Unguri.

Stimate Domn/Doamnă:

Avem plăcerea să vă invităm la întâlnirea de stabilire a domeniului de evaluare privind necesităţile şi conţinutul EIA. 

Stabilirea domeniului de evaluare urmează a fi întreprinsă în prima etapă a efectuării EIA a proiectului privind drumurile de categoria „A” al MCC şi până la finalizarea deciziilor privind conţinutul EIA.  Obiectivul “întâlnirii de stabilire a domeniului de evaluare” este de a identifica impacturile potenţiale ale proiectului propus, şi de a identifica compartimentele care sunt de o importanţă deosebită şi asupra cărora ar trebui să se axeze EIA, ce impacturi sunt deja bine cunoscute şi nu necesită elaborare în continuare, ce alternative  urmează a fi considerate şi evaluate, şi cum vor fi organizate consultările în timpul şi după procesul de efectuare a EIA.

Comentariile pot fi înaintate verbal sau în formă scrisă la întâlnirea de stabilire a domeniului de evaluare sau după prin poşta electronică (vladicescu@asd.md), sau prin fax ( 373 22 741219). Vor fi întreprinse toate eforturile rezonabile pentru a lua în consideraţie propunerile speciale. 

Limba de lucru va fi limba de stat cu traducere în limba engleză (interpret). 

Persoanele care au nevoie de anumită asistenţă organizatorică, pentru a participa la întâlnire urmează să-l contacteze pe Dl. Veaceslav Vladicescu, Specialist în domeniul Mediului, tel. 069239520. 

Întâlnirea publică de stabilire a domeniului de evaluare va fi organizată joi, 9 octombrie, 2008 de la orele 9.00 până la 13.00 în Sala de conferinţe a Consiliului Raional Soroca. str. Stefan cel Mare 5, or. Soroca, Republica Moldova.

Cu respect,
Administraţia de Stat a Drumurilor

 

INFORMAŢIE SUPLIMENTARĂ: 

Acest proiect include reabilitarea drumului Sărăteni-Soroca-Unguri (hotarul de nord cu Ucraina) care are o lungime de 133.7 km şi scopul căreia este de a conecta oraşul Chişinău cu partea de nord-vest a ţării şi cu Ucraina şi a asigura un acces mai bun la locurile de interes istoric şi cu potenţial turistic.

La această etapă a proiectului au fost efectuate doar studii de pre-fezabilitate, astfel nu există informaţie concretă privind tipul lucrărilor care vor fi realizate. Se presupune că lucrările specifice de reabilitare a drumului existent vor include tratamentul bituminos, majorarea capacităţii portante a sistemului rutier prin aplicarea unui strat nou din beton asfaltic, completarea plantaţiilor rutiere, repararea şi înlocuirea elementelor de asigurarea siguranţei circulaţiei rutiere.  Se presupune că lucrările de artă (podurile, pasajele denivelate, construcţiile de colectare şi evacuarea apelor) vor fi reparate.  Nu se propune nici o supralărgire a platformei drumului sau construcţia unor benzi de circulaţie suplimentare, reconstrucţia drumului existent în magistrală sau autostradă de mare viteză.

Zona aceasta constă din pante înalte stâncoase (până la 80 m)  lângă râul Nistru şi valea îngustă inundabilă de pe malul stâng al râului Nistru. Nouă râuleţe mici, cel mai mare fiind de 7.6 km în lungime şi câteva pârăie scurte care curg de la izvoare peste acest teritoriu formând canioane abrupte. Pădurile acoperă pantele pe lungimea terenului (între satele Unguri şi Tătărăuca Noua, Tătărăuca Noua şi Balinti, Cremenciug şi Holosnita). 

Sumarul cerinţelor legale pentru evaluarea din punct de vedere al mediului: Acest proiect a fost evaluat ca fiind proiect de  categoria “A” conform Instrucţiunilor privind Mediul ale MCC din cauza impacturilor potenţiale asupra zonelor umede protejate la nivel internaţional (convenţia Ramsar). Astfel proiectul necesită efectuarea Evaluării Impactului asupra Mediului (EIA) şi a Planului de Management al Mediului (EMP).  

Impacturile potenţiale asupra mediului şi sociale: Impacturile potenţiale asupra mediului şi sociale asociate cu acest proiect, în mare parte, nu sunt considerate a fi semnificative.  O excepţie totuşi o reprezintă zona  RAMSAR Holosnita-Unguri  la hotarul căruia drumul se va întinde pe o distanţă de 45km.  Această zonă include 6 locuri naturale protejate şi drumul în sine formează un hotar al zonei protejate. În comun cu impacturile posibile asupra zonei RAMSAR, aspectele care vor necesita o atenţie deosebită în EIA includ ecologia acvatică, zonele umede, pădurile, migrarea animalelor şi speciile care posibil vor fi supuse pericolului.  Alte probleme care vor fi examinate în mai multe detalii în EIA includ schimbările potenţiale ale regimului cursului apei (în special în zonele carst) precum şi aspecte ale securităţii drumurilor ce ţin de traficul ne-motorizat. Poluarea potenţială cu praf şi zgomot va fi limitată la activităţile de construcţie.  În ce privesc problemele socio-economice, se presupune că proiectul va avea un impact pozitiv asupra veniturilor locale şi a infrastructurii. Achiziţionare de terenuri şi reamplasări nu sunt prevăzute, deşi e nevoie de mai multă informaţie privind posibile defrişări, şi impacturi potenţiale asupra resurselor culturale.  

Un impact potenţial pozitiv asupra mediului al acestui drum se asociază cu faptul că îmbunătăţind drumul spre Unguri şi deschizând podul existent peste râu spre Ucraina, traficul transfrontalier va fi redirecţionat de la prezenta intersecţie mai departe spre nord la Otaci care  urmează prin un drum abrupt şi şerpuit prin orăşel până a trece peste râu. 

Alternative:  Principala alternativă (reabilitarea rutei existente) va fi comparată cu alternativa “fără proiect”. Necesitatea de a menţine şi reabilita drumul existent va fi considerată şi analizată la evaluarea şi compararea alternativelor unor trasee noi.

O analiză a alternativelor (inclusiv ajustările şi îndreptarea drumurilor, opţiunile de proiectare al drenajului, etc.) în vecinătatea zonei RAMSAR şi a hotarului cu zona RAMSAR pe drum necesită o atenţie deosebită şi urmează să ia în consideraţie caracteristicile zonei RAMSAR, scopurile şi acordul prin care acesta a fost creat.

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.