Uniunea Europeană contribuie la soluţionarea problemelor ecologice din raionul Slobozia

Experţii susţin că situaţia ecologică în raionul Slobozia din regiunea transnistreană lasă mult de dorit. În această zonă nu există structuri specializate responsabile de colectarea şi transportarea deşeurilor în locuri special amenajate, formându-se, în consecinţă, multe gunoişti neautorizate. Mai mult, în prezent, în Slobozia nu există o platformă de compostare a deşeurilor organice, acestea fiind deseori aruncate unde se nimereşte, poluând solul şi apa.
Pentru a soluţiona problema ecologică din raionul Slobozia Organizaţia obştească REC Moldova implementează proiectul „Stabilirea managementului adecvat al deşeurilor menajere solide în raionul Slobozia”, contribuind la promovarea şi dezvoltarea unui sistem de colectare separată a deşeurilor în raionul Slobozia. Proiectul se desfăşoară cu suportul programului „Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii”, finanţat de Uniunea Europeană şi implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare.
„În lipsa unui sistem adecvat de colectare a deşeurilor situaţia ecologică în acest raion este gravă. Problema constă în faptul că în urma mineralizarii, azotul organic se transformă în nitraţi, care au efecte nocive asupra mediului şi implicit asupra sănătăţii populaţiei. În ultimul timp, în sectorul privat s-a mărit numărul animalelor domestice, ceea ce agravează şi mai mult problema poluării cu reziduuri organice. Autorităţile locale conştientizează importanţa şi necesitatea soluţionării problemelor menţionate. De aceea, introducerea unor tehnologii mai avansate în domeniul managementului deşeurilor depinde, în mare parte, de voinţa şi capacităţile populaţiei de adaptare la un nou sistem de colectare a deşeurilor”, susţine Victor Cotruţă, coordonatorul proiectului „Îmbunătăţirea managementului deşeurilor solide în raionul Slobozia”.
Prin urmare, în scopul antrenării populaţiei din raionul Slobozia în procesul de implementare a noului sistem de colectare separată a deşeurilor, REC Moldova dă startul unui ciclu de seminare pentru elevii din acest raion, care vor fi precedate de seminare de informare privind colectarea separată a deşeurilor pentru locuitorii din Slobozia. Aceste activităţi vor familiariza participanţii cu procedurile de colectare separată, tipurile de deşeuri colectate separat. Mai mult, locuitorii vor afla mai multe despre posibilităţile de colectare a deşeurilor organice, pregătirea şi utilizarea îngrăşămintelor în baza deşeurilor organice, precum şi importanţa păstrării unui mediu înconjurător sănătos.
„Seminarele au ca scop să pregătească populaţia pentru implementarea sistemului de colectare separată a deşeurilor prin amenajarea platformelor speciale, plasarea containerelor distincte pentru fiecare tip de deşeu, construirea unor platforme de compostare a deşeurilor organice şi stabilirea parteneriatului dintre autorităţile locale şi de raion cu cele ale altor raioane din Republica Moldova”, a mai spus Victor Cotruţă.
Victor Cotruţă, Coordonatorul Proiectului „Îmbunătăţirea managementului deşeurilor solide în raionul Slobozia, Moldova”, REC Moldova. Tel. (022) 23 86 85 sau email: victor.cotruta@rec.md

Experţii susţin că situaţia ecologică în raionul Slobozia din regiunea transnistreană lasă mult de dorit. În această zonă nu există structuri specializate responsabile de colectarea şi transportarea deşeurilor în locuri special amenajate, formându-se, în consecinţă, multe gunoişti neautorizate. Mai mult, în prezent, în Slobozia nu există o platformă de compostare a deşeurilor organice, acestea fiind deseori aruncate unde se nimereşte, poluând solul şi apa.
Pentru a soluţiona problema ecologică din raionul Slobozia Organizaţia obştească REC Moldova implementează proiectul „Stabilirea managementului adecvat al deşeurilor menajere solide în raionul Slobozia”, contribuind la promovarea şi dezvoltarea unui sistem de colectare separată a deşeurilor în raionul Slobozia. Proiectul se desfăşoară cu suportul programului „Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii”, finanţat de Uniunea Europeană şi implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare.
„În lipsa unui sistem adecvat de colectare a deşeurilor situaţia ecologică în acest raion este gravă. Problema constă în faptul că în urma mineralizarii, azotul organic se transformă în nitraţi, care au efecte nocive asupra mediului şi implicit asupra sănătăţii populaţiei. În ultimul timp, în sectorul privat s-a mărit numărul animalelor domestice, ceea ce agravează şi mai mult problema poluării cu reziduuri organice. Autorităţile locale conştientizează importanţa şi necesitatea soluţionării problemelor menţionate. De aceea, introducerea unor tehnologii mai avansate în domeniul managementului deşeurilor depinde, în mare parte, de voinţa şi capacităţile populaţiei de adaptare la un nou sistem de colectare a deşeurilor”, susţine Victor Cotruţă, coordonatorul proiectului „Îmbunătăţirea managementului deşeurilor solide în raionul Slobozia”.
Prin urmare, în scopul antrenării populaţiei din raionul Slobozia în procesul de implementare a noului sistem de colectare separată a deşeurilor, REC Moldova dă startul unui ciclu de seminare pentru elevii din acest raion, care vor fi precedate de seminare de informare privind colectarea separată a deşeurilor pentru locuitorii din Slobozia. Aceste activităţi vor familiariza participanţii cu procedurile de colectare separată, tipurile de deşeuri colectate separat. Mai mult, locuitorii vor afla mai multe despre posibilităţile de colectare a deşeurilor organice, pregătirea şi utilizarea îngrăşămintelor în baza deşeurilor organice, precum şi importanţa păstrării unui mediu înconjurător sănătos.
„Seminarele au ca scop să pregătească populaţia pentru implementarea sistemului de colectare separată a deşeurilor prin amenajarea platformelor speciale, plasarea containerelor distincte pentru fiecare tip de deşeu, construirea unor platforme de compostare a deşeurilor organice şi stabilirea parteneriatului dintre autorităţile locale şi de raion cu cele ale altor raioane din Republica Moldova”, a mai spus Victor Cotruţă.
Victor Cotruţă, Coordonatorul Proiectului „Îmbunătăţirea managementului deşeurilor solide în raionul Slobozia, Moldova”, REC Moldova. Tel. (022) 23 86 85 sau email: victor.cotruta@rec.md

Sursa: civic.md

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.