Competiţia naţională a campionilor „Acţionează asupra CO2

pozăOficiul „Schimbarea Climei” al Ministerului Mediului al Republicii Moldova organizează în perioada 20 mai – 1 iulie 2013 concursul național Competiţia campionilor „Acţionează asupra CO2”.

Scopul concursului

Concursul naţional „Competiţia campionilor „Acţionează asupra CO2”, îşi propune următoarele obiective:

– conștientizarea şi protejarea de către tineri a mediului înconjurător;

– asumarea responsabilităţii şi formarea abilităţilor de protejare a mediului ambiant;

– găsire de soluţii în rezolvarea problemelor legate de mediu la nivel local şi naţional;

– adoptarea iniţiativei individuale şi de grup, precum şi dezvoltarea creativităţii;

– finanţarea iniţiativelor civice sau proiectelor realizate de persoanele fizice sau asociaţiile obşteşti a căror scop este promovarea mediului ambiant şi diminuarea fenomenului încălzirii globale ca urmare a emisiilor gazelor cu efect de seră;

Eligibilitate:

Sunt eligibile proiectele sau iniţiativele care înglobează următoarele arii:

– educaţionale;
– sociale;
– culturale;
– economice;
– voluntariat;

Despre aplicant(ţi):

– Persoane fizice reunite în cadrul grupurilor de iniţiativă sau persoane juridice (autorităţi publice locale, instituţii publice, asociaţii obşteşti etc.) care au demonstrat, că sunt comunicatori excelenţi în comunitate, implicaţi activ în activităţi civice sau de mediu.

Formularul de aplicare

Aplicarea se va realiza on-line pe situl: www.clima.md/co2

Termeni de realizare a Concursului:

20-30 mai 2013 – perioada de aplicare

1 iunie 2013 – anunţarea câştigătorilor de către Comisia de evaluare

2 – 5 iunie 2013 – semnarea contractelor de grant cu beneficiarii

6 – 20 iunie 2013 – perioada de implementare a proiectelor

21 – 24 iunie 2013 – raportarea asupra activităţilor desfăşurate

25 iunie 2013 evaluarea proiectelor implementate

1 iulie 2013 – evenimentul public de prezentare a iniţiativelor desfăşurate și a învingătorilor.

Fondul de premiere:

– Comisia de evaluare va acorda 18 granturi în valoare de până la 1000 de lei pentru realizarea activităţilor în cadrul competiţiei;

– Cele mai bune trei inițiative implementate desemnate de Comisia de evaluare vor fi premiate după cum urmează:

– Premiul trei – 1000 lei,

– Premiul doi – 2000 lei,

– Premiul întâi – 3000 lei.

Regulamentul desfăşurat, precum şi indicii de evaluare a proiectelor din cadrul concursului național Competiţia campionilor „Acţionează asupra CO2” poate fi accesat aici.

Formularul electronic e disponibil pe site-ul www.clima.md sau APLICĂ aici.

Pentru întrebări suplimentare, contactaţi pe:

Daniel Vodă,
coordonator al Competiţiei naţionale a campionilor “Acţionează asupra CO2”
Oficiul Schimbarea Climei

mun. Chişinău, str. Mitropolit Dosoftei 156a, of. 37
Tel/Fax: +373 22 232247

E-mail: actonco2moldov@gmail.com

https://www.facebook.com/actonco2moldova