Proiectul de dezvoltare a reţelei de canalizare a satului Chetrosu este în curs de realizare

dsc_3415Primăria comunei Chetrosu în parteneriat cu Compania “Ecologie – Expert” SRL realizează proiectul “Dezvoltarea reţelei de canalizare pentru obiectele sociale a satului Chetrosu, raionul Drochia”, cu finanţare din Fondul Iniţiativei Central Europene (CEI) şi are scopul  de a  promova creşterea conştientizării populaţiei faţă de consumarea, protecţia şi importanţa apei; gestionarea durabilă a resurselor naturale; dezvoltarea şi implementarea PES, precum şi prevenirea poluării mediului odată cu dezvoltarea reţelei de canalizare pentru obiectele sociale a s. Chetrosu, r. Drochia.

Actualmente se realizează monitoringul privind calitatea apei şi nivelul de poluare, lucrându-se concomitent şi la îmbunătăţirea calităţii de informare a comunităţii şi instituţiilor privind calitatea apei din fântâni şi apeducte, pentru a preveni şi înlăturara efectele poluării.

 Acest proiect este extrem de important pentru obiectele de menire socială a satului Chetrosu, deoarece acest proiect prevede mai multe planuri de acţiuni educaţionale şi pentru sănătate (PES), de mediu care  pot fi extinse şi implementate atît la nivelul întregului sat, cît şi în satele din comună. Proiectul în desfăşurare are menirea de a antrena populaţia în reducerea surselor neorganizate de poluare în urma consumului de apă din s. Chetrosu, ceea ce va duce la îmbunătăţirea stării sănătăţii locuitorilor, cu atît mai mult că la această reţea vor fi conectate obiectele de menire socială ca şcoala, grădiniţele de copii, beneficiarii cărora preponderent sunt copiii. De asemenea, în urma implementării proiectului se va urmări marcarea aspiraţiilor menţionate în Strategia Naţională de Dezvoltare a Republicii Moldova de a atinge Obiectivele Dezvoltării Mileniului.

Deoarece studiile şi analizele de mediu sunt o prioritate importantă pentru EcoExpert, astfel în prezent se încearcă a creşte implicarea cantitativă şi calitativă a ONG-lor de mediu şi sănătate în zonele rurale (satul Chetrosu), ceea ce serveşte drept bun-început pentru o dezvoltare durabilă.

Proiectul este implimentat graţie suportului financiar a CEI Climate Fond (Fondului pentru Climă a Iniţiativei Central Europene) şi Czech Republic Development Cooperation (Departamentul de Dezvoltare şi Cooperare din Republica Cehă).

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.