Starea depozitelor de pesticide inutilizabile şi interzise din raioanele Comrat, Ceadîr Lunga, Taraclia, Cahul şi Leova

La 14 iulie 2011, o comisie condusă de către viceministrul mediului Lazăr Chirică şi compusă din reprezentanţi ai Ministerului Mediului, Oficiului Management Durabil POP, Inspectoratului Ecologic de Stat, Ministerului Apărării, Serviciului Pază de Stat şi Administraţiei Publice Locale a examinat starea pesticidelor inutilizabile şi interzise stocate în depozitele centrale din raionale Comrat, Ceadîr Lunga, Taraclia, Cahul şi Leova.

În baza Hotărârii Guvernului nr. 1543 din 29.11.2002 cu privire la măsurile suplimentare pentru depozitarea centralizată şi neutralizarea pesticidelor inutilizabile şi interzise, în baza mijloacelor alocate din bugetul de stat şi Fondul Ecologic Naţional şi cu suportul ţărilor membre NATO, unităţile Armatei Naţionale şi ale Departamentului Situaţii Excepţionale, au fost realizate lucrări de reambalare şi stocare centralizată a pesticidelor inutilizabile şi interzise din depozitele fostelor gospodării agricole.

Actualmente, în depozitele sus menţionate se păstrează 537 279 kg de astfel de deşeuri, ce prezintă un înalt pericol de contaminare a mediului şi populaţiei din regiunile adiacente.

În prezent, Oficiul Management Durabil POP de pe lângă Ministerul Mediului implementează proiectul „Colectarea, depozitarea centralizată şi distrugerea reactivelor chimice învechite din laboratoarele instituţiilor de învăţământ preuniversitar din Republica Moldova”, finanţat din Fondul Ecologic Naţional. Lucrările sunt realizate de Compania SAVA (Germania), în baza contractului semnat la 4 mai 2011.

Pentru atingerea scopurilor proiectului vor fi realizate următoarele activităţi:

Inspectarea depozitelor raionale de păstrare a stocurilor de pesticide inutilizabile şi interzise, evaluarea riscurilor şi stabilirea priorităţilor pentru evacuarea şi eliminarea deşeurilor respective;

–    Evacuarea şi distrugerea deşeurilor de pesticide, ce prezintă cel mai înalt grad de risc pentru mediu şi populaţie.

Pentru neadmiterea sustragerii ambalajelor de către cetăţeni, autorităţile administraţiei publice locale au fost atenţionate în vederea întreprinderii măsurilor de asigurare a pazei şi reanimarea depozitelor deteriorate.

 

Sursa: Ministerul Mediului

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.