Cărţi ecologice de la EcoExpert

Cu ocazia zilei de 6 iunie – Ziua Mondială a Mediului Compania EcoExpert a lansat 3 cărţi de specialitate. Aceste cărţi au fost lansate în cadrul proiectului “Dezvoltarea reţelei de canalizare pentru obiectele sociale a satului Chetrosu, raionul Drochia”. Proiectul a fost finanţat de către Fondul pentru Climă a Iniţiativei Central Europene (CEI) şi are scopul  de a  promova creşterea conştientizării populaţiei faţă de consumarea, protecţia şi importanţa apei; gestionarea durabilă a resurselor naturale; dezvoltarea şi implementarea PES, precum şi prevenirea poluării mediului odată cu dezvoltarea reţelei de canalizare pentru obiectele sociale a s. Chetrosu, r. Drochia.

Cărţile sunt o compilaţie a studiilor îndeplinite de către EcoExpert ca partener al proiectului susmenţionat. Din acestea putem menţiona:

print_eia1EVALUAREA DE MEDIU este un raport ce constă în determinarea situaţiei reale şi a impactului potenţial asupra mediului încomnjurător, sănătăţii şi securităţii în urma implementării activităţilor de dezvoltare a reţelei de canalizare pentru obiectele sociale în satul Chetrosu, raionul Drochia.
Obiectivele principale a proiectului urmează:
a. Elaborarea setului de evaluare a impactului asupra mediului înconjurător, iar prin consens respectarea cerinţelor legislative naţionale în domeniul mediului şi promovarea cerinţelor Uniunii Europene. Identificarea, evaluarea şi stabilirea problemelor şi aspectelor de mediu care pot fi prejudiciate în urma dezvoltării reţelei de canalizare pentru obiectele sociale în satul Chetrosu.
b. Determinarea potenţialelor pericole / impacte  pentru mediul înconjurător, sănătatea lucrătorilor şi securitatea muncii în urma implementării proiectului de canalizare pentru obiectele sociale.
c. Formularea propunerilor pentru îmbunătăţirea performanţelor de mediu în cadrul proiectului, pentru îmbunătăţirea calitativă a standardelor de protecţie a sănătăţii.
d. Promovarea conştientizării publică cu privire la drepturile şi obligaţiile comunităţii faţă de mediul natural, promovarea parteneriatului între actorii implicaţi în procesul decizional de mediu.
Obiectivul prezentului studiu de fezabilitate consta in evaluarea fezabilităţii investiţiei selectate pe baza soluţiei tehnice stabilite pentru îmbunătăţirea infrastructurii de colectare şi epurare a apelor uzate care va deservi în prim plan cele 8 obiecte de menire social-culturale (gimnaziul – 265 elevi; liceul teoretic  – 134 elevi; grădiniţa de copii “Ghiocel”  – 63 de copii; grădiniţa de copii “Izvoraş”  – 120 de copii, primăria – 50 funcţionari, centrul medical – 16 persoane, poşta – 12 persoane, banca – 35 persoane).

print_fez1STUDIU DE FEZABILITATE are ca scop stabilirea unei soluţii tehnice preliminare pentru realizarea lucrărilor prioritare pentru îmbunătăţirea infrastructurii de canalizare în localitatea Chetrosu, raionul Drochia. Principalele lucrări avute in vedere in prezentul studiu sunt:
• construirea sistemului centralizat de colectare a apelor uzate de la obiectele sociale care nu beneficiază în prezent de această facilitate;
• construirea unei staţii de epurare pentru curăţarea apelor uzate colectate.

Obiectivul prezentului studiu de fezabilitate consta in evaluarea fezabilităţii investiţiei selectate pe baza soluţiei tehnice stabilite pentru îmbunătăţirea infrastructurii de colectare şi epurare a apelor uzate care va deservi în prim plan cele 8 obiecte de menire social-culturale (gimnaziul – 265 elevi; liceul teoretic  – 134 elevi; grădiniţa de copii “Ghiocel”  – 63 de copii; grădiniţa de copii “Izvoraş”  – 120 de copii, primăria – 50 funcţionari, centrul medical – 16 persoane, poşta – 12 persoane, banca – 35 persoane).

print_pes1PLANUL DE EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE promovează utilizarea chibzuită a resurselor de apă şi igienei personale prin întărirea cunoaşterii, gestionării durabile, dezvoltarea şi implementarea PES precum şi prevenirea poluării mediului odată cu dezvoltarea reţelei de canalizare pentru obiectele sociale a s. Chetrosu, r. Drochia.
Din obiectivele propuse putem menţiona:
a. Întărirea monitoringului privind calitatea apei şi poluările;
b.Îmbunătăţirea informării comunităţilor şi instituţiilor privind calitatea apei din fântâni şi apeducte;
c. Dezvoltarea comunităţii şi participării publice pe probleme de calitatea apei în localitate;
d. Îmbunătăţirea calităţii apei din zonele rurale prin informare, cunoaştere şi acţiuni practice de prevenire şi înlăturare a efectelor poluărilor;
e. Întărirea capacităţii ONG-urilor din regiune de a se implica în problemele de mediu şi Educaţia pentru Sănătate (ES).

Cartea se poate obţine prin comanda unui tiraj mai mare de 25 de unităţi, prin virament la contul bancar al companiei EcoExpert. Vă invităm să îmbogăţiţi biblioteca DVS cu 3 cărţi ecologice de performanţă.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.